infomet — tisk
čas výtisku: 2018–06–17 | 23:44 UTC
publikováno: 2017–03–01 | 13:10 UTC
autor článku: Karel Sklenář, Pavel Vacík
Počasí v Plzeňském a Karlovarském kraji v únoru 2017 (včetně srážek)
V měsíci únoru dosáhla v Plzeňském kraji průměrná měsíční teplota 1.3 °C, což představuje odchylku +2.4 °C od dlouhodobého teplotního průměru 1961 – 2010. Podle klasifikace extremity teplot můžeme měsíc charakterizovat jako nadnormální. Nejvyšší průměrné měsíční teploty 2.3 °C bylo dosaženo na stanici Plzeň – Mikulka, druhé místo obsadily Klatovy (2.2 °C) a na třetí příčce se umístil Staňkov (2.1 °C). Nejchladnější byla Horská Kvilda s průměrnou měsíční teplotou -1.5 °C, druhá nejchladnější byla Přimda s teplotou 0.1 °C a třetí příčku obsadily Konstantinovy Lázně s teplotou 0.7 °C. Nejvyšší maximální denní teplota dosáhla 15.9 °C 23. února na stanicích Klatovy a Vlkonice, druhé místo obsadila stanice Plzeň – Mikulka s teplotou 15.5 °C (27. 2.) a na třetí příčce se umístila stanice Plzeň – Bolevec s teplotou 15.4 °C (27. 2.). Nejnižší minimální denní teplota dosáhla 14. února -15.5 °C na Horské Kvildě, druhé místo obsadily Konstantinovy Lázně s teplotou -8.7 °C (14. 2.) a na třetí příčce se umístila Hojsova Stráž s teplotou -8.6 °C (14. 2.).
V Plzeňském kraji spadlo v únoru průměrně 26.7 mm srážek, což představuje 67.0 % dlouhodobého průměru úhrnu srážek 1961 – 2010. Podle klasifikace extremity srážek můžeme měsíc charakterizovat jako normální. Nejvyššího měsíčního srážkového úhrnu 93.1 mm bylo dosaženo v Prášilech, druhé místo obsadila Železná Ruda s úhrnem 86.8 mm a na třetí příčce se umístil Špičák s úhrnem 71.6 mm. Naopak nejnižší měsíční srážkový úhrn byl zaznamenán v Pastuchovicích 7.0 mm, které následují Horšovský Týn 9.6 mm a Manětín 11.0 mm. Nejvyšší denní úhrn srážek 21.7 mm byl zaznamenán 28. února v Prášilech, druhé místo obsadila Železná Ruda s úhrnem 20.0 mm (21. 2.) a na třetí příčce se umístil Špičák 14.5 mm (28. 2.).
Nejvíce sněhu napadlo ve Filipově Huti s celkovým měsíčním úhrnem 26 cm, dále na Horské Kvildě 22 cm a na Špičáku 10 cm. Maximální výška sněhové pokrývky 65 cm byla naměřena 1. února na Špičáku, dále 55 cm v Prášilech (1. 2.) a 52 cm ve Filipově Huti (1. 2.). Největší denní úhrn sněhu 15 cm byl zaznamenán 28. února ve Filipově Huti a na Horské Kvildě, dále 6 cm v Srní (28. 2.) a 5 cm v Prášilech (28. 2.).

V Karlovarském kraji dosáhla v únoru průměrná měsíční teplota 0.4 °C, což představuje odchylku +2.6 °C od dlouhodobého teplotního průměru 1961 – 2010. Podle klasifikace extremity teplot můžeme měsíc charakterizovat jako nadnormální. Nejvyšší průměrné měsíční teploty 1.8 °C bylo dosaženo v Sokolově, druhé místo obsadily Karlovy Vary (1.7 °C) a na třetí příčce se umístil Cheb (1.5 °C). Nejchladnější stanicí byl Klínovec s průměrnou měsíční teplotou -2.0 °C, druhé místo obsadila Dyleň s teplotou -0.5 °C a třetí nejchladnější bylo Jelení s teplotou -0.4 °C. Nejvyšší maximální denní teplota dosáhla 14.5 °C 27. února v Sokolově, druhé místo obsadily Karlovy Vary s teplotou 13.1 °C (27. 2.) a na třetí příčce se umístil Cheb s teplotou 12.6 °C (23. 2.). Nejnižší minimální denní teplota dosáhla 16. února -10.9 °C v Jelení, druhé místo obsadil Klínovec s teplotou -9.9 °C (9. 2.) a na třetí příčce se umístila Šindelová s teplotou -9.8 °C (16. 2.).
V měsíci únoru spadlo v Karlovarském kraji průměrně 28.9 mm srážek, což představuje 61.2 % dlouhodobého srážkového úhrnu 1961 – 2010. Podle klasifikace extremity srážek můžeme měsíc charakterizovat jako podnormální. Nejvyššího měsíčního srážkového úhrnu 57.9 mm bylo dosaženo v Přebuzi, druhé místo obsadila stanice Nejdek s úhrnem 47.9 mm a na třetí příčce se umístila Šindelová s úhrnem 47.3 mm. Naopak nejnižší měsíční srážkový úhrn byl zaznamenán na stanici Verušičky 11.5 mm, které jsou následovány stanicemi Žlutice 12.2 mm a Karlovy Vary – letiště 15.9 mm. Nejvyšší denní úhrn srážek 16.5 mm byl zaznamenán 20. února v Přebuzi, druhé místo obsadil Nejdek s úhrnem 14.2 mm (20. 2.) a na třetí příčce se umístila Šindelová 13.8 mm (20. 2.).
Nejvíce sněhu napadlo na Klínovci s celkovým měsíčním úhrnem 16 cm, dále v Abertamech, na Dyleni, v Lazech a v Přebuzi 9 cm a na třetí příčce s 8 cm se umístil Nejdek. Maximální výška sněhové pokrývky 88 cm byla naměřena 1. února na Klínovci, dále 67 cm v Přebuzi (1. 2.) a 62 cm v Abertamech (1. 2.). Největší denní úhrn sněhu 5 cm byl zaznamenán 17. února na Klínovci, dále 3 cm na v Aši (10. 2.) a 2 cm na většině stanic nad 500 m n. m. ve dnech 1. 2., 10. 2. a 16. 2.