přesný výraz
2015-04-27 pondělí   22:08 UTC
Slunce (N50 E15): 03:39_18:15 transit: 10:57 UTC
Délka dne (N50 E15): 14:36
Obč. soumrak (N50 E15): 03:05_18:49 UTC
Teplota vzduchu Křivoklát: 12.3 °C, měřeno: 2015-04-27 22:07 UTC graf
Toto je oficiální internetová stránka Českého hydrometeorologického ústavu. Slouží k externí a interní komunikaci mezi pracovníky ČHMÚ a mezi veřejností. Informace zde publikované je možno publikovat dále s uvedením zdroje ČHMÚ. Pro korektní zobrazení použijte prohlížeče Mozilla Firefox, Google Chrome, IE9 a vyšší. Kontakt webmaster.
MENU, REVIEW
2015-04-26 20:00 UTC
informace
komentáře: 17
počet zobrazení: 294
V pondělí 27. dubna bude odstaven radar Brdy (čest jeho památce), čímž bude zahájena jeho kompletní výměna. Harmonogram prací je rozdělen na dvě části — v první fázi se bude provádět demontáž stávajícího zařízení a montáž nového přímo v objektu radaru Brdy, ve druhé pak instalace zařízení a spouštění celého systému na řídícím pracovišti v Praze na Libuši:

Radar Brdy
27.4.2015 – 1.5.2015 odstávka radaru, demontáž použitelných náhr. dílů techniky ČHMÚ, předání prostor dodavateli k instalaci, zřejmě přípravné práce zadavatele (čeští technici).

4.5.2015 – 26.5.2015 instalace pod dohledem dodavatelske firmy — vyklizení dosavadní techniky, příprava prostor, instalace, zprovoznění, akceptační testy

Řídící centrum Praha-Libuš
29.5- 3.6.
TISK
ARCHIV
2015-04-21 14:43 UTC
informace
komentáře: 15
počet zobrazení: 665
Na internetové stránky ČHMÚ www.chmi.cz bylo přidáno vysvětlení důležitých pojmů, které se používá v meteorologii, především v předpovědích počasí. Vysvětlení základních pojmů je v sekci PŘEDPOVĚDI / Předpovědi počasí. Toto vysvětlení spolu s dalšími podrobnějšími informacemi je dostupné také v sekci INFORMACE PRO VÁS / Meteorologická termonologie. Zde je přehledně vysvětlen i staniční kroužek (tzv. pavouk), pomocí kterého se do synoptických map zakreslují pozorování z jednotlivých meteorologických stanic.
TISK
ARCHIV
2015-04-21 05:27 UTC
klimatologie
komentáře: 0
počet zobrazení: 92
V měsíci březnu dosáhla v Plzeňském kraji průměrná měsíční teplota 3.7 °C, což představuje odchylku +1.6 °C od teplotního normálu 1961 – 1990. Podle klasifikace extremity teplot můžeme měsíc charakterizovat jako nadnormální. Nejvyšší průměrné měsíční teploty 5.4 °C bylo dosaženo na stanici Plzeň – Mikulka, druhé místo obsadily Klatovy (4.9 °C) a na třetím místě se zařadil Staňkov (4.7 °C). Nejchladnější byla Horská Kvilda s průměrnou měsíční teplotou -1.0 °C, na druhém místě se zařadila Hojsova Stráž s teplotou 2.6 °C a třetí nejchladnější byly Kašperské Hory s teplotou 2.8 °C. Nejvyšší maximální denní teplota 18.0 °C byla dosažena 25. března na stanici Plzeň – Bolevec, na druhém místě se zařadila stanice Plzeň – Mikulka s teplotou 17.4 °C (25. 3.) a třetí příčku obsadil Staňkov s teplotou 16.4 °C (25. 3.). Nejnižší minimální denní teplota -12.7 °C byla dosažena 10.
TISK
ARCHIV
2015-04-21 01:23 UTC
klimatologie
komentáře: 6
počet zobrazení: 438
Všeobecně jsou známy obrázky Josefa Lady zobrazující idylickou zimní krajinu, plnou sněhu, sněhuláků a sáňkujících dětí. Říká se, že v těchto obrázcích Josef Lada ztvárnil své vzpomínky z dětství. Avšak objevují se i názory, že zimy byly vždycky teplé a že Ladovy obrázky nezobrazují realitu, ale jen malířovo přání a idylickou představu, jak by zimy měly vypadat.
Jaké tedy byly zimy v době dětství malíře Josefa Lady?

Josef Lada se narodil dne 17. 12. 1887. To znamená, že ve věku, kdy člověk vnímá sněhuláky, sáňkování a podobné dětské zimní radovánky a nikoli problémy s vytápěním a zimní údržbou komunikací, byl zhruba v období 1890-1900. Z tohoto období nemáme ještě příliš mnoho meteorologických a klimatologických měření, ale aspoň nějaké údaje z té doby k dispozici jsou.
Nejdelší řadou měření v Čechách je teplotní řada z Prahy-Klementina.
TISK
ARCHIV
2015-04-18 09:13 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 76
Tento první jarní měsíc vyšel po zhodnocení jako teplotně mírně nadnormální a srážkově normální, když průměrná teplota 3,4°C je 1,27°C nad dlouhodobým normálem a úhrn srážek 42,9 mm představuje 107 % normálu. Střídala se dosti často teplejší období s chladnějšími a celkově převažovalo proměnlivé počasí.
Období od 1. do 6. 3. bylo chladné s charakterem návratů zimy. Střídaly se dešťové srážky se sněhovými, navíc ve dnech 2. až 4. 3. vál silný vítr. Celkem spadlo 13,6 mm vody. Teploty přes den vystupovaly jen kolem 5°C, naopak v noci klesaly pod bod mrazu.
Ve dnech od 7. do 10. 3. se denní teploty sice zvýšily nad 10°C, 10. 3. až na 14,3°C, ale noční teploty zůstávaly stále pod 0°C. Nevyskytly se žádné padající srážky, oblačnost byla převážně zmenšená a vydatně svítilo Slunce. Trochu se tedy ukázalo již jarní počasí.
V období od 11. do 15. 3.
TISK
ARCHIV
2015-04-16 11:36 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 396
Sucho je pojem většinou neurčitý, ale v zásadě znamená výrazný nedostatek vody obvykle způsobený slabými nebo žádnými atmosférickými srážkami. Sucho je možno definovat z různého hlediska, takže se můžeme setkat se suchem meteorologickým (klimatickým), hydrologickým, půdním, zemědělským (agronomickým) nebo bioklimatologickým (fyziologickým).

C. W. Thornthwait rozlišoval tři druhy sucha: stálé, sezonní a nahodilé. Stálé se vyskytuje zejména v pouštních oblastech, sezonní zejména v oblastech monzunového podnebí a nahodilé např. i v našem klimatickém pásmu jako důsledek nepravidelně se vyskytujících srážek. Na našem území se rozsáhlejší nahodilé sucho vyskytlo zejména v létech 2000 a 2003, z historie je známé sucho r. 1947.
TISK
ARCHIV
2015-04-15 05:16 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 162
Měsíc březen byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně normálně, průměrná teplota vzduchu byla 4,0 °C (o 1,5 °C teplejší než normál). Průměrná republiková srážka 47,2 mm odpovídá přibližně 118 % srážkového průměru, což hodnotíme jako srážkově normální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 142,6 hodin, což odpovídá 123 % normálu.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 3,7 °C, což je o 1,8 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Ostravě-Porubě byla teplota vzduchu 5,3 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru o 1,7 °C. Na Lysé hoře byla v březnu průměrná teplota vzduchu –1,6 °C (o 1,3 °C tepleji než dlouhodobý průměr).
TISK
ARCHIV
2015-04-11 19:41 UTC
klimatologie
komentáře: 0
počet zobrazení: 147
Březen je první jarní měsíc, který někdy má ještě vyloženě zimní charakter, v tomto směru byl extrémem březen 1785, ale byla i řada dalších případů, kdy v březnu nebo aspoň jeho části ještě vládla zima, naposled roku 2013. Ale naopak jsou známy i březny zcela jarního charakteru, například 2014.
Letošní březen byl nadnormální, ale ne extrémně, nevyskytlo se nějaké výraznější mrazové období, ale vyskytly se dny, kdy na některých stanicích mrzlo. Podrobnosti budou v následujících tabulkách.

Nejnižší březnové měsíční minimum bylo naměřeno na stanici Rokytská slať a dosáhlo -16,2 °C, na stanicích Březník a Kvilda-Perla bylo naměřeno -15,5 °C. Nejvyšší měsíční minimum bylo naměřeno na stanici Praha-Klementinum, a to -0,2 °C, Praha-Karlov -1,8 °C, Temelín -2,1 °C, Ostrava-Zábřeh -2,2 °C a Příbram -2,4 °C. To znamená, že na každé stanici byla v březnu naměřena teplota pod nulou.
TISK
ARCHIV
2015-04-10 15:08 UTC
informace
komentáře: 1
počet zobrazení: 193
Jak bylo uvedeno 2. dubna v článku Zima útočí, konec března a začátek dubna přinesl sněžení. Avšak na rozdíl například od roku 2013, kdy duben začal zcela regulérní "lednovou" zimou, letošní začátek dubna přinesl typicky aprílové počasí se vším všudy, tedy nejen sněžení, ale i bouřky a vichřice, a to vše v krátkých intervalech prokládané krásným slunečným počasím.

Četné bouřky byly zaznamenány jak systémem detekce blesků, tak na meteorologických stanicích. Nešlo tedy o sporné případy, kdy systém detekce blesků zaznamená nějaké blesky a žádná meteorologická stanice bouřku nepostřehne, ale o regulérní bouřkovou situaci.
Systém detekce blesků zaznamenal významné množství blesků denně od 29. března až do 2. dubna, tedy 5 dní po sobě. Nejvýraznější byl den 31.3., tedy ve statistikách detekce blesků období od 31.3.
TISK
ARCHIV
2015-04-09 20:34 UTC
klimatologie
komentáře: 2
počet zobrazení: 224
V březnu 2015 byla v Praze-Klementinu naměřena průměrná měsíční teplota 7,3 °C, což znamená, že odchylka od normálu 1961-1990 byla +2,2 °C a odchylka od dlouhodobého průměru 1775-2014 dosáhla +3,0 °C. S touto odchylkou od normálu byl březen teplotně nadnormální. Letošní březen se v rámci 241 dosavadních březnů od roku 1775 umístil na 18.-19. místě.

Dosud nejteplejší březen byl v Praze-Klementinu zaznamenán v roce 2014, s průměrnou teplotou 9,4 °C. Na druhém místě byl březen 1990 s průměrnou teplotou 9,1 °C a o třetí a čtvrté místo se dělí roky 1989 a 2012 s průměrnou teplotou 8,7 °C.
Dosud nejchladnější březen byl naměřen v roce 1785 s průměrnou teplotou -5,5 °C, na druhém místě byl březen 1845 s průměrnou teplotou -3,1 °C a na třetím místě březen 1853 s průměrnou teplotou -2,1 °C.
TISK
ARCHIV
2015-04-08 08:31 UTC
z domova
komentáře: 0
počet zobrazení: 290
Od neděle 30. března se teploty na našem území udržovaly nepřetržitě pod dlouhodobým průměrem. Nejchladnější byla neděle 6. dubna s průměrnou denní teplotou 1.1 °C a odchylkou od normálu -5.9 °C, která byla zároveň i nejchladnějším dnem od 19. února.

Posledním teplotně ještě podprůměrným dnem bude dnešek. Od zítřka by se měly minimálně do pondělí příštího týdne teploty udržovat naopak nad normálem. Nejteplejší budou sobota a neděle, kdy průměrná denní teplota poprvé od 25. března překročí 10 °C a denní maxima pravděpodobně poprvé v tomto roce ojediněle překonají hranici 20 °C. Doposud nejteplejší den od začátku roku, zmiňovaný 25. březen, přinesl nejvyšší teplotu 19.8 °C na stanici Bohumín, Záblatí. Denní maximum vyšší než 20 °C bylo naposledy naměřeno 11. listopadu 2014 v Ostravě, Zábřehu.
TISK
ARCHIV
2015-03-27 07:45 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 222
Přinášíme několik fotografií ze Dne otevřených dveří na pobočce ČHMÚ v Ostravě-Porubě. Navštívilo nás celkem 272 a někteří měli i zvídavé dotazy.
Autory fotografií jsou: Ing. Pavel Lipina (č.1, 5 a 6) a Mgr. Blanka Krejčí (č.
TISK
ARCHIV
2015-03-24 08:59 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 255
Tento jev vzniká ve vyšších vrstvách atmosféry vtahováním slunečního záření do magnetického pole Země, kde se ionizují atmosférické částice a jsou tak vyvolány světelné efekty. Polární záře bývá pozorována v noci v podobě barevných oblouků, svitků, drapérií nebo závěsů, nejintenzivnější bývá zelená nebo červená barva. Vyskytuje se zejména v severních a jižních oblastech v okolí zemských magnetických pólů, díky silné geomagnetické bouři a jasné obloze však byla minulý týden pozorovatelná i u nás (viz odkazy). V noci ze 17. na 18. března však byla záře viditelná nejen ze zemského povrchu. Díky speciálnímu kanálu DNB (Day/Night Band) družice Suomi-NPP můžeme pozorovat Zemi i v průběhu noci ve viditelném pásmu (více viz článek Martina Setváka z 14. 3. 2014 nebo odkazy). Tento kanál je velmi citlivý na slabé noční světlo, a proto je díky němu možné pozorovat světla měst, záblesky bouřek, tzv.
TISK
ARCHIV
2015-03-24 06:59 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 263
Vídeňská úmluva o ochraně ozonové vrstvy, která slouží jako základ pro globální úsilí o ochranu ozónové vrstvy Země, slaví 30. výročí od svého přijetí (22. března 1985).

Vídeňská úmluva a její Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu jsou první a jediné globální smlouvy v oblasti životního prostředí, které byly ratifikovány 197 státy světa.

"30. výročí Vídeňské úmluvy je moment , abychom přemýšleli o tom, jak může věda sjednotit svět v globální akci," řekl Achim Steiner – generální tajemník a výkonný ředitel Programu OSN pro životní prostředí (UNEP).

V důsledku Vídeňské úmluvy a dodržování Montrealského protokolu se ozónová vrstva pomalu „uzdravuje“. Zatím se očekává, že úplné obnovení nastane do poloviny tohoto století.
TISK
ARCHIV
2015-03-24 02:41 UTC
klimatologie
komentáře: 1
počet zobrazení: 186
Únor 2015 byl nejchladnějším měsícem letošní zimy, což se projevilo nejen v průměrných měsíčních a denních teplotách, ale i v minimálních teplotách, a to jak v jejich hodnotách, tak četnostech.
Nejnižší teploty i nejvyšší četnosti nízkých teplot byly zjištěny hlavně na horských stanicích, a proto se i dnes podíváme zvlášť na teploty na všech stanicích a zvlášť na stanice ve výšce do 600 m a do 400 m n.m.

Nejnižší únorové měsíční teplotní minimum bylo naměřeno na stanici Rokytská slať, a to -29,0 °C, a nejvyšší na stanici Praha-Klementinum (-4,6 °C), Pohořelice (-5,2 °C) a Ostrava-Zábřeh (-5,3 °C). Nejvyšší počet mrazových dnů dosáhl 28, což znamená, že mrzlo každý den, a to na 38 stanicích, většinou horských. Na dalších 14 stanicích bylo 27 mrazových dnů.
TISK
ARCHIV
2015-03-23 08:38 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 250
Téměř ideální meteorologické podmínky během částečného zatmění Slunce dne 20.3.2015 vedly k doslova „učebnicovým“ změnám intenzit slunečního záření na území ČR.

V grafech pod článkem je ukázka vývoje globálního, přímého a difuzního slunečního záření a také vývoje spektrálních intenzit záření od ultrafialového, přes viditelné až po blízkou infračervenou oblast. Vše podle měření Solárního a ozonového oddělení ČHMÚ v Hradci Králové. Časy na vodorovné ose jsou v UTC, pro středoevropský čas je nutné přičíst 1 hodinu.

Podobně velké zatmění slunce ovlivní řadu meteorologických prvků, včetně např. teploty nebo vlhkosti vzduchu. Primární je ovšem změna příkonu slunečního záření. V případě tohoto zatmění byl pokles intenzit záření (i vzhledem k jasnému počasí) velmi výrazný, intenzity klesly zhruba na třetinu hodnot, které by byly v dané době měřené bez zatmění.
TISK
ARCHIV
2015-03-20 07:37 UTC
klimatologie
komentáře: 0
počet zobrazení: 265
V únoru 2015 byla v Praze-Klementinu naměřena průměrná měsíční teplota 2,9 °C, což znamená, že odchylka od normálu 1961-1990 je +1,5 °C a odchylka od dlouhodobého průměru 1775-2014 je +2,2 °C. Únor se umístil na 55. až 58. místě z 241 dosavadních únorů a únor s touto odchylkou se označuje jako teplotně normální.
Za období klimatologické zimy 2014/15 (prosinec až únor) byla v Praze-Klementinu naměřena průměrná zimní teplota 3,8 °C, což znamená odchylku od normálu +2,8 °C a odchylku od dlouhodobého průměru +3,5 °C. S touto průměrnou teplotou se letošní zime dostala do nejteplejší desítky a umístila se na 9.-10. místě z 240 dosavadních zim.
TISK
ARCHIV
2015-03-19 13:15 UTC
klimatologie
komentáře: 0
počet zobrazení: 153
V měsíci únoru dosáhla v Plzeňském kraji průměrná měsíční teplota -1.1 °C, což představuje odchylku +0.4 °C od teplotního normálu 1961 – 1990. Podle klasifikace extremity teplot můžeme měsíc charakterizovat jako normální. Nejvyšší průměrné měsíční teploty 0.7 °C bylo dosaženo na stanici Plzeň – Mikulka, druhé místo obsadil Staňkov (0.2 °C) a na třetím místě se zařadily Klatovy (0.1 °C). Nejchladnější byla Horská Kvilda s průměrnou měsíční teplotou -6.2 °C, druhá nejchladnější byla Hojsova Stráž s teplotou -2.6 °C a o třetí příčku se dělí stanice Kašperské Hory a Přimda s teplotou -2.0 °C. Nejvyšší maximální denní teplota dosáhla 11.6 °C 20. února na stanici Plzeň – Mikulka, o druhé místo se dělí stanice Klatovy a Vlkonice s teplotou 11.4 °C (20. 2.) a třetí příčku obsadil Staňkov s teplotou 11.3 °C (21. 2.). Nejnižší minimální denní teplota dosáhla 4. února -23.
TISK
ARCHIV
2015-03-18 22:13 UTC
informace
komentáře: 2
počet zobrazení: 389
Na tuto sobotu 21.3. od 9 do 14 hodin zveme všechny zájemce na Den otevřených dveří ČHMÚ, který se koná na pracovištích v Praze-Komořanech a Praze-Libuši, na všech pobočkách ČHMÚ v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí n. Labem, Hradci Králové, Ostravě a Brně a na profesionálních meteorologických stanicích a observatořích kromě Prahy-Karlova a Klementina a kromě letišť. Více informací, včetně toho, co mohou návštěvníci vidět na jednotlivých pracovištích, je uvedeno na internetových stránkách ČHMÚ na adrese www.chmi.cz. Den otevřených dveří se koná při příležitosti Světového dne vody (22.3.) a Světového meteorologického dne (23.3.), viz. odkazy níže.
TISK
ARCHIV
2015-03-18 10:39 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 270
Nejen zvyšující se teplota vzduchu, ale také nástup prvních fenologických fází jako je např. počátek kvetení sněženky podsněžníku, jaterníku podléšky, lísky obecné, olše lepkavé a vrby jívy signalizují příchod jara (tzv. fenologické předjaří). Fenologické stanice ve správě ČHMÚ začínají postupně hlásit první data nástupu fenologických fází.
Sněženka podsněžník začala např. na stanici Doksany kvést (fenologická fáze PK10 %) 5. února (tj. o 20 dnů dříve ve srovnání s průměrem), na stanici Benešov 10. února (o 23 dnů dříve) a Mšecké Žehrovice 13. února (o 15 dnů dříve).
Líska obecná byla v plném květu (fenofáze PK100 %) na stanici v Doksanech již 9. února, stanice Mladecko zaznamenala nástup této fenofáze 23. února a stanice Sobotín 27. února. A pomalu se přidává i další významný pylový alergen – olše lepkavá. Fenofázi počátek kvetení 10 % předchází tzv.
TISK
ARCHIV
2015-03-16 11:51 UTC
informace
komentáře: 3
počet zobrazení: 329
Měsíc únor byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně normální, průměrná teplota vzduchu byla –0,2 °C (o +0,9 °C teplejší než republikový normál). Průměrná republiková srážka, 11,4 mm, odpovídá přibližně 30 % srážkového normálu, což hodnotíme jako srážkově silně podnormální (velmi suchý) měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 81,9 hodin, což odpovídá 112 % normálu.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji –0,2 °C, což je o 1,5 °C vyšší hodnota než normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Ostravě-Porubě byla teplota vzduchu 1,3 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru o 1,5 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v únoru
–4,4 °C (o 1,1 °C tepleji než dlouhodobý průměr). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 1,9 °C, byla naměřena na stanici Ostrava-Zábřeh.
TISK
ARCHIV
2015-03-16 10:10 UTC
informace
komentáře: 2
počet zobrazení: 357
S menším zpožděním přinášíme hodnocení loňského roku. Pokud čtenář nenajde právě to, co ho zajímá, tak se omlouváme. Toho hodnocení a zejména uváděné hodnoty jsou „jen“ jakýmsi příjemným vedlejším produktem podrobných kontrol dat uplynulého roku, které nyní intenzivně provádíme. Kontrolujeme úplnost dat, extrémy jednotlivých prvků a zejména u srážek podrobněji prověřujeme i měsíční sumy.
Rovněž se může občas stát, zejména u plošných průměrů, že v tomto hodnocení budou uváděny některé hodnoty jinak, než byly uváděny na tomto místě za každý kalendářní měsíc. Každoměsíční hodnocení je připravováno z dostupných dat v klimatologické databázi vždy k 10. dni následujícího měsíce. Tato data a uváděné charakteristiky, jsou tak označována jako předběžná. Mnoho dat k tomuto datu ještě neprošla všemi typy kontrol a obvykle nejsou k dispozici data z manuálních měření srážkoměrných stanic.
TISK
ARCHIV
2015-03-09 07:06 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 265
Český hydrometeorologický ústav si vás dovoluje pozvat na Den otevřených dveří, který se koná u příležitosti Světového dne vody a Světového meteorologického dne, 21. března 2015 od 9.00 do 14.00 hodin v Praze-Komořanech, Praze-Libuši, na pobočkách v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně, Ostravě a na profesionálních stanicích a observatořích.
TISK
ARCHIV
2015-03-01 21:22 UTC
informace
komentáře: 4
počet zobrazení: 669
V únoru 2015 byla průměrná měsíční teplota v Ústeckém a Libereckém kraji v rozmezí od -3,7 °C na stanici Jizerka-rašeliniště a -3,6 °C na stanici Klínovec až do 1,5 °C na stanici Děčín a 1,6 °C na stanici Ústí nad Labem-Vaňov. Mimo hory byla nejnižší průměrná měsíční teplota na stanicích Český Dub — Modlibohov, a to -0,6 °C, Tokáň -0,4 °C a Strojetice -0,2 °C.

Na stanicích, pro které je k dispozici teplotní normál za období 1961-1990, byla naměřena odchylka od normálu od +0,5 °C do +1,5 °C. Nejnižší odchylka od normálu byla na stanicích Žatec, a to +0,5 °C, Česká Lípa +0,6 °C a Nová Ves v Horách +0,7 °C, nejvyšší na stanicích Doksy +1,5 °C, Liberec a Doksany +1,4 °C a Bedřichov +1,3 °C.
Při těchto odchylkách průměrné měsíční teploty v únoru od normálu je měsíc únor považován za teplotně normální.
TISK
ARCHIV
2015-02-28 23:15 UTC
informace
komentáře: 6
počet zobrazení: 686
V souvislosti s blížícím se částečným zatměním Slunce (20.3.2015) se v tisku šíří obavy, zda výrazné změny příkonu slunečního záření nezpůsobí problémy v energetice, včetně rizika blackoutu. Z tohoto důvodu jsme zpracovali údaje o vývoji intenzit globálního a difuzního záření (na 1 m2 horizontální plochy) za den 11.8.1999, kdy se u nás rovněž vyskytlo poměrně velké zatmění Slunce. Výsledky jsou na grafu pod článkem.

Svislé čáry zleva vyznačují začátek, střed (maximální fázi) a konec částečného zatmění.

Letošní zatmění bude menší než v roce 1999 (v roce 1999 94%, letos 73%). Odehraje se také v ročním období s obecně nižším příkonem slunečního záření k povrchu. Na druhou stranu podíl fotovoltaiky na energetických zdrojích je letos nesrovnatelně vyšší, než byl v roce 1999. Proto lze předpokládat, že i vliv zatmění na energetickou soustavu bude větší.
TISK
ARCHIV
2015-02-23 12:49 UTC
klimatologie
komentáře: 0
počet zobrazení: 215
V měsíci lednu dosáhla v Plzeňském kraji průměrná měsíční teplota 1.0 °C, což představuje odchylku +3.7 °C od teplotního normálu 1961 – 1990. Podle klasifikace extremity teplot můžeme měsíc charakterizovat jako silně nadnormální. Nejvyšší průměrné měsíční teploty 2.4 °C bylo dosaženo ve Staňkově, druhé místo obsadila stanice Plzeň – Mikulka (2.2 °C) a na třetím místě se zařadily Klatovy (2.1 °C). Nejchladnější byla Horská Kvilda s průměrnou měsíční teplotou -2.5 °C, druhá nejchladnější byla Hojsova Stráž s teplotou -0.7 °C a třetí nejchladnější byla Přimda s teplotou -0.5 °C. Nejvyšší maximální denní teplota 13.9 °C byla dosažena 10. ledna na stanici Plzeň – Bolevec, o druhé místo se dělí Klatovy a Staňkov s teplotou 13.7 °C (10. 1.) a třetí příčku obsadila stanice Plzeň – Mikulka s teplotou 13.5 °C (10. 1.). Nejnižší minimální denní teplota dosáhla 20. ledna -14.
TISK
ARCHIV
2015-02-13 06:40 UTC
informace
komentáře: 1
počet zobrazení: 347
O počasí v lednu 2015

Tento první měsíc roku a druhý měsíc zimy vyšel po zhodnocení jako teplotně mimořádně a srážkově mírně nadnormální, když průměrná teplota 0,8°C je 4,2°C nad dlouhodobým normálem a úhrn srážek 55,6 mm představuje 136 % normálu. Na rozdíl od prosince bylo přece jen více dnů se sněhovou pokrývkou.
V období od 1. do 8. 1. právě ležela sněhová pokrývka zpočátku o výšce 16 cm, pak pomalu odtávala, když ráno 8. 1. jí zbylo ještě 13 cm. Teploty přes den se pohybovaly nejčastěji v úzkém rozmezí od 1°C do 2°C, v noci pak slabě mrzlo, většinou kolem -1°C, jen 7. 1. ráno po vyjasnění bylo -6,4°C, což je i nejnižší teplota v tomto měsíci (při zemi bylo -7,2°C). Srážky se vyskytovaly každodenně, většinou ve formě sněžení. Nebezpečné bylo náledí dne 2. a 6. 1. Po většinu dní vály silné až bouřlivé větry.
Ve dnech od 8. do 15. 1. bylo nejtepleji. Hned 9. 1.
TISK
ARCHIV
2015-02-13 06:32 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 259
Přehled počasí v uplynulém roce 2014
Tento rok byl zcela výjimečný z hlediska mimořádně vysoké průměrné roční teploty vzduchu, která se svou
hodnotou 8,94°C je dosud nejvyšší v celé historii měření teplot v našem městě (od r. 1912)! Dokonce v pověstné
pražské klementinské teplotní řadě (od r. 1775!) je rok 2014 rokem vůbec nejteplejším! Vždyť plných 8 měsíců bylo
teplotně silně či mimořádně nadnormálních, 2 měsíce byly jen slabě či mírně nadnormální a 2 zbylé měsíce (květen a
srpen) byly jen nepatrně podnormální. Byl tak překonán dosud nejteplejší rok 2007 s průměrnou teplotou 8,53°C a rok
2000 s průměrem 8,41°C, a dále v pořadí jsou tak odsunuty roky 1994 (8,31°C), 2002 (8,25°C) a konečně donedávna
nejteplejší rok 1934 (8,19°C). Zima 2013/2014 byla totiž velmi mírná, bez silných mrazů a jen s málem sněhu.
TISK
ARCHIV
2015-02-11 06:32 UTC
informace
komentáře: 3
počet zobrazení: 517
Měsíc leden byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně silně nadprůměrný, průměrná teplota vzduchu byla +0,9 °C (o 3,2 °C teplejší než normál). Průměrná republiková srážka, 49,6 mm, odpovídá přibližně 118 % srážkového normálu, což hodnotíme jako srážkově normální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 28,4 hod., což odpovídá pouze 52 % průměru.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji +0,4 °C, což je o 3,6 °C vyšší hodnota než normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně silně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu +1,6 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru o 3,1 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v lednu –4,6 °C (o 1,4 °C tepleji než dlouhodobý průměr). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu (+2,2 °C) byla naměřena na stanicích Osoblaha a Ostrava-Zábřeh.
TISK
ARCHIV
2015-02-09 13:41 UTC
klimatologie
komentáře: 1
počet zobrazení: 312
V roce 2014 dosáhla v Plzeňském kraji průměrná roční teplota 9.0 °C, což představuje odchylku +2.1 °C od teplotního normálu 1961 – 1990. Podle klasifikace extremity teplot můžeme rok charakterizovat jako mimořádně nadnormální. Nejvyšší průměrná roční teplota 10.4 °C byla zaznamenána na stanici Plzeň – Mikulka, druhé místo obsadil Staňkov (10.2 °C) a na třetím místě se zařadily Klatovy (10.1 °C). Nejchladnější byla Horská Kvilda s průměrnou roční teplotou 4.8 °C, druhá nejchladnější byla Hojsova Stráž s teplotou 7.9 °C a o třetí příčku se dělí Kašperské Hory a Přimda s teplotou 8.3 °C. Nejvyšší maximální denní teplota 35.5 °C byla dosažena 11. června na stanici Plzeň – Bolevec, na druhém místě se zařadil Staňkov s teplotou 35.1 °C (10. 6.) a třetí příčku obsadilo Stříbro s teplotou 34.2 °C (10. 6.). Nejnižší minimální denní teplota dosáhla 29. prosince -22.
TISK
ARCHIV
AKTUALITY
2015-04-27 12:05 UTC
kom. 0
zobr. 205
Český hydrometeorologický ústav dnes vydal výstražnou informaci na bouřky. Dnes, v pondělí 27.4.2015, odpoledne a večer se budou na postupující zvlněné studené frontě v  Čechách a na Českomoravské vrchovině místy vyskytovat bouřky, které mohou být ojediněle intezivní. V noci na úterý (28.4.2015) budou bouřky slabnout. V úterý (28.4.
TISK
ARCHIV
2015-04-27 04:38 UTC
kom. 0
zobr. 194
Včera v podvečer postupovaly přes východ republiky bouřky. Srážkové úhrny nebyly nijak vysoké, většinou v bouřkách spadlo do 10 mm srážek. Přesto se i v těchto bouřkách vyskytly kroupy do velikosti až 1 cm.
Přes ČR bude v úterý postupovat výrazná studená fronta. Na ní se pravděpodobně vyskytnou i silnější bouřky s vyššími srážkovými úhrny.
TISK
ARCHIV
2015-04-26 08:20 UTC
kom. 0
zobr. 303
V sobotu odpoledne zasáhla australské město Sydney a okolí velmi silná bouřka. Během krátké doby napršelo 50 mm a bouřka tak způsobila lokální záplavy.

Bouřka byla doprovázená intenzivním krupobitím. Kroupy měly vellikost 1-2 cm. To není v Sydney nic neobvyklého, mimořádné bylo ale množství krup, které v bouřce spadlo. Souvislá vrstva krup dosahovala často kolem 5 cm.
TISK
ARCHIV
2015-04-25 07:42 UTC
kom. 0
zobr. 326
Až do pondělí by měly odpolední teploty na našem území překračovat 20 °C, pravděpodobně v noci na úterý přejde přes naše území výrazná studená fronta. Ta přinese déšť, přeháňky i bouřky a na horách se postupně objeví i pár sněhových vloček. Rozdíl v nejvyšších denních teplotách mezi pondělím a úterým bude většinou přes 10 °C.
TISK
ARCHIV
2015-04-25 03:57 UTC
kom. 1
zobr. 181
V noci na sobotu při nočním vyjasnění opět ojediněle teplota klesla pod nulu, zejména na horách a v mrazových kotlinách. Přesné údaje budou známy během dne, ale již nyní je zřejmé, že mráz se vyskytl na více než 20 stanicích a že na šumavských stanicích Kvilda-Perla a Rokytská slať klesla teplota pod -8 °C.
TISK
ARCHIV
2015-04-24 18:05 UTC
kom. 0
zobr. 84
V noci na 24. dubna 2015 již teplota klesla pod nulu jen ojediněle. Z více než 200 stanic, ze kterých jsou zatím dostupné minimální noční teploty, byl mráz zaznamenán na 18 stanicích. Nejnižší minimum zaznamenaly krušnohorské stanice Rolava a Jelení, a to -5,7 °C, stanice Jizerka-rašeliniště -4,6 °C, Šindelová -3,9 °C, Jizerka -3,8 °C a Pohoří na Šumavě -3,6 °C.
TISK
ARCHIV
2015-04-24 14:43 UTC
kom. 0
zobr. 79
Za týden bude 1. května, což je mimo jiné datum, kdy zahajuje provoz řada nekrytých koupališť s nevyhřívanou vodou. Tedy datum, kdy i oficiální otvírací doby připouštějí, že v nevyhřívané vodě přírodní teploty by se již dalo koupat. Jak to týden před tímto datem vypadá s teplotou vody?

Podle informací Povodí Vltavy, Povodí Ohře a Povodí Labe teplota vody dnes 24.4.
TISK
ARCHIV
2015-04-24 10:23 UTC
kom. 0
zobr. 143
Počasí o nadcházejícím víkendu 25. – 26. dubna bude velmi příjemné, zítra v sobotu čekáme jasno nebo polojasno, během dne od západu až oblačno a večer na západě Čech i ojedinělelé přeháňky. V neděli bude naopak zpočátku více oblačnosti, tedy oblačno až zataženo a místy, zejména v Čechách, občasný déšť nebo přeháňky.
TISK
ARCHIV
2015-04-23 12:21 UTC
kom. 0
zobr. 287
Počasí v jihozápadní polovině Čech ovlivňovala od včerejšího odpoledne do dnešního rána tzv. „výšková cyklóna“ (cyklóna = tlaková níže). Je to specifický typ tlakové níže, která je dobře patrná jen na výškových meteorologických mapách znázorňující střední a horní troposféru.
TISK
ARCHIV
2015-04-22 11:04 UTC
kom. 2
zobr. 213
Kouř z rozsáhlých požárů na Sibiři putoval přes Tichý oceán a podle americké národní meteorologické služby dorazil o víkendu na severozápad USA. Tzn., že za cca 4 až 5 dní urazil 5 až 7000 km. Tyto částice kouře se v USA naštěstí udržovaly ve vyšších vrstvách atmosféry, takže kvalita vzduchu v přízemní vrstvě atmosféry nebyla zhoršena.
TISK
ARCHIV
2015-04-21 12:55 UTC
kom. 0
zobr. 200
Tento týden proběhlo poslední měření sněhu v Jizerských horách, v Krkonoších se bude měřit ještě příští pondělí. Přestože během minulého týdne odtálo kolem 100 mm sněhové pokrývky, leží ve vysokých polohách ještě 80 – 90 cm sněhu, s vodní hodnotou kolem 400 mm. Nulová izochiona se v Krkonoších nachází v nadmořské výšce 1000-1050 m n. m.
TISK
ARCHIV
2015-04-21 09:03 UTC
kom. 0
zobr. 28
V pondělí po 8. hodině večerní dorazil na Ostravsko zvířený prach z Polska. Oblak prachu se zvedl dopoledne po 11. hodině při silném větru na rovinách mezi Bydhoští a Varšavou a přesouval se ve směru severo-severozápadního proudění se dál směrem na jihovýchod Polska. Jeho postup bylo možné sledovat na družicových záběrech (obr.
TISK
ARCHIV
2015-04-20 08:38 UTC
kom. 3
zobr. 408
Přechodová období roku, zejména jejich části na počátku a konci vegetačního období, jsou v ranních hodinách příznačná výskytem přízemních mrazíků. To znamená zpravidla krátkodobým (několikahodinovým) snížením teploty vzduchu při zemském povrchu pod 0 °C, přičemž teplota ve výšce 2 m se obvykle udržuje nad 0 °C (meteorologický slovník výkladový, 1993).
TISK
ARCHIV
2015-04-19 12:49 UTC
kom. 0
zobr. 99
K dispozici je 3. číslo „Zpravodaje“ roku 2015 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci březnu.
V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o průběhu Dne otevřených dveří na ostravském pracovišti ČHMÚ.
TISK
ARCHIV
2015-04-19 09:40 UTC
kom. 0
zobr. 169
Průměrná denní teplota vzduchu byla včera nejnižší za celý týden s hodnotou pro celou ČR 3,9 °C a odchylkou -2,6 °C od dlouhodobého průměru. Naopak ve středu dosáhla nejvyšší hodnotu až 14,3 °C s kladnou odchylkou až +7,0 °C. V příštím týdnu se bude průměrná denní teplota vzduchu pohybovat většinou kolem 10 °C (přehled v příloze).
TISK
ARCHIV
2015-04-18 09:41 UTC
kom. 0
zobr. 220
Průměr minimálních teplot vzduchu v rámci celé ČR byl v noci na sobotu jen 1,6 °C, nejnižší v západních Čechách, kde to bylo pod bodem mrazu -1,4 °C, nejvyšší na jižní Moravě +2,6 °C. Nejnižší teplota vzduchu v nižších polohách v Čechách byla zaznamenána na meteorologické stanici Plzeň-Bolevec -3,1 °C, na Moravě a ve Slezsku Javorník +0,3 °C.
TISK
ARCHIV
2015-04-17 11:40 UTC
kom. 0
zobr. 241
Nejchladnějším dnem týdne bude sobota. V noci na sobotu poklesne teplota vzduchu na 5 až 1 °C, při zemi s možností mrazíků. Přes den vystoupí jen na 7 až 11 °C, ve výšce 1000 m n. m. bude kolem +1 °C, na Šumavě kolem +4 °C. Atmosférické srážky se vyskytnou zejména na horách na severu a severovýchodě území, v polohách nad 600 m, během dne nad 800 m budou sněhové.
TISK
ARCHIV
2015-04-16 14:23 UTC
kom. 0
zobr. 373
I dnes vystupovaly teploty tak vysoko, že na některých místech byly opět přepisovány teplotní rekordy. Vzhledem k tomu, že k nám od severozápadu začal během dne pronikat chladnější vzduch, vystoupily teploty nejvýše na jižní Moravě, kde se pohybovaly mezi 22 až 26 °C. Nejvyšší teplota dneška byla naměřena v Dyjákovicích: 26,9 °C.
TISK
ARCHIV
2015-04-15 15:02 UTC
kom. 2
zobr. 317
Zatímco na hřebenech Krkonoš, jak uvádí pondělní zpráva, leží ještě asi metr sněhu, dole už se občas vyskytují vhodné podmínky ke koupání. Například dnes.
TISK
ARCHIV
2015-04-15 13:42 UTC
kom. 1
zobr. 542
V přílivu velmi teplého vzduchu proudícího na naše území od jihozápadu až západu vystoupily dnes 15. 4. 2015 odpoledne nejvyšší teploty na 20 až 24 °C, ojediněle pak přesáhly hodnotu 25 °C. Letní den (podmínka: teplota vyšší nebo rovna 25 °C) zaznamenaly stanice Kopisty 25,8 °C, Doksany 25,6 °C a Žatec 25,0 °C, všechny shodně v Ústeckém kraji.
TISK
ARCHIV
2015-04-15 11:36 UTC
kom. 0
zobr. 237
Výrazné změny teplot se na našem území vyskytují po celý rok, ale nejčastěji v jarních měsících, zejména v dubnu. Letos tomu není jinak. Po 14 dnech je celková odchylka průměrné dubnové teploty -0,9 °C, což se hodnotí jako teplotně normální období.
TISK
ARCHIV
2015-04-14 11:54 UTC
kom. 0
zobr. 201
Včerejší maximální teploty vystoupaly na Moravě až k 20 °C. Tyto teploty dosáhly maxima do 14:00 h občanského času. Po přechodu studené fronty se zde během hodiny ochladilo o 3 až 6 °C, takže teploty po 15:00 h byly již stejné jako na ostatním území a pohybovaly se většinou v rozmezí od 13 do 17 °C. Na noc se oblačnost převážně rozpouštěla a na většině území bylo jasno až polojasno.
TISK
ARCHIV
2015-04-14 07:17 UTC
kom. 2
zobr. 33
Podmínky měření 13.4.
Bylo zataženo, foukal čerstvý severozápadní vítr o průměrné rychlosti 8 m/s. Teploty vzduchu během dopoledne klesaly. V nejvyšších polohách se po 10 hodině dostaly do záporných hodnot, i přeháňka byla ve formě sněhu. V Jizerských horách se ranní teploty pohybovaly kolem 7°C, během tří hodin klesly na 1,8°C , poté mírně rostly.
TISK
ARCHIV
2015-04-13 11:29 UTC
kom. 0
zobr. 237
V USA řádí mohutná tornáda, která způsobují rozsáhlé škody na majetku. V Turecku, kde se očekává jaro, přišla nová sněhová nadílka. Ani Rusko není osvobozeno od přírodních živlů. V Chakaské autonomní republice, na jihu Sibiře, vznikly o víkendu (12.4. až 13.4.2015) rozsáhlé požáry. Vše začalo v neděli v poledne, kdy začala hořet během několika minut celá ulice v obci Shira.
TISK
ARCHIV
2015-04-12 08:42 UTC
kom. 6
zobr. 893
Sobota 11. dubna byla nejteplejším dnem od začátku roku. Na 46 % stanic vystoupila teplota na 20 °C nebo více. Nejvyšší teplotu 22.8 °C zaznamenala stanice Husinec, Řež. Republikový průměr maximálních teplot byl 20.1 °C. Z regionů měly nejvyšší průměr maxim střední Čechy (21.0 °C). S průměrnou denní teplotou 12.5 °C se teploty pohybovaly 6.1 °C nad normálem.
TISK
ARCHIV
2015-04-11 12:24 UTC
kom. 0
zobr. 161
Nejnižší teploty byly opět v horských mrazových kotlinách — Kvilda-Perla -7,1 °C, Rokytská slať -7,0 °C, Březník -6,6 °C, Jizerka-rašeliniště -5,8 °C, Horská Kvilda -5,5 °C, Jizerka -5,2 °C. V nižších polohách, tj. ve výškách pod 400 m n.m., bylo nejchladněji na stanicích Velké Chvojno a Hošťálková, a to -0,5 °C, dále Broumov -0,3 °C a Plzeň-Bolevec +0,1 °C.
TISK
ARCHIV
2015-04-11 08:18 UTC
kom. 1
zobr. 399
Vliv Islámského státu a občanské války v Sýrii a Iráku je patrný i na počtu hlášení, která přicházejí z tamějších profesionálních meteorologických stanic. Během sedmidenního období od půlnoci 30. května do půlnoci 6. června 2013, kdy u nás probíhaly mj.
TISK
ARCHIV
2015-04-10 09:13 UTC
kom. 0
zobr. 214
Po nočním vyjasnění a uklidnění větru byly minimální teploty značně rozdílné. Nejchladněji měly horské mrazové kotliny, Rokytská slať -8,3 °C, Kvilda-Perla -7,7 °C, Březník -7,4 °C, Jizerka-rašeliniště -6,7 °C, Horská Kvilda -5,9 °C, Rolava a Jizerka shodně -5,5 °C. V nižších polohách, tj. do 400 m n.m., měly nejchladněji stanice Velké Chvojno a Jevíčko -2,8 °C, a Lanškroun a Hošťálková -2,4 °C.
TISK
ARCHIV
2015-04-10 07:47 UTC
kom. 1
zobr. 277
Pokud patříte k fanouškům nejen slovenského fotbalu, hokeje a eura a zároveň nejste pravidelnými návštěvníky stránek Slovenského hydrometeorologického ústavu, zajisté vás potěší zpráva z konce tohoto března, informující o vydání Slovenského klimatického Atlasu. Ten byl slavnostně pokřtěn, symbolicky vodou z Lomnického štítu, na výstavě CONECO v Bratislavě (obr. 1 a 2).
TISK
ARCHIV
2015-04-09 11:34 UTC
kom. 1
zobr. 241
Tuto neděli 12. dubna se jede ve Francii jeden ze ze slavných jarních závodů, Paříž – Roubaix. Závod je populární pro široký okruh příznivců, nejen z řad cyklistických fanoušků. Atraktivita závodu spočívá v jeho náročnosti, která není v jeho výškovém profilu, ale ve specifickém povrchu. Četné části trasy vedou po úzkých dlážděných cestách, což je pro jezdce velmi vysilující.
TISK
ARCHIV
EDITORIAL
Vydavatel
Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17
143 06 Praha 412 – Komořany
e-mail: podatelna@chmi.cz
Realizace webu
Petr Dvořák, tiskový mluvčí
e-mail: petr.dvorak@chmi.cz
tel. 724 342 542
Internetová prezentace
Telefonní kontakty
Ústředna
244 031 111

Předpověď počasí (placená linka)
900 300 900

Sekretariát ředitele
244 032 700

Sekretariát náměstka pro meteorologii a klimatologii
244 032 200

Sekretariát náměstka pro hydrologii
244 032 300

Sekretariát náměstka pro čistotu ovzduší
244 032 400

Sekretariát náměstka pro úsek ekonomicko–správní
244 032 600

Sekretariát odboru letecké meteorologie
244 032 232

Regionální pobočky ČHMÚ
Mozartova 1237/41
32300 Plzeň
377 256 611

Kočkovská 2699/18
40011 Ústí n. Labem
472 706 030

Antala Staška 32
37007 České Budějovice
386 102 241

Dvorská 410
50311 Hradec Králové
495 705 011

Kroftova 43
61667 Brno
541 421 011

K myslivně 3/2182
70800 Ostrava–Poruba
596 900 111
Telefonní seznam ČHMÚ