přesný výraz
2015-05-30 sobota   14:17 UTC
Slunce (N50 E15): 02:54_19:00 transit: 10:57 UTC
Délka dne (N50 E15): 16:5
Obč. soumrak (N50 E15): 02:14_19:40 UTC
Teplota vzduchu Křivoklát: 16.0 °C, měřeno: 2015-05-30 14:16 UTC graf
Toto je oficiální internetová stránka Českého hydrometeorologického ústavu. Slouží k externí a interní komunikaci mezi pracovníky ČHMÚ a mezi veřejností. Informace zde publikované je možno publikovat dále s uvedením zdroje ČHMÚ. Pro korektní zobrazení použijte prohlížeče Mozilla Firefox, Google Chrome, IE9 a vyšší. Kontakt webmaster.
MENU, REVIEW
2015-05-25 09:55 UTC
klimatologie
komentáře: 4
počet zobrazení: 206
V měsíci dubnu dosáhla v Plzeňském kraji průměrná měsíční teplota 7.4 °C, což představuje odchylku +0.9 °C od teplotního normálu 1961 – 1990. Podle klasifikace extremity teplot můžeme měsíc charakterizovat jako nadnormální. Nejvyšší průměrné měsíční teploty 8.9 °C bylo dosaženo na stanici Plzeň – Mikulka, druhé místo obsadily Klatovy (8.6 °C) a na třetí příčce se umístily Domažlice (8.4 °C). Nejchladnější byla Horská Kvilda s průměrnou měsíční teplotou 2.4 °C, druhé místo obsadila Hojsova Stráž s teplotou 6.1 °C a třetí nejchladnější byly Kašperské Hory s teplotou 6.9 °C. Nejvyšší maximální denní teplota dosáhla 25.7 °C ve Staňkově (27. 4.), na druhém místě se zařadila stanice Plzeň – Bolevec s teplotou 25.3 °C (27. 4.) a třetí příčku obsadila Plzeň – Mikulka s teplotou 24.9 °C (27. 4.). Nejnižší minimální denní teplota dosáhla 4. dubna -16.
TISK
ARCHIV
2015-05-14 15:47 UTC
klimatologie
komentáře: 0
počet zobrazení: 443
Loni touto dobou bylo uvedeno, že na některých meteorologických stanicích bylo naměřeno velmi málo sněhu. Na některých stanicích byla maximální sněhová pokrývka za zimu 2013/14 dokonce vůbec nejnižší ze všech dosavadních dostupných zim.
A jak to s maximální sněhovou pokrývkou vypadá letos?
Podíváme se na maximální sněhovou pokrývku na několika vybraných stanicích na horách a mimo hory a porovnáme maximální sněhovou pokrývku za minulou a letošní zimu. Nejde o systematické zpracování všech stanic, ale jen o ukázku několika vybraných stanic.
V následující tabulce jsou pro vybrané stanici uvedeny údaje o maximální sněhové pokrývce za tuto zimu, o maximální sněhové pokrývce za loňskou zimu a o dosud nejnižší maximální sněhové pokrývce za zimu.
TISK
ARCHIV
2015-05-14 05:18 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 192
Měsíc duben byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně normální, průměrná teplota vzduchu byla 7,8 °C (o 0,5 °C tepleji než normál). Průměrná republiková srážka, 28,8 mm, odpovídá přibližně 61 % srážkového normálu, což hodnotíme jako srážkově normální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 203,0 hod., což odpovídá 126 % normálu.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 7,6 °C, což je o 0,9 °C vyšší hodnota než teplotní normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. Na stanici Ostrava-Poruba byla průměrná měsíční teplota vzduchu 9,4 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru o 1,2 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v dubnu 1,8 °C (o 0,1 °C tepleji než dlouhodobý průměr).
TISK
ARCHIV
2015-05-10 20:57 UTC
klimatologie
komentáře: 0
počet zobrazení: 181
Duben je jarní měsíc, ale i v tomto měsíci se vyskytují mrazy, i když většinou ne celodenní, ale jen ranní. Letos v dubnu se vyskytl jen jeden den, kdy podle dosud dostupných údajů na žádné stanici neklesla minimální teplota pod nulu, a to 26. dubna. Největší mrazy se vyskytly na horských stanicích, ale i v nižších polohách se vyskytlo jen 8 dní, kdy na žádné stanici v nižších polohách nemrzlo. V dubnu se pouze na jedné stanici vůbec nevyskytl mráz, a to na stanici Praha-Klementinum. Nejnižší měsíční minimum bylo naměřeno na stanici Kvilda-Perla, a to -20,1 °C, dále Rokytská slať -20,0 °C, Březník -19,6 °C, Horská Kvilda -16,4 °C, Jizerka-rašeliniště -16,3 °C, Rolava -16,2 °C, Orlické Záhoří -16,0 °C a Jizerka -15,0 °C. Nejvyšší měsíční minimum bylo naměřeno na stanici Praha-Klementinum +0,9 °C, Osoblaha -0,8 °C, Praha-Karlov a Ostrava-Zábřeh -1,2 °C.
TISK
ARCHIV
2015-05-05 18:49 UTC
klimatologie
komentáře: 4
počet zobrazení: 573
V dubnu 2015 byla v Praze-Klementinu naměřena průměrná měsíční teplota 10,8 °C, což znamená, že odchylka od normálu 1961-1990 byla +1,0 °C a odchylka od dlouhodobého průměru 1775-2014 dosáhla +1,3 °C. S touto odchylkou od normálu se měsíc duben považuje za teplotně normální. S uvedenou průměrnou teplotou se letošní duben umístil na 62. až 65. místě z 241 dosud dostupných dubnů v Praze-Klementinu.

Dosud nejteplejší duben byl zaznamenán v roce 1800, s průměrnou měsíční teplotou 16,2 °C. Druhý byl duben 2009 s průměrnou měsíční teplotou 15,1 °C, třetí byl duben 1794 s průměrnou teplotou 13,9 °C, čtvrtý byl duben 2007 s průměrnou teplotou 13,8 °C, na pátém místě duben 2011 s průměrnou teplotou 13,7 °C, na šestém duben 2000 s průměrnou teplotou 13,5 °C a na sedmém duben 2014 s průměrnou měsíční teplotou 13,3 °C.
TISK
ARCHIV
2015-05-04 15:18 UTC
informace
komentáře: 29
počet zobrazení: 2122
Jak tak čtu články o meteorologii a následné diskuze pod nimi, sleduji, že je stále větší trend práci meteorologů zlehčovat, hanit a vyčítat jim, že tu a tam bylo jinak, než předpovídali. Protože se tomuto oboru věnuji již více než 32 let, tak si troufnu tvrdit, že něco málo o něm vím a něco jsem už zažil. O to víc se mne dotýkají názory některých lidí a jejich výtky k práci meteorologů — až mě to donutilo k napsáni tohoto zamyšlení.
Meteorologie je obor, který se zabývá děním v atmosféře, tedy procesy, které se neustále mění a jsou neustále v pohybu. Umíme tyto procesy bezpečně sledovat, měřitelné hodnoty měřit, neměřitelné pozorovat a vše zaznamenávat, následně předpokládat další vývoj, ale nejsme schopni stoprocentně říci jak bude. V dnešní době počítačů lze podle složitých matematických rovnic spočítat jaký pravděpodobně bude následný vývoj situace v atmosféře.
TISK
ARCHIV
2015-04-30 20:52 UTC
klimatologie
komentáře: 0
počet zobrazení: 289
Již zde bylo uvedeno v minulých letech, že jednou z charakteristik tuhosti zimy je tzv. záporná teplotní suma. To je součet záporných denních průměrů teploty na dané stanici za příslušné zimní období. Jak vypadá tato charakteristika letošní zimy na stanici s nejdelší pozorovací řadou u nás?
Napřed se ale podíváme na jednodušší charakteristiky.
Nejnižší průměrná denní teplota v letošní zimě byla -4,1 °C. S touto teplotou se letošní zima umístila na 11. místě z 240 dosavadních zim. Nejvyšší hodnota nejnižší průměrné denní teploty byla naměřena v zimě 1821/22, a to -2,8 °C. Nejnižší v roce 1849/50, a to -24,8 °C.
Počet dní s průměrnou denní teplotou pod nulou v letošní zimě byl pouhých 9, dokonce o jeden méně než loni. Dosud nejnižší počet takových dnů byl v zimě 1793/94, a to 6. Letošní zima se počtem těchto dní v měsících prosinci až únoru dostala na 8.
TISK
ARCHIV
2015-04-30 10:35 UTC
informace
komentáře: 2
počet zobrazení: 387
Duben je typický proměnlivým, tzv. aprílovým počasím. Pokud chceme vyhodnotit jeho proměnlivost, můžeme použít nějakou statistickou charakteristiku. Tentokrát se pokusíme vyhodnotit duben 2015 pomocí hodnoty, kterou nazveme "průměrná interdiurní změna průměrné denní teploty vzduchu". Tuto hodnotu dostaneme tak, že si spočítáme rozdíly průměrné denní teploty po sobě jdoucích dnů. Takže pokud 1.4. byla tato teplota 7,4 °C a 2.4. 5,4 °C, interdiurní změna je -2 °C a její absolutní hodnota 2 °C. Z těchto absolutních hodnot pak uděláme celoměsíční průměr. Čím vyšší číslo dostaneme, tím proměnlivější bylo počasí. Z posledních 5 let to byly tyto hodnoty: v r. 2015 2,3 °C, v r. 2014 1,3 °C, v r. 2013 1,9 °C, v r. 2012 2,3 °C a v r. 2011 1,9 °C.

Jinou charakteristikou může být "průměrná absolutní odchylka průměrné denní teploty vzduchu od normálu".
TISK
ARCHIV
2015-04-29 05:49 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 52
GEO (Group on Earth Observation) je mezinárodní Skupina pro pozorování Země, která byla založena v roce 2003. Jedná se o dobrovolné mezinárodní sdružení států a organizací zaměřené na koordinaci vzniku a šíření dat z oblasti pozorování Země. Součástí této skupiny je dnes 97 států, Evropská komise a 77 mezivládních, mezinárodních a regionálních organizací. Hlavním cílem GEO je vytvoření jednotného globálního systému pro pozorování Země, tzv. Systému systémů pozorování Země GEOSS (Global Earth Observation System of Systems), který směřuje k odstranění dosavadní roztříštěnosti a duplicit při pozorování Země. Základním nástrojem pro sdílení dat je geoportál skupiny GEO, který shromažďuje data pozorování Země z celého světa a odkazy na datové sady, výsledky projektů a organizace, které se pozorováním Země zabývají.
TISK
ARCHIV
2015-04-26 20:00 UTC
informace
komentáře: 23
počet zobrazení: 1099
V pondělí 27. dubna bude odstaven radar Brdy (čest jeho památce), čímž bude zahájena jeho kompletní výměna. Harmonogram prací je rozdělen na dvě části — v první fázi se bude provádět demontáž stávajícího zařízení a montáž nového přímo v objektu radaru Brdy, ve druhé pak instalace zařízení a spouštění celého systému na řídícím pracovišti v Praze na Libuši:

Radar Brdy
27.4.2015 – 1.5.2015 odstávka radaru, demontáž použitelných náhr. dílů techniky ČHMÚ, předání prostor dodavateli k instalaci, zřejmě přípravné práce zadavatele (čeští technici).

4.5.2015 – 26.5.2015 instalace pod dohledem dodavatelske firmy — vyklizení dosavadní techniky, příprava prostor, instalace, zprovoznění, akceptační testy

Řídící centrum Praha-Libuš
29.5- 3.6.
TISK
ARCHIV
2015-04-21 14:43 UTC
informace
komentáře: 15
počet zobrazení: 954
Na internetové stránky ČHMÚ www.chmi.cz bylo přidáno vysvětlení důležitých pojmů, které se používá v meteorologii, především v předpovědích počasí. Vysvětlení základních pojmů je v sekci PŘEDPOVĚDI / Předpovědi počasí. Toto vysvětlení spolu s dalšími podrobnějšími informacemi je dostupné také v sekci INFORMACE PRO VÁS / Meteorologická termonologie. Zde je přehledně vysvětlen i staniční kroužek (tzv. pavouk), pomocí kterého se do synoptických map zakreslují pozorování z jednotlivých meteorologických stanic.
TISK
ARCHIV
2015-04-21 05:27 UTC
klimatologie
komentáře: 0
počet zobrazení: 193
V měsíci březnu dosáhla v Plzeňském kraji průměrná měsíční teplota 3.7 °C, což představuje odchylku +1.6 °C od teplotního normálu 1961 – 1990. Podle klasifikace extremity teplot můžeme měsíc charakterizovat jako nadnormální. Nejvyšší průměrné měsíční teploty 5.4 °C bylo dosaženo na stanici Plzeň – Mikulka, druhé místo obsadily Klatovy (4.9 °C) a na třetím místě se zařadil Staňkov (4.7 °C). Nejchladnější byla Horská Kvilda s průměrnou měsíční teplotou -1.0 °C, na druhém místě se zařadila Hojsova Stráž s teplotou 2.6 °C a třetí nejchladnější byly Kašperské Hory s teplotou 2.8 °C. Nejvyšší maximální denní teplota 18.0 °C byla dosažena 25. března na stanici Plzeň – Bolevec, na druhém místě se zařadila stanice Plzeň – Mikulka s teplotou 17.4 °C (25. 3.) a třetí příčku obsadil Staňkov s teplotou 16.4 °C (25. 3.). Nejnižší minimální denní teplota -12.7 °C byla dosažena 10.
TISK
ARCHIV
2015-04-21 01:23 UTC
klimatologie
komentáře: 6
počet zobrazení: 649
Všeobecně jsou známy obrázky Josefa Lady zobrazující idylickou zimní krajinu, plnou sněhu, sněhuláků a sáňkujících dětí. Říká se, že v těchto obrázcích Josef Lada ztvárnil své vzpomínky z dětství. Avšak objevují se i názory, že zimy byly vždycky teplé a že Ladovy obrázky nezobrazují realitu, ale jen malířovo přání a idylickou představu, jak by zimy měly vypadat.
Jaké tedy byly zimy v době dětství malíře Josefa Lady?

Josef Lada se narodil dne 17. 12. 1887. To znamená, že ve věku, kdy člověk vnímá sněhuláky, sáňkování a podobné dětské zimní radovánky a nikoli problémy s vytápěním a zimní údržbou komunikací, byl zhruba v období 1890-1900. Z tohoto období nemáme ještě příliš mnoho meteorologických a klimatologických měření, ale aspoň nějaké údaje z té doby k dispozici jsou.
Nejdelší řadou měření v Čechách je teplotní řada z Prahy-Klementina.
TISK
ARCHIV
2015-04-18 09:13 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 148
Tento první jarní měsíc vyšel po zhodnocení jako teplotně mírně nadnormální a srážkově normální, když průměrná teplota 3,4°C je 1,27°C nad dlouhodobým normálem a úhrn srážek 42,9 mm představuje 107 % normálu. Střídala se dosti často teplejší období s chladnějšími a celkově převažovalo proměnlivé počasí.
Období od 1. do 6. 3. bylo chladné s charakterem návratů zimy. Střídaly se dešťové srážky se sněhovými, navíc ve dnech 2. až 4. 3. vál silný vítr. Celkem spadlo 13,6 mm vody. Teploty přes den vystupovaly jen kolem 5°C, naopak v noci klesaly pod bod mrazu.
Ve dnech od 7. do 10. 3. se denní teploty sice zvýšily nad 10°C, 10. 3. až na 14,3°C, ale noční teploty zůstávaly stále pod 0°C. Nevyskytly se žádné padající srážky, oblačnost byla převážně zmenšená a vydatně svítilo Slunce. Trochu se tedy ukázalo již jarní počasí.
V období od 11. do 15. 3.
TISK
ARCHIV
2015-04-16 11:36 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 503
Sucho je pojem většinou neurčitý, ale v zásadě znamená výrazný nedostatek vody obvykle způsobený slabými nebo žádnými atmosférickými srážkami. Sucho je možno definovat z různého hlediska, takže se můžeme setkat se suchem meteorologickým (klimatickým), hydrologickým, půdním, zemědělským (agronomickým) nebo bioklimatologickým (fyziologickým).

C. W. Thornthwait rozlišoval tři druhy sucha: stálé, sezonní a nahodilé. Stálé se vyskytuje zejména v pouštních oblastech, sezonní zejména v oblastech monzunového podnebí a nahodilé např. i v našem klimatickém pásmu jako důsledek nepravidelně se vyskytujících srážek. Na našem území se rozsáhlejší nahodilé sucho vyskytlo zejména v létech 2000 a 2003, z historie je známé sucho r. 1947.
TISK
ARCHIV
2015-04-15 05:16 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 255
Měsíc březen byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně normálně, průměrná teplota vzduchu byla 4,0 °C (o 1,5 °C teplejší než normál). Průměrná republiková srážka 47,2 mm odpovídá přibližně 118 % srážkového průměru, což hodnotíme jako srážkově normální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 142,6 hodin, což odpovídá 123 % normálu.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 3,7 °C, což je o 1,8 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Ostravě-Porubě byla teplota vzduchu 5,3 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru o 1,7 °C. Na Lysé hoře byla v březnu průměrná teplota vzduchu –1,6 °C (o 1,3 °C tepleji než dlouhodobý průměr).
TISK
ARCHIV
2015-04-11 19:41 UTC
klimatologie
komentáře: 0
počet zobrazení: 207
Březen je první jarní měsíc, který někdy má ještě vyloženě zimní charakter, v tomto směru byl extrémem březen 1785, ale byla i řada dalších případů, kdy v březnu nebo aspoň jeho části ještě vládla zima, naposled roku 2013. Ale naopak jsou známy i březny zcela jarního charakteru, například 2014.
Letošní březen byl nadnormální, ale ne extrémně, nevyskytlo se nějaké výraznější mrazové období, ale vyskytly se dny, kdy na některých stanicích mrzlo. Podrobnosti budou v následujících tabulkách.

Nejnižší březnové měsíční minimum bylo naměřeno na stanici Rokytská slať a dosáhlo -16,2 °C, na stanicích Březník a Kvilda-Perla bylo naměřeno -15,5 °C. Nejvyšší měsíční minimum bylo naměřeno na stanici Praha-Klementinum, a to -0,2 °C, Praha-Karlov -1,8 °C, Temelín -2,1 °C, Ostrava-Zábřeh -2,2 °C a Příbram -2,4 °C. To znamená, že na každé stanici byla v březnu naměřena teplota pod nulou.
TISK
ARCHIV
2015-04-10 15:08 UTC
informace
komentáře: 1
počet zobrazení: 283
Jak bylo uvedeno 2. dubna v článku Zima útočí, konec března a začátek dubna přinesl sněžení. Avšak na rozdíl například od roku 2013, kdy duben začal zcela regulérní "lednovou" zimou, letošní začátek dubna přinesl typicky aprílové počasí se vším všudy, tedy nejen sněžení, ale i bouřky a vichřice, a to vše v krátkých intervalech prokládané krásným slunečným počasím.

Četné bouřky byly zaznamenány jak systémem detekce blesků, tak na meteorologických stanicích. Nešlo tedy o sporné případy, kdy systém detekce blesků zaznamená nějaké blesky a žádná meteorologická stanice bouřku nepostřehne, ale o regulérní bouřkovou situaci.
Systém detekce blesků zaznamenal významné množství blesků denně od 29. března až do 2. dubna, tedy 5 dní po sobě. Nejvýraznější byl den 31.3., tedy ve statistikách detekce blesků období od 31.3.
TISK
ARCHIV
2015-04-09 20:34 UTC
klimatologie
komentáře: 2
počet zobrazení: 313
V březnu 2015 byla v Praze-Klementinu naměřena průměrná měsíční teplota 7,3 °C, což znamená, že odchylka od normálu 1961-1990 byla +2,2 °C a odchylka od dlouhodobého průměru 1775-2014 dosáhla +3,0 °C. S touto odchylkou od normálu byl březen teplotně nadnormální. Letošní březen se v rámci 241 dosavadních březnů od roku 1775 umístil na 18.-19. místě.

Dosud nejteplejší březen byl v Praze-Klementinu zaznamenán v roce 2014, s průměrnou teplotou 9,4 °C. Na druhém místě byl březen 1990 s průměrnou teplotou 9,1 °C a o třetí a čtvrté místo se dělí roky 1989 a 2012 s průměrnou teplotou 8,7 °C.
Dosud nejchladnější březen byl naměřen v roce 1785 s průměrnou teplotou -5,5 °C, na druhém místě byl březen 1845 s průměrnou teplotou -3,1 °C a na třetím místě březen 1853 s průměrnou teplotou -2,1 °C.
TISK
ARCHIV
2015-04-08 08:31 UTC
z domova
komentáře: 0
počet zobrazení: 374
Od neděle 30. března se teploty na našem území udržovaly nepřetržitě pod dlouhodobým průměrem. Nejchladnější byla neděle 6. dubna s průměrnou denní teplotou 1.1 °C a odchylkou od normálu -5.9 °C, která byla zároveň i nejchladnějším dnem od 19. února.

Posledním teplotně ještě podprůměrným dnem bude dnešek. Od zítřka by se měly minimálně do pondělí příštího týdne teploty udržovat naopak nad normálem. Nejteplejší budou sobota a neděle, kdy průměrná denní teplota poprvé od 25. března překročí 10 °C a denní maxima pravděpodobně poprvé v tomto roce ojediněle překonají hranici 20 °C. Doposud nejteplejší den od začátku roku, zmiňovaný 25. březen, přinesl nejvyšší teplotu 19.8 °C na stanici Bohumín, Záblatí. Denní maximum vyšší než 20 °C bylo naposledy naměřeno 11. listopadu 2014 v Ostravě, Zábřehu.
TISK
ARCHIV
2015-03-27 07:45 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 293
Přinášíme několik fotografií ze Dne otevřených dveří na pobočce ČHMÚ v Ostravě-Porubě. Navštívilo nás celkem 272 a někteří měli i zvídavé dotazy.
Autory fotografií jsou: Ing. Pavel Lipina (č.1, 5 a 6) a Mgr. Blanka Krejčí (č.
TISK
ARCHIV
2015-03-24 08:59 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 320
Tento jev vzniká ve vyšších vrstvách atmosféry vtahováním slunečního záření do magnetického pole Země, kde se ionizují atmosférické částice a jsou tak vyvolány světelné efekty. Polární záře bývá pozorována v noci v podobě barevných oblouků, svitků, drapérií nebo závěsů, nejintenzivnější bývá zelená nebo červená barva. Vyskytuje se zejména v severních a jižních oblastech v okolí zemských magnetických pólů, díky silné geomagnetické bouři a jasné obloze však byla minulý týden pozorovatelná i u nás (viz odkazy). V noci ze 17. na 18. března však byla záře viditelná nejen ze zemského povrchu. Díky speciálnímu kanálu DNB (Day/Night Band) družice Suomi-NPP můžeme pozorovat Zemi i v průběhu noci ve viditelném pásmu (více viz článek Martina Setváka z 14. 3. 2014 nebo odkazy). Tento kanál je velmi citlivý na slabé noční světlo, a proto je díky němu možné pozorovat světla měst, záblesky bouřek, tzv.
TISK
ARCHIV
2015-03-24 06:59 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 330
Vídeňská úmluva o ochraně ozonové vrstvy, která slouží jako základ pro globální úsilí o ochranu ozónové vrstvy Země, slaví 30. výročí od svého přijetí (22. března 1985).

Vídeňská úmluva a její Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu jsou první a jediné globální smlouvy v oblasti životního prostředí, které byly ratifikovány 197 státy světa.

"30. výročí Vídeňské úmluvy je moment , abychom přemýšleli o tom, jak může věda sjednotit svět v globální akci," řekl Achim Steiner – generální tajemník a výkonný ředitel Programu OSN pro životní prostředí (UNEP).

V důsledku Vídeňské úmluvy a dodržování Montrealského protokolu se ozónová vrstva pomalu „uzdravuje“. Zatím se očekává, že úplné obnovení nastane do poloviny tohoto století.
TISK
ARCHIV
2015-03-24 02:41 UTC
klimatologie
komentáře: 1
počet zobrazení: 272
Únor 2015 byl nejchladnějším měsícem letošní zimy, což se projevilo nejen v průměrných měsíčních a denních teplotách, ale i v minimálních teplotách, a to jak v jejich hodnotách, tak četnostech.
Nejnižší teploty i nejvyšší četnosti nízkých teplot byly zjištěny hlavně na horských stanicích, a proto se i dnes podíváme zvlášť na teploty na všech stanicích a zvlášť na stanice ve výšce do 600 m a do 400 m n.m.

Nejnižší únorové měsíční teplotní minimum bylo naměřeno na stanici Rokytská slať, a to -29,0 °C, a nejvyšší na stanici Praha-Klementinum (-4,6 °C), Pohořelice (-5,2 °C) a Ostrava-Zábřeh (-5,3 °C). Nejvyšší počet mrazových dnů dosáhl 28, což znamená, že mrzlo každý den, a to na 38 stanicích, většinou horských. Na dalších 14 stanicích bylo 27 mrazových dnů.
TISK
ARCHIV
2015-03-23 08:38 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 341
Téměř ideální meteorologické podmínky během částečného zatmění Slunce dne 20.3.2015 vedly k doslova „učebnicovým“ změnám intenzit slunečního záření na území ČR.

V grafech pod článkem je ukázka vývoje globálního, přímého a difuzního slunečního záření a také vývoje spektrálních intenzit záření od ultrafialového, přes viditelné až po blízkou infračervenou oblast. Vše podle měření Solárního a ozonového oddělení ČHMÚ v Hradci Králové. Časy na vodorovné ose jsou v UTC, pro středoevropský čas je nutné přičíst 1 hodinu.

Podobně velké zatmění slunce ovlivní řadu meteorologických prvků, včetně např. teploty nebo vlhkosti vzduchu. Primární je ovšem změna příkonu slunečního záření. V případě tohoto zatmění byl pokles intenzit záření (i vzhledem k jasnému počasí) velmi výrazný, intenzity klesly zhruba na třetinu hodnot, které by byly v dané době měřené bez zatmění.
TISK
ARCHIV
2015-03-20 07:37 UTC
klimatologie
komentáře: 0
počet zobrazení: 365
V únoru 2015 byla v Praze-Klementinu naměřena průměrná měsíční teplota 2,9 °C, což znamená, že odchylka od normálu 1961-1990 je +1,5 °C a odchylka od dlouhodobého průměru 1775-2014 je +2,2 °C. Únor se umístil na 55. až 58. místě z 241 dosavadních únorů a únor s touto odchylkou se označuje jako teplotně normální.
Za období klimatologické zimy 2014/15 (prosinec až únor) byla v Praze-Klementinu naměřena průměrná zimní teplota 3,8 °C, což znamená odchylku od normálu +2,8 °C a odchylku od dlouhodobého průměru +3,5 °C. S touto průměrnou teplotou se letošní zime dostala do nejteplejší desítky a umístila se na 9.-10. místě z 240 dosavadních zim.
TISK
ARCHIV
2015-03-19 13:15 UTC
klimatologie
komentáře: 0
počet zobrazení: 233
V měsíci únoru dosáhla v Plzeňském kraji průměrná měsíční teplota -1.1 °C, což představuje odchylku +0.4 °C od teplotního normálu 1961 – 1990. Podle klasifikace extremity teplot můžeme měsíc charakterizovat jako normální. Nejvyšší průměrné měsíční teploty 0.7 °C bylo dosaženo na stanici Plzeň – Mikulka, druhé místo obsadil Staňkov (0.2 °C) a na třetím místě se zařadily Klatovy (0.1 °C). Nejchladnější byla Horská Kvilda s průměrnou měsíční teplotou -6.2 °C, druhá nejchladnější byla Hojsova Stráž s teplotou -2.6 °C a o třetí příčku se dělí stanice Kašperské Hory a Přimda s teplotou -2.0 °C. Nejvyšší maximální denní teplota dosáhla 11.6 °C 20. února na stanici Plzeň – Mikulka, o druhé místo se dělí stanice Klatovy a Vlkonice s teplotou 11.4 °C (20. 2.) a třetí příčku obsadil Staňkov s teplotou 11.3 °C (21. 2.). Nejnižší minimální denní teplota dosáhla 4. února -23.
TISK
ARCHIV
2015-03-18 22:13 UTC
informace
komentáře: 2
počet zobrazení: 502
Na tuto sobotu 21.3. od 9 do 14 hodin zveme všechny zájemce na Den otevřených dveří ČHMÚ, který se koná na pracovištích v Praze-Komořanech a Praze-Libuši, na všech pobočkách ČHMÚ v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí n. Labem, Hradci Králové, Ostravě a Brně a na profesionálních meteorologických stanicích a observatořích kromě Prahy-Karlova a Klementina a kromě letišť. Více informací, včetně toho, co mohou návštěvníci vidět na jednotlivých pracovištích, je uvedeno na internetových stránkách ČHMÚ na adrese www.chmi.cz. Den otevřených dveří se koná při příležitosti Světového dne vody (22.3.) a Světového meteorologického dne (23.3.), viz. odkazy níže.
TISK
ARCHIV
2015-03-18 10:39 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 325
Nejen zvyšující se teplota vzduchu, ale také nástup prvních fenologických fází jako je např. počátek kvetení sněženky podsněžníku, jaterníku podléšky, lísky obecné, olše lepkavé a vrby jívy signalizují příchod jara (tzv. fenologické předjaří). Fenologické stanice ve správě ČHMÚ začínají postupně hlásit první data nástupu fenologických fází.
Sněženka podsněžník začala např. na stanici Doksany kvést (fenologická fáze PK10 %) 5. února (tj. o 20 dnů dříve ve srovnání s průměrem), na stanici Benešov 10. února (o 23 dnů dříve) a Mšecké Žehrovice 13. února (o 15 dnů dříve).
Líska obecná byla v plném květu (fenofáze PK100 %) na stanici v Doksanech již 9. února, stanice Mladecko zaznamenala nástup této fenofáze 23. února a stanice Sobotín 27. února. A pomalu se přidává i další významný pylový alergen – olše lepkavá. Fenofázi počátek kvetení 10 % předchází tzv.
TISK
ARCHIV
2015-03-16 11:51 UTC
informace
komentáře: 3
počet zobrazení: 467
Měsíc únor byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně normální, průměrná teplota vzduchu byla –0,2 °C (o +0,9 °C teplejší než republikový normál). Průměrná republiková srážka, 11,4 mm, odpovídá přibližně 30 % srážkového normálu, což hodnotíme jako srážkově silně podnormální (velmi suchý) měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 81,9 hodin, což odpovídá 112 % normálu.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji –0,2 °C, což je o 1,5 °C vyšší hodnota než normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Ostravě-Porubě byla teplota vzduchu 1,3 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru o 1,5 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v únoru
–4,4 °C (o 1,1 °C tepleji než dlouhodobý průměr). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 1,9 °C, byla naměřena na stanici Ostrava-Zábřeh.
TISK
ARCHIV
AKTUALITY
2015-05-30 10:32 UTC
kom. 0
zobr. 73
V průběhu včerejšího dne 29. 5. 2015 a noci na dnešek přecházela přes naše území studená fronta a na ní se tvořily přeháňky, ojediněle i bouřky. Směr jejich postupu byl od jihozápadu k severovýchodu.
TISK
ARCHIV
2015-05-29 08:12 UTC
kom. 4
zobr. 456
Ach joo, povzdychl jsem si, květen už je passé a letos stále nic. V tomto roce si teda dává na čas, jsem si jist, že loni tu už kolem 22. dne měsíce lásky byla. Jsem napnutý k zbláznění, plný očekávání, kdy už letos konečně dorazí. S ohledem na pokročilou roční dobu, tuším, že již brzy musí přijít chvíle, kdy se objeví za dveřmi, zaklepe, vstoupí a...
TISK
ARCHIV
2015-05-28 08:00 UTC
kom. 1
zobr. 349
V předchozích dnech zasáhla Indii vlna veder, při níž denní maximální teploty v nížinných oblastech v severní a střední části země stoupaly k 41 až 46 °C. V ojedinělých případech docházelo na synoptických stanicích k vyrovnání nebo překročení teploty 47 °C: stanice Nagpur Sonegaon 20.,21.5.
TISK
ARCHIV
2015-05-27 08:08 UTC
kom. 0
zobr. 179
Dne 25.5. započalo s rozsáhlou výměnou meteorologických radarů také Slovensko. Výměna radarů se uskutečnuje v rámci budování nové slovenské sítě meteorologických radarů, kterou budou tvořit 4 radary.
TISK
ARCHIV
2015-05-26 16:46 UTC
kom. 7
zobr. 461
Vážení uživatelé dat z meteorologických radiolokátorů,
dovolujeme si Vám oznámit, že výměna radaru Brdy probíhá úspěšně. Přestože výměna není ještě zcela u konce (během příštího týdne bude probíhat v radarovém centru v Praze Libuši instalace a akceptační testy software pro vzdálené řízení a analýzu dat) mohli jsme dnes obnovit operativní zpracování dat.
TISK
ARCHIV
2015-05-26 08:41 UTC
kom. 0
zobr. 269
Oblast nízkého tlaku vzduchu, spojená se zvlněnou studenou frontou, přinesla včera na Balkán, sever Turecka a západ a jihozápad Ukrajiny bouřkové počasí, v kterém se lokálně vyskytovaly význačné jevy. Mezi ně patřily např.
TISK
ARCHIV
2015-05-25 09:04 UTC
kom. 15
zobr. 810
Kromě tzv. "velkých" ledových mužů, kteří připadají na polovinu května (svatí Pankrác, Servác a Bonifác), se v závěru května (nejčastěji kolem 25. května) dostavuje cca v 6 případech z 10 další studená epizoda — tzv. "malí ledoví muži". V lidové meteorologii jsou jako jejich představiteli často označováni svatí Urban (25. 5.), Filip (26. 5.) a Beda (27. 5.).
TISK
ARCHIV
2015-05-24 09:06 UTC
kom. 2
zobr. 468
Během včerejšího dne a noci na dnešek napršelo na jihu a východě území nejčastěji 5 až 15 mm, byla ale i místa, kde naměřili srážek více:
TISK
ARCHIV
2015-05-23 07:24 UTC
kom. 0
zobr. 143
V neděli začíná v Paříži vrchol tenisové antukové sezóny, French Open.

Počasí bude alespoň v prvním týdnu tenistům vcelku přát.

První hrací den, neděle, přinese polojasné počasí, pravděpodobnost přeháněk je jen 30 %, odpolední teplota bude kolem 20 °C.
TISK
ARCHIV
2015-05-22 08:35 UTC
kom. 2
zobr. 374
Teploty ve střední Evropě jsou v těchto dnech spíše podprůměrné a moc teplo není ani v centrálním Středomoří, kde nižší teploty doplňují i srážky a hodně oblačnosti. Přes letních 25 °C teploty vystupují v jižní polovině Španělska, na Balkáně a také ve východním Středomoří. Mapa včerejších maximálních teplot v Evropě je v příloze.
TISK
ARCHIV
2015-05-21 11:41 UTC
kom. 0
zobr. 371
V těchto dnech někteří z vás sledují množství spadlých srážek a jejich vývoj v dalších dnech. Dnes vám opět nabízím informaci o množství spadlých srážek za minulých 24 h a náhled do prognostických map, které zobrazují předpokládané srážky na našem území a v okolí. Dnešní prognostické mapy jsem rozšířil o mapy střednědobé předpovědi, tj. předpovědi na sobotu a neděli.
TISK
ARCHIV
2015-05-20 12:01 UTC
kom. 24
zobr. 1160
Na území České republiky za včerejší den do dněšního rána, tj. za období od 08:00 19.5. do 08:00 SELČ 20.5.2015, místy napršelo 14 až 17 mm. V zobrazené tabulce jsou hodnoty spadlých srážek na vybraných stanicích. Etrémem je, že jsou opět lokality, kde spadly dvě, tři kapky nebo vůbec nic, zejména v Ústeckém kraji a na jihu Moravy. Plošný výskyt srážek za 24 h je vidět na přiložených mapách.
TISK
ARCHIV
2015-05-19 09:27 UTC
kom. 7
zobr. 810
Studená fronta, která začala postupovat přes naše území k východu, se bude nad střední Evropou vlnit a po několik nejbližších dnů ovlivňovat počasí u nás a v okolních zemích. Očekáváme, že postupně se na celém území ČR vyskytnou srážky, většinou jako občasný déšť, ojediněle i trvalý déšť. Místy, zejména na východě území, se vyskytnou i bouřky.
TISK
ARCHIV
2015-05-18 15:00 UTC
kom. 4
zobr. 245
Jaro postupuje a teplota vody v přehradách a koupalištích dále stoupá. Podle informací podniků Povodí nejteplejší voda je v přehradách Hracholusky na Plzeňsku a  Nové Mlýny I-III na jižní Moravě, a to 18 °C, Orlík, Jesenice u Chebu, Nechranice a Vranov nad Dyjí uvádějí 17 °C.
TISK
ARCHIV
2015-05-18 11:48 UTC
kom. 0
zobr. 235
Ani 4 dny po skončení "ledových mužů" přízemní mrazy na našem území neskončily.
TISK
ARCHIV
2015-05-17 08:37 UTC
kom. 4
zobr. 329
Zatímco u nás se teplota vody v přehradních nádržích pohybuje mezi 13 až 16 °C, v Hracholuskách vystoupila na 17 °C, teplota vody ve Středozemním moři se již ohřála na 17 až 22 °C, na jihovýchodě Tuniska až na 23 °C. Teplota vody v ostatních mořích, přiléhajících k Evropě, je spíše pro otužilce. Viz. obrázek.
TISK
ARCHIV
2015-05-16 08:27 UTC
kom. 0
zobr. 288
Tlaková níže (dle Meteorologického ústavu spadajícího pod Svobodnou Univerzitu v Berlíně dostala jméno Carlo) přinesla včera odpoledne do severozápadní Itálie silné bouřky. Např. v městečku Balangero (provincie/okres Turín, region Pienmont) se vyskytlo krupobití, při kterém napadla několik centimetrů vysoká vrstva krup. Kroupy měly rozměry pingpongových míčků.
TISK
ARCHIV
2015-05-15 11:33 UTC
kom. 0
zobr. 111
K dispozici je 4. číslo „Zpravodaje“ roku 2015 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci dubnu.
V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o Měření v pozaďových lokalitách Moravskoslezského kraje, dotované z rozpočtu MSK.
TISK
ARCHIV
2015-05-15 09:18 UTC
kom. 1
zobr. 289
V chladném vzduchu, který k nám pronikl ze Severního moře, se v noci na dnes, hlavně v severní polovině území, vyjasnilo. Navíc vítr foukal jen slabě nebo bylo bezvětří, takže podmínky pro výraznější noční pokles teploty byly splněny.
Minimální teploty ve standartní výšce 2 m nad zemí se v severní polovině ČR pohybovalyv intervalu od 5 do 0 °C, na severu Čech klesly i slabě pod 0 °C.
TISK
ARCHIV
2015-05-14 11:07 UTC
kom. 0
zobr. 306
Španělská meteorologická služba vydala pro jihovýchod území na dnešní den výstrahu na vysoké teploty, pro oblast Valencie s nejvyšším stupněm nebezpečí. Včera byla ve Valencii maximální teplota vzduchu 29,9 °C, dnes se očekává, že teplota se dostane přes 40 °C. Aktuální počasí ve Valencii dnes ve 14.
TISK
ARCHIV
2015-05-13 10:46 UTC
kom. 0
zobr. 313
Během noci na dnešek přecházela přes naše území od západu studená fronta.
Na frontě se vyskytovaly silné bouřky hlavně v Sasku, na naše území dorazily až večer a již nebyly příliš intenzivní. Na několika kamerách ČHMÚ se podařilo zachytit i blesky. Jeden blesk se pravděpodobně podařilo zachytit dokonce na dvou dvou kamerách najednou. Jde o kameru z Příbrami a z Rožmitálu pod Třemšínem.
TISK
ARCHIV
2015-05-12 11:35 UTC
kom. 0
zobr. 329
Po roce opět začíná "významný zahrádkářský svátek", tzv. "ledoví muži" (PANkrác, SERvác a BONIfác mají svátek 12.-14.5.). Je zajímavé, že pranostiky o nich mají i v současnosti tak velký dosah pro práci na zahradách. Mnoho zahrádkářů se totiž obává přízemních mrazů právě v tomto období, přestože přízemní mrazy se u nás vyskytují někdy i ve druhé polovině května a v extrémních případech i v červnu.
TISK
ARCHIV
2015-05-11 20:56 UTC
kom. 0
zobr. 188
Jaro postupuje, teplota vody stoupá a na koupalištích se zvolna zvyšuje návštěvnost. Podle informací podniků Povodí dnes ráno teplota vody v přehradách Hracholusky, Nechranice, přehrada v Jablonci nad Nisou a Nové Mlýny I-III dosáhla 16 °C, Orlík, Slapy, Jesenice u Chebu, Rozkoš u České Skalice, Vranov nad Dyjí a Letovice uvádějí 15 °C.
TISK
ARCHIV
2015-05-11 11:34 UTC
kom. 0
zobr. 236
První třetina pátého měsíce roku 2015 byla na našem území teplotně slabě nadnormální (odchylka +1,3 °C) a srážkově normální (spadlo 90 % běžného úhrnu za toto období). Nejteplejším byl 5. květen — odchylka +6,8 °C a současně nejvyšší dosažená teplota 29,5 °C ve Vyšším Brodě. Nejchladnějším byl 1. květen — odchylka -2,2 °C. Nejnižší naměřená teplota se vyskytla 3.
TISK
ARCHIV
2015-05-10 08:02 UTC
kom. 0
zobr. 265
Labilní a vlhký vzduch, který se v pátek projevil silnými bouřkami v severní Itálii a ve Slovinsku, dorazil včera nad Řecko. Zde se hlavně v odpoledních hodinách vytvářely četné bouřky, které byly na řadě míst doprovázeny krupobitím. Podle zpráv od očitých svědků krupobití trvalo i desítky minut a napadla při něm i několik cm vysoká vrstva krup. Jejich velikost většinou nepřekročila 2 cm. Např.
TISK
ARCHIV
2015-05-09 07:26 UTC
kom. 0
zobr. 305
Pás srážek, který přecházel ráno a dopoledne přes Čechy, patřil slábnoucí okluzní frontě, která včera přinesla silné bouřky do Francie, Švýcarska, severní Itálie a na jihozápad Německa. Např. severně od Turína v okolí Sparone údajně během 4 hodin napršelo 57 mm, z toho 49 mm za hodinu.
TISK
ARCHIV
2015-05-08 08:05 UTC
kom. 0
zobr. 239
V noci na dnešek postupovala v chladném vzduchu přes naše území k východu tlaková výše. V první polovině noci bylo jasno, kdy teploty za slabého větru nebo bezvětří docela rychle klesaly. V druhé polovině noci pokles teploty částečně zpomalila přibývající oblačnost vysokého patra, jejíž základna se postupně snižovala z cca 7 km na 4 km nad zemských povrchem.
TISK
ARCHIV
2015-05-07 11:23 UTC
kom. 0
zobr. 264
I včera se na zvlněné studené frontě vyskytly místy vydatnější srážky, ale na jižní Moravě to opět bylo jen neměřitelné množství. V průměru spadlo v rámci celé ČR 3,6 mm, nejvíc na severní Moravě a ve Slezsku 6,7 mm a ve východních Čechách 6,3 mm. Nejvyšší úhrn byl zaznamenán na Javorovém vrchu 23,7 mm. Naopak nejméně spadlo v severních Čechách 0,9 mm a na jižní Moravě 1,1 mm.
TISK
ARCHIV
2015-05-06 09:12 UTC
kom. 4
zobr. 464
V těchto dnech si připomínáme 70. výročí Pražského povstání a konce 2. světové války v Evropě. Grafy v příloze článku nabízejí srovnání, jak se vyvíjelo počasí v Praze v roce 1945 a jaké očekáváme v roce 2015. Při pohledu na grafy je patrné, že průběh počasí bude v letošním roce v mnohých ohledech velice podobný jako na konci 2. světové války.
TISK
ARCHIV
2015-05-05 12:15 UTC
kom. 0
zobr. 306
V přílivu teplého vzduchu z nižších zeměpisných šířek do střední Evropy občas významně klesá množství ozónu v atmosféře. Podobná situace nastala i dnes, kdy bylo naměřeno celkové množství ozonu 311 D.U., což je o 20 % méně, než-li je běžné (jedná se o extrémně podprůměrný stav). Z toho důvodu by se to dnes s opalováním nemělo v žádném případě přehánět.
TISK
ARCHIV
BRIEFING
2013-09-11 12:55 UTC
kom. 2
zobr. 2487
V současné době vyvíjím nový vzhled i nové funkce tohoto webu. Jednou z novinek bude dlouho žádaná možnost odhlašování — podařilo se mi to vyřešit pomocí sessions, takže přihlášení proběhne klasicky jménem a heslem, při správném zadání se načte nová administrátorská stránka do stejného okna a bude možno editovat a procházet interní částí. Po kliknutí na 'odhlásit' dojde k vymazání všech přihlašovacích údajů a stránka se vrátí na veřejnou, externí část. V přípravě jsou i vylepšené či úplně nové funkce a samozřejmě zcela nový vzhled, designovaný na fullHD monitory (šířka 1920px). Nový web je správně zobrazován zejména v prohlížečích Mozilla Firefox nebo Google Chrome, případně v posledních verzích MSIE (10), pokud tam uživatel jednoduše nastaví režim kompatibility v adresním řádku.
TISK
ARCHIV
2013-01-16 10:32 UTC
kom. 0
zobr. 1390
Je hotové vyhledávání. Nyní funguje tak, že v textech hledá všechna slova současně (v předchozí verzi to našlo všechny texty, ve kterých bylo nalezeno alespoň jedno z hledaných slov). Zatím není uděláno hledání souvislých víceslovných výrazů, zadaných v uvozovkách, je s tím trochu problém, který snad vyřeším časem.
TISK
ARCHIV
2013-01-11 00:33 UTC
kom. 0
zobr. 1595
Právě je zprovozněn archiv článků, aktualit a briefingu. Je možno volit různá kritéria, nově oproti předchozímu Infometu lze volit i časový rozsah a autora — v jedné volbě je tedy možno odfiltrovat kategorii, téma, časové rozpětí výpisu a autora. Výpis na jednu stránku je zatím nastaven na 100 položek, kterými lze listovat. Konečně na mne přestane dělat Radim Tolasz silný nátlak, že potřebuje archiv a výpis článků :-) Dalším krokem bude zhotovení vyhledávače, do kterého chci zapracovat podněty od dr. Jůzy z ústecké pobočky. Vyhledávač dříve pracoval tak, že našel texty, ve kterých se vyskytlo alespoň jedno z hledaných slov. Nyní bude možno vyhledat celý ucelený výraz, zadaný do uvozovek, a pokud se do okýnka vloží více slov oddělených mezerou, bude hledátko pátrat po textu, ve kterém se vyskytují všechna zadaná slova plus výraz mezi uvozovkami.
TISK
ARCHIV
2013-01-09 11:12 UTC
kom. 0
zobr. 1747
Dnes jsem opravil drobné chyby v editaci textů (zlobilo opravování či dodatečné vkládání relevantních článků). Odpoledne udělám archiv článků, ve kterém bude i filtrace časového období, takže bude možno nechat vypsat články publikované v určitém období od-do. Nyní však odcházím na zdravotní procházku kvůli rozhýbání bolavých zad a relaxu po pořádném držkopádu s bicyklu na náledí, k němuž došlo ke konci prosince (a kolegové z ČHMÚ před náledím v té době zcela správně varovali :-)), takže další práce na webu budu dělat odpoledne.
TISK
ARCHIV
2013-01-08 01:34 UTC
kom. 15
zobr. 6474
Pravidelní návštěvníci Infometu jistě zaznamenali změnu — pozvolna nabíhá nový web. Jednak byl redesignovaný, jednak jsou zapojovány nové funkce. Web už je docela kolos, tak mi dopřejte ještě trochu času na dostavbu. Spousta věcí zatím ještě není zprovozněna, ale intenzivně na tom pracuji. V této chvíli je funkční vkládání, editace a mazání textu, ostatní doufám bude doděláváno rychle.
Jedním z nových parametrů je šířka webu, která je dimenzovaná na moderní full HD monitory, tj. široké nejméně 1920 pixelů. Jsou využity také nové možnosti CSS stylů, které ovšem oceníte pouze v kompetentních prohížečích, jako jsou Mozilla Firefox nebo Google Chrome. Nemohu předvídat, co to udělá v Internet Exploreru.
Doufám, že se na novém webu brzy zorientujete a budete zde nacházet přínosné informace. Jakmile připojím nějakou další funkci webu, budu zde na tomto místě o tom informovat. Nejbližším úkolem je vyřešení lepšího způsobu vyhledávání, editace registrovaných uživatelů, atd.
Po doladění Infometu bude přestavěn také sesterský Avimet, který slouží pro podobné potřeby v letecké meteorologii. Protože Avimet zatím má původní podobu Infometu, můžete si vzhled obou webů porovnávat.
TISK
ARCHIV
EDITORIAL
Vydavatel
Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17
143 06 Praha 412 – Komořany
e-mail: podatelna@chmi.cz
Realizace webu
Petr Dvořák, tiskový mluvčí
e-mail: petr.dvorak@chmi.cz
tel. 724 342 542
Internetová prezentace
Telefonní kontakty
Ústředna
244 031 111

Předpověď počasí (placená linka)
900 300 900

Sekretariát ředitele
244 032 700

Sekretariát náměstka pro meteorologii a klimatologii
244 032 200

Sekretariát náměstka pro hydrologii
244 032 300

Sekretariát náměstka pro čistotu ovzduší
244 032 400

Sekretariát náměstka pro úsek ekonomicko–správní
244 032 600

Sekretariát odboru letecké meteorologie
244 032 232

Regionální pobočky ČHMÚ
Mozartova 1237/41
32300 Plzeň
377 256 611

Kočkovská 2699/18
40011 Ústí n. Labem
472 706 030

Antala Staška 32
37007 České Budějovice
386 102 241

Dvorská 410
50311 Hradec Králové
495 705 011

Kroftova 43
61667 Brno
541 421 011

K myslivně 3/2182
70800 Ostrava–Poruba
596 900 111
Telefonní seznam ČHMÚ