přesný výraz
2015-01-31 sobota   19:09 UTC
Slunce (N50 E15): 06:32_15:54 transit: 11:13 UTC
Délka dne (N50 E15): 9:21
Obč. soumrak (N50 E15): 05:59_16:27 UTC
Teplota vzduchu Křivoklát: 1.2 °C, měřeno: 2015-01-31 19:08 UTC graf
Toto je oficiální internetová stránka Českého hydrometeorologického ústavu. Slouží k externí a interní komunikaci mezi pracovníky ČHMÚ a mezi veřejností. Informace zde publikované je možno publikovat dále s uvedením zdroje ČHMÚ. Pro korektní zobrazení použijte prohlížeče Mozilla Firefox, Google Chrome, IE9 a vyšší. Kontakt webmaster.
MENU, REVIEW
2015-01-31 06:39 UTC
ze světa
komentáře: 2
počet zobrazení: 196
Počasí na Slovensku, v Maďarsku a ve Slovinsku včera výrazně ovlivňovala okluzní fronta spojená s rozsáhlou a hlubokou tlakovou níží Mischka, která se rozkládá nad celou Evropou. Např. izobara odpovídající normálnímu tlaku 1013.25 hPa zasahuje ve směru od severovýchodu k jihozápadu přibližně od Nové země k Gibraltaru a ve směru od severozápadu k jihovýchodu zhruba od východního pobřeží Grónska po severní pobřeží Egypta. Při sledování izobary 1013 hPa tak průměr tlakové níže Mischka dosahuje přibližně 5500 kilometrů.

Okluzní fronta postupující přes střední Evropu k východu přinesla hlavně na Slovensko nový sníh. Vydatně sněžilo také ve slovinských Alpách, kde nyní hlásí 4. stupeň lavinového nebezpečí. V Maďarsku na mnoha místech intenzivně pršelo a od severozápadu přecházel déšť ve sněžení, které však už nebylo tak intenzivní jako na Slovensku.
TISK
ARCHIV
2015-01-29 17:53 UTC
klimatologie
komentáře: 6
počet zobrazení: 252
V noci z 31. prosince na 1. ledna byla dovršena 240letá teplotní řada měření v Praze — Klementinu. Tedy, ono se tam měřilo už předtím, ale od 1. ledna 1775 máme k dispozici souvislou nepřerušenou řadu denních měření teploty.
Pozorní čtenáři si možná vzpomenou, že už v průběhu roku se tady objevovaly informace o umístění některého měsíce v 240leté klementinské teplotní řadě, a zeptají se, jak to. Ano, byly zde informace o umístění například ledna, února 2014 atd. v 240leté teplotní řadě. Protože po skončení ledna už bylo k dispozici 240 lednů, a pro umístění ledna 2014 mezi dosavadními 240 ledny nebylo důležité, že například z července nebo listopadu je těch měsíců k dispozici jen 239.
Ale od noci na 1. ledna již je k dispozici kompletní 240letá klementinská teplotní řada, včetně všech měsíců a všech dnů v roce (s výjimkou 29. únorů, těch je k dispozici méně).
TISK
ARCHIV
2015-01-27 21:36 UTC
klimatologie
komentáře: 2
počet zobrazení: 204
Nejen Praha, ale i Brno se může pyšnit více než 200 let dlouhou teplotní a srážkovou řadou. Ta vznikla díky již ukončenému společnému projektu ČHMU a Geografického ústavu Masarykovi univerzity, kdy se podařilo pro Brno rekonstruovat jednu dlouhou řadu (Brázdil a kol 2012). Teplota vzduchu začíná od roku 1800 a srážkové pozorování započalo v roce 1803. Rok 2014 byl nejteplejší za celou dobu pozorování a to výrazně. Oproti dlouhodobému průměru 1961-2000 byl rok 2014 o 2,5°C teplejší. Druhý a třetí nejteplejší rok (2000,2008) byl shodně o 1,9°C teplejší než dlouhodobý průměr. I přesto, že jsme v letošním roce zažili několik suchých period, tak nakonec byl v Brně rok o 24 % srážkově bohatší než dlouhodobý průměr. To hlavně díky hodně srážkově bohatému září. Celkově byl rok 2014 z dlouhodobého hlediska dvacátý nejvlhčí.
Brázdil, R., Zahradníček, P., Pišoft, P., Štěpánek, P., Bělínová, M.
TISK
ARCHIV
2015-01-27 13:38 UTC
klimatologie
komentáře: 0
počet zobrazení: 209
To, že byl rok 2014 jedním z nejteplejších roků v historii meteorologických měření, potvrzuje i průběh fenologických fází na sledovaných lokalitách v rámci fenologické sítě ČHMÚ. Pro představu uvádíme časový průběh nástupu vybraných fenofází některých rostlinných druhů, které jsou původní v ČR, nemají úzce vyhraněné nároky na stanovištní podmínky a vertikální rozsah jejich výskytu je relativně velký.
Sněženka podsněžník začala kvést na nížinných stanicích 17. 2. (o 14 dní dříve ve srovnání s dlouhodobým průměrem) a na stanici Benešov dokonce již 17. 1., tj. o 47 dní dříve! Sasanka hajní začala rozkvétat ve druhé dekádě března a na některých stanicích i o 19 dní dříve oproti dlouhodobému průměru. Na stanici Sobotín byl pozorován druhý rozkvět sasanky i v listopadu! Blatouch bahenní rozsvěcoval svými květy krajinu začátkem dubna (na stanici Sobotín dokonce již 26. března, tj.
TISK
ARCHIV
2015-01-22 07:14 UTC
klimatologie
komentáře: 1
počet zobrazení: 168
V měsíci prosinci dosáhla v Plzeňském kraji průměrná měsíční teplota 1.6 °C, což představuje odchylku +3.0 °C od teplotního normálu 1961 – 1990. Podle klasifikace extremity teplot můžeme měsíc charakterizovat jako teplotně nadnormální. O titul nejteplejší stanice se dělí Plzeň – Mikulka a Staňkov s průměrnou měsíční teplotou 2.8 °C, druhé místo obsadily Klatovy (2.7 °C) a na třetím místě se zařadila stanice Plzeň – Bolevec (2.5 °C). Nejchladnější byla Horská Kvilda s průměrnou měsíční teplotou -2.1 °C, druhá nejchladnější byla Hojsova Stráž s teplotou -0.2 °C a třetí nejchladnější byla Přimda s teplotou 0.1 °C. Nejvyšší maximální denní teplota dosáhla 12.0 °C 19. prosince ve Vlkonicích, druhé místo obsadil Staňkov s teplotou 11.9 °C (19. 12.) a o třetí příčku se dělí obě plzeňské stanice Mikulka a Bolevec s teplotou 11.8 °C (19. 12.). Nejnižší minimální denní teplota dosáhla 29.
TISK
ARCHIV
2015-01-21 11:51 UTC
klimatologie
komentáře: 0
počet zobrazení: 321
Na informačním portálu Infomet bylo od začátku letošního roku publikováno několik příspěvků, které potvrdily, že rok 2014 se u nás i ve světě zapsal jako nejteplejší v historii přístrojových měření. Postupné oteplování v posledních desetiletích se mimo jiného i na našem území projevuje postupnou změnou délky vegetačního období a posunem fenologických fází rostlin. Potvrzuje to i níže citovaná odborná práce, která se věnuje změnám vegetačních období v letech 1961-2011 v Polabí.
TISK
ARCHIV
2015-01-18 13:55 UTC
informace
komentáře: 6
počet zobrazení: 576
Podle tento týden zveřejněné zprávy amerického NCDC (NOAA National Climatic Data Center) se rok 2014 stal celosvětově nejteplejším rokem v dějinách měření (posuzováno od roku 1880). Překonal tak dosud dva nejteplejší roky 2005 a 2010, jejichž teplotní odchylka činila 0,65 °C od teplotního průměru 20. století. Loňský rok byl o 0,69 °C teplejší než je teplotní průměr 13,9 °C. Na čtvrtém místě je od nynějška rok 1998 s odchylkou 0,63 °C a na pátém předloňský rok 2013, který se o toto místo dělí s rokem 2003 (odchylka 0,62 °C).

Je patrné, že posledních 20 let patří k nejteplejšímu období moderních dějin. 9 z 10 nejteplejších let na Zemi bylo změřeno od roku 2002. Posledním podprůměrným rokem vůči průměru 20.století byl rok 1977. Současně byla v roce 2014 naměřena dosud nejvyšší teplota oceánů, která dosáhla 16,67 °C a byla 0,57 °C nad průměrem 20.století.
TISK
ARCHIV
2015-01-17 13:40 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 156
Třebaže prosinec byl jako celek dosti teplý, vyskytlo se zejména v závěru měsíce i několik mrazivých dnů, a to i v nižších polohách. Vzhledem k převládajícímu cyklonálnímu charakteru počasí po větší část měsíce však největší četnost mrazů tentokrát nebyla zaznamenána v horských mrazových kotlinách, ale na nejvyšších vrcholcích hor.

Z dosud dostupných 250 stanic byl v prosinci na všech stanicích zaznamenán mráz; nejvyšší prosincové minimum bylo zaznamenáno na stanici Praha-Klementinum, a to -7,0 °C, Tušimice -7,3 °C, Kuchařovice a Teplice -7,7 °C, Brno-Žabovřesky -7,9 °C a Smolnice -8,0 °C. Na 206 z 250 stanic kleslo prosincové minimum pod -10 °C, na polovině stanic pod -12,5 °C, na 54 stanicích pod -15 °C a na 8 stanicích pod -20 °C.
TISK
ARCHIV
2015-01-16 13:46 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 214
Během zimní části roku je jedním z důležitých výstupů ČHMÚ celorepublikové vyhodnocení zásob vody ve sněhové pokrývce, které se od začátku listopadu do konce dubna vypočítává v pravidelném týdenním cyklu vždy ke každému pondělí. Obsáhlá zpráva o zásobách vody ve sněhu je každé úterý ráno aktualizována na webových stránkách Hlásné a předpovědní povodňové služby. Údaje, které vycházejí z podrobné interpolace naměřené vodní hodnoty sněhu (dále jen SVH) ve staniční síti ČHMÚ, jsou velmi důležité jak pro sestrojení hydrologických předpovědí průtoku na vodních tocích, tak samozřejmě i pro optimální řízení vodních nádrží.

Data pro výpočet v prostředí GIS vstupují z rozsáhlé staniční sítě meteorologických stanic ČHMÚ (celkově je v průměru k dispozici asi 370 operativních stanic). V některých oblastech je navíc profilově (detailněji) měřena sněhová pokrývka i za asistence podniků Povodí.
TISK
ARCHIV
2015-01-15 10:52 UTC
informace
komentáře: 1
počet zobrazení: 134
Hradec Králové, 15.1.2015

Významné ocenění od Programu životního prostředí OSN pro český vědecký tým, který již 5 let měří stav ozonové vrstvy Země ve spolupráci s Argentinou na argentinské polární stanici Marambio v Antarktidě.

Česká ozonová expedice odlétá opět 15.1. 2015 do Antarktidy.

Odlet členů expedice z ČR do Antarktidy je po trase Praha-Frankfurt nad Mohanem-Buenos Aires-Rio de Gallegos-Antarktida (argentinská stanice Marambio).

Členy expedice jsou:

RNDr. Michal Janouch, Ph.D, ČHMÚ Hradec Králové
Ing. Martin Staněk, ČHMÚ Hradec Králové
Ing. Ladislav Sieger, CSc., ČVUT FEL Praha

V letošním roce je naším hlavním cílem kontrola, údržba a kalibrace tzv. Brewerova spektrofotometru, který byl v roce 2010 úspěšně instalován na argentinské stanici Marambio — ostrov Seymour, v oblasti Antarktického poloostrova.
TISK
ARCHIV
2015-01-15 08:17 UTC
klimatologie
komentáře: 1
počet zobrazení: 238
Rok 2014 byl s průměrnou teplotou 9,4 °C teplotně mimořádně nadnormální (2,0 °C nad dlouhodobým průměrem 1961-90). V České republice se rok 2014 stal nejteplejším od roku 1961, kdy jsou průměry pro ČR připravovány. Byl o 0,3 °C teplejší než zatím nejteplejší roky 2000 a 2007. Teplotní odchylka v jednotlivých měsících kolísala od +3,7 °C v březnu (teplotně silně nadnormální měsíc) až po −0,5 °C v srpnu (měsíc teplotně normální). Teplotně silně nadnormální březen 2014 s průměrnou teplotou 6,1 °C a březen v roce 1990 se stejnou průměrnou teplotou jsou nejteplejšími březny od roku 1961. Jen dva měsíce (květen a srpen) byly chladnější než by odpovídalo dlouhodobému průměru. Průměrný roční srážkový úhrn 674 mm dovoluje označit rok jako srážkově normální (0,3 % pod dlouhodobým průměrem).
TISK
ARCHIV
2015-01-13 09:02 UTC
informace
komentáře: 3
počet zobrazení: 97
Měsíc prosinec byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně silně nadnormální, teplejší oproti normálu o 2,6 °C s průměrnou teplotou vzduchu 1,6 °C. Průměrná republiková srážka 36,9 mm odpovídá přibližně 77 % srážkového normálu, což hodnotíme jako srážkově normální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 30,5 hod., což odpovídá 71 % normálu.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 0,9 °C, což je o 2,3 °C vyšší hodnota než normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 2,0 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru o 2,1 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v prosinci -3,1 °C (o 1,7 °C tepleji než dlouhodobý průměr). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 2,7 °C, byla naměřena v Ostravě-Zábřehu.
TISK
ARCHIV
2015-01-09 23:07 UTC
informace
komentáře: 2
počet zobrazení: 355
V prosinci 2014 byla v Praze-Klementinu naměřena průměrná měsíční teplota 4,5 °C, se kterou se prosinec umístil na 15. až 16. místě z dosavadních 240 prosinců od roku 1775. Tato teplota znamenala odchylku od normálu 1961-1990 +2,9 °C a odchylka od dlouhodobého průměru 1775-2010 dosáhla +3,7 °C. Prosinec 2014 byl v Klementinu teplotně silně nadnormální.

Jak již bylo uvedeno v dřívějším článku, celý rok 2014 měl v Klementinu průměrnou roční teplotu 12,5 °C, s níž se umístil bezkonkurenčně na prvním místě. Na druhém místě byl rok 2007 s průměrnou teplotou 12,1 °C, na třetím 2000 s 12,0 °C, čtvrté a páté místo zaujaly roky 1994 a 2008 s 11,7 °C, šestý byl rok 2011 s průměrnou teplotou 11,6 °C, o sedmé a osmé místo se dělí rok 1794 a 2012 s průměrnou teplotou 11,5 °C.
TISK
ARCHIV
2015-01-03 22:06 UTC
informace
komentáře: 6
počet zobrazení: 583
Jak již bylo uvedeno, rok 2014 byl značně teplý, a například na pražských stanicích byl nejteplejší za dosavadní období měření. Rok 2014 byl velmi teplý i na dalších stanicích, například na stanicích Ústeckého a Libereckého kraje. Z toho na některých stanicích byl také rekordně teplý, na jiných stanicích se dostal na druhé nebo i třetí místo.
U některých zejména dobrovolnických stanic může být pořadí poněkud ovlivněno tím, že se umístění stanice v historii měnilo, takže před vyvozováním dalekosáhlých závěrů z pořadí teploty loňského roku na jednotlivých stanicích by bylo zapotřebí se tím podrobněji zabývat. Nicméně i bez toho se ze zjištěných údajů dá usoudit, že loňský rok byl teplý.
TISK
ARCHIV
2014-12-26 12:19 UTC
předpověď
komentáře: 4
počet zobrazení: 875
Během noci na pátek přecházela přes území ČR od severu studená fronta. Za ní k nám začal proudit studený vzduch, jehož příliv zesiluje, a tak páteční ranní a odpolední teploty budou v celé ČR téměř stejné, kolem 0 °C. Příliv studeného vzduchu bude v příštích dnech ještě zesilovat a potrvá až do konce roku. Čeká nás tak mrazivé, asi týdenní období s průměrnými teplotami v sobotu kolem 4 °C, v dalších dnech 5 až 7 °C pod normálem.
Nejnižší noční teploty předpokládáme v noci na sobotu -5 až -9 °C, v místech se sněhovou pokrývkou kolem -12 °C. Nedělní ráno očekáváme o 2 °C mírnější. V posledních třech dnech roku od pondělí do středy budou nejnižší noční teploty -7 až -11 °C, na sněhové pokrývce a při uklidnění větru až -15 °C.
Nejvyšší denní teploty vystoupí v sobotu a v neděli jen na -5 až -1 °C, v dalších dnech až do středy na -7 až -2 °C.
TISK
ARCHIV
2014-12-24 10:21 UTC
informace
komentáře: 8
počet zobrazení: 627
Kolektiv meteorologů Centrálního předpovědního pracoviště (CPP) přeje všem čtenářům Infometu krásné vánoční svátky a počasí lepší než v našich předpovědích.
TISK
ARCHIV
2014-12-18 07:35 UTC
informace
komentáře: 3
počet zobrazení: 583
V posledních letech jsme na několika stanicích zahájili automatické měření výšky sněhu. Většinou se jedná o vedlejší produkt měření vodní hodnoty sněhu tzv. sněhoměrnými polštáři nebo sněhoměrnými váhami.

Sněhoměrné polštáře s automatickým měřením celkové sněhové pokrývky máme aktuálně na stanicích v obcích Herálec (okres Žďár nad Sázavou), Studená (Jindřichův Hradec), Prášily (Klatovy), Staré Hutě (České Budějovice), Zbytiny (Prachatice), Dolní Dvůr (Trutnov), Luisino údolí (Rychnov nad Kněžnou), Lázně Kynžvart (Cheb), Pernink (Karlovy Vary), Věšín (Příbram), Velké Karlovice (Vsetín), Sobotín (Šumperk) a Zákoutí (Chomutov).

Sněhoměrné váhy s automatickým měřením sněhové pokrývky jsou na stanicích Churáňov a Desná-Souš. Na Plechém (Prachatice) není sněhoměrný polštář, ale jen speciální ultrazvukové čidlo pro měření výšky sněhu.
TISK
ARCHIV
2014-12-16 11:10 UTC
klimatologie
komentáře: 1
počet zobrazení: 253
V měsíci listopadu dosáhla v Plzeňském kraji průměrná měsíční teplota 5.2 °C, což představuje odchylku +3.1 °C od teplotního normálu 1961 – 1990. Podle klasifikace extremity teplot můžeme měsíc charakterizovat jako teplotně silně nadnormální. Nejvyšší průměrné měsíční teploty 6.5 °C bylo dosaženo na stanici Plzeň – Mikulka, druhé místo obsadil Staňkov (6.4 °C) a o třetí místo se dělí stanice Klatovy a Plzeň – Bolevec (6.1 °C). Nejchladnější byla Horská Kvilda s průměrnou měsíční teplotou 1.6 °C, o druhé místo s teplotou 4.1 °C se dělí Kašperské Hory s Přimdou a třetí nejchladnější byla Hojsova Stráž s teplotou 4.2 °C. Nejvyšší maximální denní teplota dosáhla 4. listopadu 18.6 °C v Kašperských Horách, na druhém místě se zařadily Domažlice s teplotou 18.0 °C (2. 11.) a o třetí příčku s teplotou 17.6 °C se dělí stanice Klatovy (2. 11.) a Stříbro (1. 11.).
TISK
ARCHIV
2014-12-11 10:15 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 318
Měsíc listopad byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně mimořádně nadnormální, teplejší oproti dlouhodobému průměru o 3,3 °C s průměrnou teplotou vzduchu 6,0 °C. Průměrná republiková srážka, 20,6 mm, odpovídá přibližně 42 % srážkového normálu, což hodnotíme jako srážkově podnormální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila
30,8 hod., což odpovídá 56 % normálu.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 6,2 °C, což je o 3,5 °C vyšší hodnota než teplotní normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně mimořádně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 7,2 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru o 3,6 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v listopadu 2,3 °C (o 3,8 °C tepleji než dlouhodobý průměr).
TISK
ARCHIV
2014-12-10 18:59 UTC
informace
komentáře: 1
počet zobrazení: 377
Listopad 2014 měl v Praze-Klementinu průměrnou měsíční teplotu 8,4 °C, čímž se zařadil na druhé až třetí místo z 240 dosavadních listopadů. Teplotní odchylka od normálu 1961-1990 dosáhla +3,3 °C, odchylka od dlouhodobého průměru 1775-2010 dosáhla +4,0 °C. Listopad 2014 byl v Klementinu teplotně mimořádně nadnormální.
Podzim 2014 (období září-listopad) měl v Praze-Klementinu průměrnou teplotu 12,8 °C, čímž se zařadil na druhé místo z 240 dosavadních podzimů, ze kterých je v Klementinu měření k dispozici. Tento podzim měl odchylku od normálu 1961-1990 +2,4 °C a odchylka od dlouhodobého průměru 1775-2010 dosáhla +3,0 °C.

Nejteplejší listopad od roku 1775 byl zaznamenán v roce 1963 s průměrnou teplotou 8,6 °C, tedy o pouhé dvě desetiny více než letos. Stejnou průměrnou teplotu jako letos, tedy 8,4 °C, měl listopad 2009.
TISK
ARCHIV
2014-12-08 12:30 UTC
klimatologie
komentáře: 2
počet zobrazení: 378
Jak již bylo publikováno, listopad 2014 byl značně teplý, a zejména mimo nejvyšší hory prakticky bez sněhu, i když běžně se v listopadu sníh vyskytuje často již i v nižších polohách, o čemž mluví i známá martinská pranostika k 11. listopadu. Proto i minimální teploty nebyly tak nízké, jako bývaly v některých jiných listopadech. Nejsou výjimkou ani případy, kdy se v listopadu vyskytuje i v nižších polohách celodenní mráz.

Z dosud dostupných cca 245 stanic byl v listopadu zaznamenán mráz na 240 stanicích; podle dosud dostupných údajů se v listopadu mráz nevyskytl na stanicích Heřmanov, Praha-Karlov, České Budějovice, Plzeň-Mikulka a Praha-Klementinum. Na polovině stanic klesla teplota pod -2,5 °C, na desetině stanic bylo zaznamenáno pod -6 °C a na pouhých dvou stanicích (Kvilda-Perla a Rokytská slať) kleslo listopadové minimum pod -10 °C.
TISK
ARCHIV
2014-12-02 07:44 UTC
klimatologie
komentáře: 0
počet zobrazení: 428
V měsíci listopadu byly v Ústeckém a Libereckém kraji značné místní rozdíly v měsíčním úhrnu slunečního svitu. Nejméně slunečního svitu bylo naměřeno na stanicích Teplice a Tušimice, kde za celý měsíc Slunce svítilo pouhých 11 až 12 hodin, na stanicích Žatec, Ústí nad Labem-Kočkov, Nová Ves v Horách a Kopisty to bylo 14 až 16 hodin. Nejvíce slunečního svitu bylo naměřeno na stanici Hejnice, a to 84 hodin, na stanicích Varnsdorf a Harrachov kolem 47 hodin a na stanici Jizerka 45 hodin. Na stanicích, ze kterých je k dispozici normál za období 1961-1990, bylo naměřeno na stanici Žatec 42 %, na Milešovce 44 %, v Doksanech 49%, v České Lípě 59 % a na stanici Liberec 86% normálu. Z toho je patrné, že na stanicích v Ústeckém kraji dosáhl sluneční svit méně než poloviny listopadového měsíčního normálu slunečního svitu.
TISK
ARCHIV
2014-11-30 13:41 UTC
informace
komentáře: 4
počet zobrazení: 765
V týlu tlakové výše nad Pobaltím proudí nad naše území ve vyšších vrstvách atmosféry teplý vzduch od jihu. Při zemi však pronikl na Severní Moravu a do Slezska od severovýchodu, z Polska, studený vzduch. Takto vznikla teplotní inverze a zatím co na Lysé hoře dnes vystoupala teplota až k +3 °C, v nížinách to bylo v maximech od -3 do -0,5 °C. A protože maximální teploty v nížinách byly nižší než 0 °C, tak podobně jako včera, jsme i dnes v neděli 30.11. 2014 zaznamenali v Moravskoslezském kraji tzv. "ledový den".
TISK
ARCHIV
2014-11-25 06:07 UTC
klimatologie
komentáře: 1
počet zobrazení: 329
V měsíci říjnu dosáhla v Plzeňském kraji průměrná měsíční teplota 10.0 °C, což představuje odchylku +2.8 °C od teplotního normálu 1961 – 1990. Podle klasifikace extremity teplot můžeme měsíc charakterizovat jako teplotně silně nadnormální. Nejvyšší průměrné měsíční teploty 11.3 °C bylo dosaženo ve Staňkově, druhé místo obsadila stanice Plzeň – Mikulka (11.2 °C) a na třetím místě se zařadily Klatovy (11.1 °C). Nejchladnější byla Horská Kvilda s průměrnou měsíční teplotou 6.0 °C, druhé místo obsadila Hojsova Stráž s teplotou 9.1 °C a třetí nejchladnější byly Kašperské Hory s teplotou 9.3 °C. Nejvyšší maximální denní teplota dosáhla 9. října 25.9 °C ve Staňkově, na druhém místě se umístily Domažlice s teplotou 25.0 °C (9. 10.) a o třetí příčku s teplotou 22.7 °C se dělí stanice Klatovy a Hojsova Stráž (9. 10.). Nejnižší minimální denní teplota dosáhla 29. října -7.
TISK
ARCHIV
2014-11-25 03:18 UTC
klimatologie
komentáře: 2
počet zobrazení: 408
Je obecně známo, že na některých místech na horách se vyskytují mrazy i v létě. Letní mrazy se však vyskytují nejen na horách, ale i ve středních polohách, a to nejen na stanicích Šindelová a Adršpach ve výšce mezi 500 a 600 m n.m., ale byly zaznamenány i letní mrazy například na stanici Borkovice v nadmořské výšce 419 m.
A právě na stanici Borkovice byl za letošní konec léta a část podzimu zjištěn rekordně nízký počet mrazových dnů. A jak to tedy na této stanici vypadá s výskytem letních a podzimních mrazů od začátku měření?
Na stanici Borkovice je k dispozici téměř souvislá řada měření od roku 1945, tedy 70 let. Za tuto dobu byla minimální teplota pod nulou v měsících červenci a srpnu zaznamenána v 7 letech, tedy v 10 % let. Z toho v roce 1947 byly naměřeny dva mrazové dny, v ostatních šesti případech po jednom.
TISK
ARCHIV
2014-11-21 10:11 UTC
meteorologie
komentáře: 2
počet zobrazení: 545
V reakci na článek "160 let od balaklavské vichřice" ještě chci doplnit informaci o jedné další meteorologické události, která měla vliv na vývoj synoptické meteorologie, tedy meteorologie, zabývající se předpovídáním počasí.

Robert Fitzroy (píše se i Fitz Roy nebo FitzRoy) (1805-1865) byl britský cestovatel, politik a meteorolog, který dosáhl hodnosti viceadmirála. Je znám jako "kmotr" synoptické mapy a synoptickou metodu použil v roce 1859 při zkoumání příčin námořní katastrofy. Dne 26. října 1859 ztroskotal na pobřeží Walesu u Anglesay parník Royal Carter. Zahynulo kolem 450 lidí (počet obětí není přesně znám) a R. Fitzroy byl pověřen přešetřit bližší příčiny bouře, která katastrofu způsobila. Tehdy kontradmirál zakreslil do map stav počasí v různých termínech za sebou a zjistil, že změnu počasí bylo možné předpovídat.
TISK
ARCHIV
2014-11-16 09:57 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 932
Listopad 1989, který si v těchto dnech připomínáme, byl teplotně podnormální. S průměrnou teplotou +0.8 °C na území ČR a odchylkou od normálu -1.9 °C byl sedmý nejchladnější od roku 1961. Letošní listopad naproti tomu provází dlouhodobě teplotně nadprůměrné počasí. Zatím poslední den, kdy byla zaznamenána průměrná denní teplota pod dlouhodobým průměrem, byl 29. říjen s průměrnou teplotou 4.3 °C a odchylkou od normálu -1.4 °C. Od té doby se teploty drží nepřetržitě nad dlouhodobým průměrem, přičemž nejtepleji (s průměrnou denní teplotou více než 10 °C) bylo 5., 10., 11., 12. a 15. listopadu.

S vysoce nadprůměrnými teplotami také souvisí, že se v letošním roce mnohem později než obvykle vyskytne první sněžení a souvislá sněhová pokrývka. Na období kolem 16.
TISK
ARCHIV
2014-11-14 06:23 UTC
meteorologie
komentáře: 2
počet zobrazení: 1040
Čtrnáctý listopad představuje nejen pro českou, ale vůbec světovou meteorologii významné datum. Přesně před 160 lety došlo k události, která se zásadním způsobem podílela na vzniku metody synoptické meteorologie, odstartovala proces shromažďování meteorologických dat, jejich mezinárodní výměnu a stala se podnětem k urychlenému budování zejména vojenských povětrnostních služeb. Jakkoli se jedná o událost katastrofální, vděčíme proto do značné míry také jí za to, že dnes můžeme shlédnout předpovědi počasí v televizi nebo na internetu a že můžeme být s předstihem varováni před nebezpečnými meteorologickými jevy.

Během krymské války, jejíž příčinou byl konflikt mezi carským Ruskem a Osmanskou říší, podporovanou mj. Francií a Velkou Británií, se dne 14.
TISK
ARCHIV
2014-11-11 06:29 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 401
Měsíc říjen byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně nadnormální, teplejší oproti normálu o 2,0 °C s průměrnou teplotou vzduchu 10,0 °C. Průměrná republiková srážka, 47,2 mm, odpovídá přibližně 112 % srážkového normálu, což hodnotíme jako srážkově normální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 76,4 hodiny, což odpovídá 64 % normálu.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 9,7 °C, což je o 1,7 °C vyšší hodnota než normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 10,8 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru o 2,0 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v říjnu 5,8 °C (o 1,9 °C tepleji než dlouhodobý průměr). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu byla naměřena na stanici Osoblaha (11,2 °C).
TISK
ARCHIV
2014-11-09 20:31 UTC
klimatologie
komentáře: 4
počet zobrazení: 668
Letošní říjen byl dost teplý, nicméně už plně podzimní měsíc, a tak se vyskytly i mrazy. V následujícím textu se opět podíváme, jaké byly naměřeny minimální teploty, a to jak celkově, tak v rámci poloh do 600 m n.m. a do 400 m n.m. A to proto, že nejvíce mrazů se většinou vyskytuje na horách, ale tam jsou na mrazy zvyklí, a pod souhrnnými údaji se mohou vytratit méně četné, ale z hlediska dopadů významnější mrazy v nižších polohách.

Z celkových cca 245 dosud dostupných stanic byl v říjnu zaznamenám mráz na cca 217 stanicích. Na 50 stanicích bylo naměřeno aspoň -3,0 °C a na 24 stanicích aspoň -4,0 °C. V následujících tabulkách jsou uvedeny stanice, kde byly naměřeny nejnižší minimální teploty za říjen a kde bylo nejvíc mrazových dnů.
TISK
ARCHIV
AKTUALITY
2015-01-31 18:01 UTC
kom. 0
zobr. 15
V chladnějším vzduchu převládala v noci velká oblačnost, jen místy se přechodně vyjasnilo. Proto i minimální noční teploty byly značně rozdílné. Nejnižší teplota byla na měřena na stanici Velké Chvojno (386 m n.m.), a to -15,1 °C, dále stanice Světlá Hora (593 m n.m.) naměřila -13,3 °C, Český Dub.Modlibohov (355 m n.m.) -11,2 °C, Sněžka-Poštovna (1602 m n.m.) -10,6 °C, Nemochovice (283 m n.m.
TISK
ARCHIV
2015-01-31 10:08 UTC
kom. 2
zobr. 211
Také na východ České republiky dorazil během pátečního dne nový sníh. Sněžilo hlavně mezi 11. a 18. hodinou, když na Moravu a do Slezska okrajově zasahovalo pásmo sněžení postupující přes Slovensko. Intenzita sněžení se místy pohybovala kolem 2 cm za hodinu.
TISK
ARCHIV
2015-01-30 12:56 UTC
kom. 7
zobr. 624
Prakticky nad celou Evropou se rozkládá jediný tlakový útvar, je to hluboká tlaková níže se středem nad mořem u jižního pobřeží Norska. Podle pojmenování od meterologického institutu na univerzitě v Berlíně nese tato níže jméno Mischka. Nejnižší tlak v centru této níže se pohyboval kolem 956 hPa, hodnota byla naměřena barometrem na stanici na ropných plošinách, které se v této oblasti nachází.
TISK
ARCHIV
2015-01-27 12:33 UTC
kom. 3
zobr. 734
Za posledních 24 hodin do dnešního rána 07 hodin spadlo většinou od 1 do 7 cm nového sněhu. Ve vyšších a horských polohách spadlo místy více, např. Šindelová-obora 17 cm, Mariánské lázně 14 cm, Desná-Souš 12 cm, Bedřichov 10 cm.
TISK
ARCHIV
2015-01-26 19:20 UTC
kom. 0
zobr. 241
Pro hydrologické účely se provádí pravidelné pondělní měření výšky a vodní hodnoty sněhu. V západních Krkonoších se měří ve 12 profilech v nadmořských výškách od 610 do 1377 m n. m., v Jizerských horách jsou sněhoměrné profily ve výškách 820 až 990 m n. m.
TISK
ARCHIV
2015-01-26 11:11 UTC
kom. 4
zobr. 663
ČHMÚ vydal výstrahu pro Čechy a Českomoravskou vrchovinu před novou sněhovou pokrývkou a tvorbou sněhových jazyků od vyšších poloh s platností od pondělní 19. hodiny do úterní 21. hodiny.

Přes Německo postupuje k jihovýchodu okludující frontální systém, který večer začne ovlivňovat počasí v Čechách.
TISK
ARCHIV
2015-01-25 11:32 UTC
kom. 4
zobr. 552
K předchozí aktualitě "Nový sníh — 25. ledna 2015" ještě doplnění informace o novém sněhu pro některé meteorologické stanice ze Zlínského kraje k (7. hod. SEČ) :

Uherské Hradiště — 4 cm
Štítná nad Vláří — 5 cm
Vizovice — 7 cm
Vsetín — 9 cm
Kroměříž a Holešov — 10 cm
Strání — 16 cm

Na Moravě a ve Slezsku stále sněží.
TISK
ARCHIV
2015-01-25 07:29 UTC
kom. 0
zobr. 414
Za uplynulých 24h připadlo na severní Moravě a ve Slezsku níže uvedené množství nové sněhové pokrývky (do 07 SEČ):
TISK
ARCHIV
2015-01-24 08:37 UTC
kom. 0
zobr. 329
Včera bylo z Evropy nejtepleji v Řecku a na Řeckých ostrovech, kde se maximální teploty přibližovaly ke 20 °C, v Mitiléně na ostrově Lesbos vystoupila teplota na 20,6 °C. Naopak, nejchladněji je na severu Skandinávie, kde se denní maxima místy nedostanou ani nad -25 °C a minima klesají pod -30 °C.
TISK
ARCHIV
2015-01-23 12:59 UTC
kom. 0
zobr. 228
V pátek 23. ledna vydal ČHMÚ výstrahu s nízkým stupněm nebezpečí před sněhovými jazyky a tvorbou nové sněhové pokrývky s platností od sobotního rána do nedělního poledne pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj a pro východ Jihomoravského kraje (viz.: http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.html).
TISK
ARCHIV
2015-01-22 13:31 UTC
kom. 3
zobr. 529
První dekáda ledna 2015 měla odchylku teploty vzduchu (celoplošný průměr ČR) od dlouhodobého průměru +3,3 °C a druhá dekáda odchylku +4,6 °C. Na základě současných předpovědních materiálů odhadujeme, že třetí lednová dekáda bude mít odchylku od dlouhodobého průměru +0,9 °C a tedy celý leden 2015 bude mít odchylku +2,8 °C (stal by se tak 11. nejteplejším za posledních 80 let).
TISK
ARCHIV
2015-01-20 10:46 UTC
kom. 0
zobr. 333
Po delší době může být na obloze opět pozorována jasnější kometa. Byla objevena v srpnu loňkého roku a nese označení C/2014 Q2 Lovejoy.
Z astronomického hlediska budou pozorovací podmínky komety výhodné. Kometa bude viditelná na večerní obloze a v první polovině noci. Postupovala přes souhvězdí Býka a postupně bude procházet souhvězdími Berana a Trojúhelníku.
TISK
ARCHIV
2015-01-20 08:56 UTC
kom. 5
zobr. 657
Pro hydrologické účely se provádí pravidelné pondělní měření výšky a vodní hodnoty sněhu. V západních Krkonoších se měří ve 12 profilech v nadmořských výškách od 610 do 1377 m n. m., v Jizerských horách jsou sněhoměrné profily ve výškách 820 až 990 m n. m.
TISK
ARCHIV
2015-01-19 09:19 UTC
kom. 0
zobr. 367
Nevšední snímek tropického cyklonu Bansi se zachytila před několika dny z mezinárodní vesmírné stanice ISS astronautka Samantha Cristoforetti. Nad jižní částí Indického oceánu postupoval tento cyklon v období od 13. do 16. ledna. Během svého vývoje dvakrát krátce dosáhl kategorie 4. V pondělí 19.1., se již nachází nad chladnějšími vodami Indického oceánu a proto se očekává jeho zánik.
TISK
ARCHIV
2015-01-18 21:41 UTC
kom. 0
zobr. 151
V noci na neděli převládala velká oblačnost, která se jen ojediněle zejména v ranních hodinách protrhala. Na dalších stanicích se pokles teploty projevil večer před 21. hodinou. To se projevilo na minimální teplotě za období od 21 do 21 hodin.
Nejnižší teplota byla naměřena na stanici Rolava, a to -10,3 °C.
TISK
ARCHIV
2015-01-18 10:46 UTC
kom. 10
zobr. 691
V příštím týdnu bude počasí u nás ovlivňovat nevýrazná brázda nízkého tlaku vzduchu, ochlazení a pokles teplot hluboko pod nulu zatím neočekáváme. Noční teploty se většinou budou pohybovat kolem nuly nebo slabě pod nulou, denní teploty mezi
0 až 5 °C, ojediněle by mohlo být až +7 °C.
TISK
ARCHIV
2015-01-16 07:59 UTC
kom. 0
zobr. 176
K dispozici je 12. číslo „Zpravodaje“ roku 2014 s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci listopadu.
V tomto vydání přináší jako zajímavost informaci o výrazné smogové situaci na většině území Moravskoslezského i Olomouckého kraje, kdy období s vysokými koncentracemi PM10 trvalo od 2.12.
TISK
ARCHIV
2015-01-16 06:25 UTC
kom. 0
zobr. 268
Dnešní ranní teploty se pohybovaly v širokém rozmezí. V místech s oblačností, zejména na východě a severovýchodě území, byly většinou mezi nulou a +5 °C, nejvyšší teplota (+5,6 °C) byla zaznamenaná na stanici Lučina.
TISK
ARCHIV
2015-01-15 16:05 UTC
kom. 0
zobr. 188
Závada na řídícím počítači byla odstraněna. Závada v podobě snížené koherence stále trvá (na jejím odstranění se nadále pracuje). Radar se nachází v operativním provozu.
TISK
ARCHIV
2015-01-15 13:26 UTC
kom. 8
zobr. 639
Na stanici Praha — Ruzyně bylo období 1. až 14. ledna teplotně výrazně nadnormální. Odchylka od standardního klimatického normálu 1961-1990 byla až +6 °C! Na grafu uvádíme porovnání letošního průběhu průměrné denní teploty vzduchu s normálem a průběhem nejteplejšího (2007) a nejchladnějšího (2010) odpovídajícího období z let 2001-2015, které jako celek bylo teplejší než normál 1961-1990 o 2,8 °C.
TISK
ARCHIV
2015-01-14 13:20 UTC
kom. 7
zobr. 492
Celostátní průměr noční minimální teploty vzduchu za poslední noc byl 2,3 °C (pro polohy do 600 m n.m.). Normální hodnota pro současné období je přibližně -6 °C, což je nejnižší z celoročního průběhu minimální noční teploty vzduchu. Během nejbližší noci očekáváme za podružnou studenou frontou ubývání oblačnosti, takže zítra by se měl celostátní průměr nočního minima pohybovat kolem -2 °C.
TISK
ARCHIV
2015-01-14 06:54 UTC
kom. 2
zobr. 375
Podle informací z radarového oddělení došlo (13.1.2015) na řídícím počítači radaru Brdy k poruše, jejíž odstranění vyžaduje dodávku unikátního dílu od výrobce. Na jeho reakci čekáme, o dalším vývoji budeme informovat.
TISK
ARCHIV
2015-01-13 15:21 UTC
kom. 7
zobr. 664
V teplém jihozápadním proudění převládalo dnes na území České republiky neobvykle jasné a teplé počasí. Nejvyšší teploty byly naměřeny na meteorologických stanicích: Byňov 14,0 °C, Dobřichovice 14,0 °C, České Budějovice 13,8 °C, Brandýs nad Labem 13,8 °C a Tuhaň 13,5 °C. Ze 138 stanic s řadou měření alespoň 30 let byla rekordně vysoká hodnota naměřena na 27 stanicích.
TISK
ARCHIV
2015-01-13 09:21 UTC
kom. 0
zobr. 334
V minulých dnech na našem území foukal silnější vítr, další větrná epizoda by se měla odehrát už jen nad západní Evropou a nad Skandinávií. Nad Britské ostrovy dorazí během čtvrtka poměrně hluboká tlaková níže.

Ve čtvrtek bude silný vítr foukat na pobřeží Britských ostrovů, na severozápadě Francie, nad Beneluxem nebo v Dánsku. V nárazech zde může vítr dosahovat kolem 90 km/h.
TISK
ARCHIV
2015-01-13 08:38 UTC
kom. 0
zobr. 207
Pro hydrologické účely se provádí pravidelné pondělní měření výšky a vodní hodnoty sněhu. V západních Krkonoších se měří ve 12 profilech v nadmořských výškách od 610 do 1377 m n. m., v Jizerských horách jsou sněhoměrné profily ve výškách 820 až 990 m n. m.
TISK
ARCHIV
2015-01-12 12:03 UTC
kom. 0
zobr. 458
Po sobotním výrazném tání během neděle a noci na pondělí na horách a místy i ve vyšších polohách, sněhu znovu přibývalo. Nejvíc sněžilo v Krkonoších, v Peci pod Sněžkou přibylo od nedělního do pondělního rána 31 cm, na Luční boudě 27 cm, na Labské boudě 25 cm, v Deštném v Orlických horách 22 cm.
Celkově hlásí nejvíce sněhu Labská bouda 116 cm a Luční bouda 62 cm.
TISK
ARCHIV
2015-01-12 06:54 UTC
kom. 8
zobr. 3
I přes teplé a deštivé počasí je na hřebenech západních Krkonoš již přes 100 cm sněhu (viz. přiložený obrázek). Přispělo k tomu také nedělní sněžení. Takže situace pro běžkaře se i nadále zlepšuje.
TISK
ARCHIV
2015-01-10 21:53 UTC
kom. 0
zobr. 444
Jak již bylo uvedeno, dnes v sobotu 10. 1. 2014 bylo velmi teplo. Pro čtenáře, kteří v komentářích pod diskusemi opakovaně uvádějí, že by takové počasí chtěli celou zimu, přinášíme informace o teplotě vody v koupalištích a přehradách.
TISK
ARCHIV
2015-01-10 14:26 UTC
kom. 3
zobr. 694
V silném západním proudění proudí na naše území teplý oceánský vzduch. Jeho příliv ukončí večer a v noci na zítra studená
fronta od severozápadu.
Teploty dnes vystoupily na většině území na 11 až 16 °C, V Brodě nad Dyjí a v Dyjákovicích na 16,4 °C, v Kobylí (okres Břeclav)na 16,5 °C, v Doksanech na 16,7 °C a v Ústí nad Labem-Vaňově na 16,8 °C.
TISK
ARCHIV
2015-01-10 11:23 UTC
kom. 2
zobr. 511
V noci na dnešek byly nejnižší minimální teploty většinou před půlnocí. Po půlnoci se začalo oteplovat a teploty do rána v průměru stouply o 3 až 7 °C. Minimální teploty v noci na dnešek se pohybovaly v průměru od 7 do 3 °C, od vyšších poloch kolem 0 °C. Ráno v 7 h SEČ se na některých stanicích v západní polovině Čech teplota pohybovala již kolem 12 °C.
TISK
ARCHIV
EDITORIAL
Vydavatel
Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17
143 06 Praha 412 – Komořany
e-mail: podatelna@chmi.cz
Realizace webu
Petr Dvořák, tiskový mluvčí
e-mail: petr.dvorak@chmi.cz
tel. 724 342 542
Internetová prezentace
Telefonní kontakty
Ústředna
244 031 111

Předpověď počasí (placená linka)
900 300 900

Sekretariát ředitele
244 032 700

Sekretariát náměstka pro meteorologii a klimatologii
244 032 200

Sekretariát náměstka pro hydrologii
244 032 300

Sekretariát náměstka pro čistotu ovzduší
244 032 400

Sekretariát náměstka pro úsek ekonomicko–správní
244 032 600

Sekretariát odboru letecké meteorologie
244 032 232

Regionální pobočky ČHMÚ
Mozartova 1237/41
32300 Plzeň
377 256 611

Kočkovská 2699/18
40011 Ústí n. Labem
472 706 030

Antala Staška 32
37007 České Budějovice
386 102 241

Dvorská 410
50311 Hradec Králové
495 705 011

Kroftova 43
61667 Brno
541 421 011

K myslivně 3/2182
70800 Ostrava–Poruba
596 900 111
Telefonní seznam ČHMÚ