přesný výraz
2014-11-26 středa   19:58 UTC
Slunce (N50 E15): 06:28_15:06 transit: 10:47 UTC
Délka dne (N50 E15): 8:38
Obč. soumrak (N50 E15): 05:53_15:41 UTC
Teplota vzduchu Křivoklát: 3.1 °C, měřeno: 2014-11-26 19:57 UTC graf
Toto je oficiální internetová stránka Českého hydrometeorologického ústavu. Slouží k externí a interní komunikaci mezi pracovníky ČHMÚ a mezi veřejností. Informace zde publikované je možno publikovat dále s uvedením zdroje ČHMÚ. Pro korektní zobrazení použijte prohlížeče Mozilla Firefox, Google Chrome, IE9 a vyšší. Kontakt webmaster.
MENU, REVIEW
2014-11-25 06:07 UTC
klimatologie
komentáře: 1
počet zobrazení: 104
V měsíci říjnu dosáhla v Plzeňském kraji průměrná měsíční teplota 10.0 °C, což představuje odchylku +2.8 °C od teplotního normálu 1961 – 1990. Podle klasifikace extremity teplot můžeme měsíc charakterizovat jako teplotně silně nadnormální. Nejvyšší průměrné měsíční teploty 11.3 °C bylo dosaženo ve Staňkově, druhé místo obsadila stanice Plzeň – Mikulka (11.2 °C) a na třetím místě se zařadily Klatovy (11.1 °C). Nejchladnější byla Horská Kvilda s průměrnou měsíční teplotou 6.0 °C, druhé místo obsadila Hojsova Stráž s teplotou 9.1 °C a třetí nejchladnější byly Kašperské Hory s teplotou 9.3 °C. Nejvyšší maximální denní teplota dosáhla 9. října 25.9 °C ve Staňkově, na druhém místě se umístily Domažlice s teplotou 25.0 °C (9. 10.) a o třetí příčku s teplotou 22.7 °C se dělí stanice Klatovy a Hojsova Stráž (9. 10.). Nejnižší minimální denní teplota dosáhla 29. října -7.
TISK
ARCHIV
2014-11-25 03:18 UTC
klimatologie
komentáře: 2
počet zobrazení: 128
Je obecně známo, že na některých místech na horách se vyskytují mrazy i v létě. Letní mrazy se však vyskytují nejen na horách, ale i ve středních polohách, a to nejen na stanicích Šindelová a Adršpach ve výšce mezi 500 a 600 m n.m., ale byly zaznamenány i letní mrazy například na stanici Borkovice v nadmořské výšce 419 m.
A právě na stanici Borkovice byl za letošní konec léta a část podzimu zjištěn rekordně nízký počet mrazových dnů. A jak to tedy na této stanici vypadá s výskytem letních a podzimních mrazů od začátku měření?
Na stanici Borkovice je k dispozici téměř souvislá řada měření od roku 1945, tedy 70 let. Za tuto dobu byla minimální teplota pod nulou v měsících červenci a srpnu zaznamenána v 7 letech, tedy v 10 % let. Z toho v roce 1947 byly naměřeny dva mrazové dny, v ostatních šesti případech po jednom.
TISK
ARCHIV
2014-11-21 10:11 UTC
meteorologie
komentáře: 2
počet zobrazení: 288
V reakci na článek "160 let od balaklavské vichřice" ještě chci doplnit informaci o jedné další meteorologické události, která měla vliv na vývoj synoptické meteorologie, tedy meteorologie, zabývající se předpovídáním počasí.

Robert Fitzroy (píše se i Fitz Roy nebo FitzRoy) (1805-1865) byl britský cestovatel, politik a meteorolog, který dosáhl hodnosti viceadmirála. Je znám jako "kmotr" synoptické mapy a synoptickou metodu použil v roce 1859 při zkoumání příčin námořní katastrofy. Dne 26. října 1859 ztroskotal na pobřeží Walesu u Anglesay parník Royal Carter. Zahynulo kolem 450 lidí (počet obětí není přesně znám) a R. Fitzroy byl pověřen přešetřit bližší příčiny bouře, která katastrofu způsobila. Tehdy kontradmirál zakreslil do map stav počasí v různých termínech za sebou a zjistil, že změnu počasí bylo možné předpovídat.
TISK
ARCHIV
2014-11-16 09:57 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 624
Listopad 1989, který si v těchto dnech připomínáme, byl teplotně podnormální. S průměrnou teplotou +0.8 °C na území ČR a odchylkou od normálu -1.9 °C byl sedmý nejchladnější od roku 1961. Letošní listopad naproti tomu provází dlouhodobě teplotně nadprůměrné počasí. Zatím poslední den, kdy byla zaznamenána průměrná denní teplota pod dlouhodobým průměrem, byl 29. říjen s průměrnou teplotou 4.3 °C a odchylkou od normálu -1.4 °C. Od té doby se teploty drží nepřetržitě nad dlouhodobým průměrem, přičemž nejtepleji (s průměrnou denní teplotou více než 10 °C) bylo 5., 10., 11., 12. a 15. listopadu.

S vysoce nadprůměrnými teplotami také souvisí, že se v letošním roce mnohem později než obvykle vyskytne první sněžení a souvislá sněhová pokrývka. Na období kolem 16.
TISK
ARCHIV
2014-11-14 06:23 UTC
meteorologie
komentáře: 2
počet zobrazení: 692
Čtrnáctý listopad představuje nejen pro českou, ale vůbec světovou meteorologii významné datum. Přesně před 160 lety došlo k události, která se zásadním způsobem podílela na vzniku metody synoptické meteorologie, odstartovala proces shromažďování meteorologických dat, jejich mezinárodní výměnu a stala se podnětem k urychlenému budování zejména vojenských povětrnostních služeb. Jakkoli se jedná o událost katastrofální, vděčíme proto do značné míry také jí za to, že dnes můžeme shlédnout předpovědi počasí v televizi nebo na internetu a že můžeme být s předstihem varováni před nebezpečnými meteorologickými jevy.

Během krymské války, jejíž příčinou byl konflikt mezi carským Ruskem a Osmanskou říší, podporovanou mj. Francií a Velkou Británií, se dne 14.
TISK
ARCHIV
2014-11-11 06:29 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 219
Měsíc říjen byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně nadnormální, teplejší oproti normálu o 2,0 °C s průměrnou teplotou vzduchu 10,0 °C. Průměrná republiková srážka, 47,2 mm, odpovídá přibližně 112 % srážkového normálu, což hodnotíme jako srážkově normální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 76,4 hodiny, což odpovídá 64 % normálu.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 9,7 °C, což je o 1,7 °C vyšší hodnota než normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 10,8 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru o 2,0 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v říjnu 5,8 °C (o 1,9 °C tepleji než dlouhodobý průměr). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu byla naměřena na stanici Osoblaha (11,2 °C).
TISK
ARCHIV
2014-11-09 20:31 UTC
klimatologie
komentáře: 4
počet zobrazení: 376
Letošní říjen byl dost teplý, nicméně už plně podzimní měsíc, a tak se vyskytly i mrazy. V následujícím textu se opět podíváme, jaké byly naměřeny minimální teploty, a to jak celkově, tak v rámci poloh do 600 m n.m. a do 400 m n.m. A to proto, že nejvíce mrazů se většinou vyskytuje na horách, ale tam jsou na mrazy zvyklí, a pod souhrnnými údaji se mohou vytratit méně četné, ale z hlediska dopadů významnější mrazy v nižších polohách.

Z celkových cca 245 dosud dostupných stanic byl v říjnu zaznamenám mráz na cca 217 stanicích. Na 50 stanicích bylo naměřeno aspoň -3,0 °C a na 24 stanicích aspoň -4,0 °C. V následujících tabulkách jsou uvedeny stanice, kde byly naměřeny nejnižší minimální teploty za říjen a kde bylo nejvíc mrazových dnů.
TISK
ARCHIV
2014-11-05 21:07 UTC
klimatologie
komentáře: 11
počet zobrazení: 659
Říjen 2014 měl v Praze — Klementinu průměrnou teplotu 13,0 °C, se kterou se umístil na 6. místě z dosavadních 240 říjnů od roku 1775. S touto průměrnou teplotou jeho odchylka od normálu 1961-1990 činila +2,7 °C a odchylka od dlouhodobého průměru 1775-2010 byla +3,2 °C. Říjen 2014 byl v Praze — Klementinu teplotně mimořádně nadnormální.

Nejteplejší říjen od roku 1775 byl naměřen v roce 1795, a to s průměrnou měsíční teplotou 13,8 °C, na druhém místě byl říjen 2001 s průměrnou teplotou 13,7 °C, třetí říjen 1811 měl 13,6 °C, čtvrtý byl říjen 1802 s 13,4 °C a na pátém místě byl říjen 1966 s průměrnou teplotou 13,2 °C.
Nejchladnější říjen byl v roce 1905 s průměrnou teplotou 5,6 °C, druhý byl říjen 1786 s 5,7 °C a třetí 1881 s 5,9 °C. Z méně dávné doby byl na 12.-14. místě říjen 1974 s průměrnou teplotou 7,3 °C a na 29.-31.
TISK
ARCHIV
2014-10-22 06:35 UTC
klimatologie
komentáře: 1
počet zobrazení: 320
V měsíci září dosáhla v Plzeňském kraji průměrná měsíční teplota 13.5 °C, což představuje odchylku +1.4 °C od teplotního normálu 1961 – 1990. Podle klasifikace extremity teplot můžeme měsíc charakterizovat jako teplotně nadnormální. Nejvyšší průměrné měsíční teploty 14.9 °C bylo dosaženo na stanici Plzeň – Mikulka, na druhém místě se zařadil Staňkov (14.8 °C) a třetí místo obsadily Klatovy (14.6 °C). Nejchladnější byla Horská Kvilda s průměrnou měsíční teplotou 9.2 °C, druhé místo obsadila Hojsova Stráž s teplotou 12.3 °C a třetí nejchladnější byly Kašperské Hory s teplotou 12.5 °C. Nejvyšší maximální denní teplota dosáhla 6. září 27.7 °C na stanici Plzeň – Bolevec, na druhém místě se zařadil Staňkov s teplotou 27.5 °C (8. 9.) a třetí příčku s teplotou 26.6 °C obsadila stanice Plzeň – Mikulka (7. 9.). Nejnižší minimální denní teplota dosáhla 24. září -7.
TISK
ARCHIV
2014-10-17 09:03 UTC
z domova
komentáře: 4
počet zobrazení: 594
Od čtvrtečních 8 hod. do pátečních 8 hod. SELČ spadlo na našem území v průměru 3.9 mm srážek. Nejvyšší průměrný úhrn měly západní Čechy (6.5 mm) a nejnižší severní Morava a Slezsko (3.8 mm). Občasné srážky se v průběhu 24 hodin objevily na drtivé většině území. Vyskytly se na 92 % všech stanic. Srážkové úhrny se pohybovaly většinou od 1 do 6 mm. Úhrn nad 10 mm mělo pouze 5 % stanic. Nejvyšší úhrny zaznamenaly stanice:

21.3 mm Dolní Morava, Slaměnka
21.0 mm Zakletý vrch
20.6 mm Staré Město pod Sněžníkem
20.5 mm Šerák
19.1 mm Ovčárna
19.1 mm Ramzová

Ve čtvrtek ráno a dopoledne postupovalo přes naše území k severovýchodu pásmo občasného deště. Za ním se oblačnost protrhávala přechodně místy až na polojasno. Další déšť přišel až později odpoledne a večer od západu, ale kromě něj se v severní polovině Čech vyskytly ojediněle i bouřky.
TISK
ARCHIV
2014-10-15 05:16 UTC
informace
komentáře: 2
počet zobrazení: 304
Měsíc září byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně nadnormální, teplejší oproti normálu o 1,2 °C, průměrná teplota vzduchu byla 14,0 °C. Průměrná republiková srážka, 94,6 mm, odpovídá přibližně 182 % srážkového normálu, což hodnotíme jako srážkově nadnormální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 131,9 hod., což odpovídá 85 % normálu.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 14,0 °C, což je o 1,5 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 15,5 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru o 2,0 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v září 9,8 °C (o 1,9 °C tepleji než normál). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 15,5 °C, byla naměřena shodně na stanicích Ostrava-Poruba, Bohumín a Slezská Ostrava.
TISK
ARCHIV
2014-10-07 13:33 UTC
klimatologie
komentáře: 0
počet zobrazení: 317
Září 2014 mělo v Praze — Klementinu průměrnou teplotu 17,0 °C, se kterou se umístilo na 31. místě z dosavadních 240 září od roku 1775. Teplotní odchylka letošního září od normálu 1961-1990 i od dlouhodobého průměru 1775-2010 činila +1,8 °C. Září 2014 bylo v Klementinu teplotně nadnormální.

Nejteplejší září od roku 1775 bylo v roce 1798 s průměrnou měsíční teplotou 19,4 °C, na druhém místě bylo září 1947 s průměrnou teplotou 19,1 °C, na třetím místě bylo září 1810 s průměrnou měsíční teplotou 19,0 °C a na čtvrtém místě září 2006 s průměrnou teplotou 18,9 °C. Teplejší než letošní září bylo v nedávné době i září 2009, které se s průměrnou teplotou 17,8 °C umístilo na 8. až 11. místě, září 2011, které se s průměrnou teplotou 17,5 °C umístilo na 17. až 19. místě, a září 2005, s průměrnou teplotou 17,2 °C, které se umístilo na 23. až 25. místě.
TISK
ARCHIV
2014-10-05 14:15 UTC
klimatologie
komentáře: 3
počet zobrazení: 378
V září 2014 se již vyskytly mrazy nejen na horách, ale i v nižších polohách. Častější a výraznější mrazy se samozřejmě vyskytly na horách a v horských mrazových kotlinách, a proto se i tentokrát kromě celkového přehledu minimálních teplot podíváme i zvlášť na nižší polohy (do 400 m n.m.).

Z celkového počtu cca 241 stanic, ze kterých jsou již k dispozici údaje o minimálních teplotách (prozatím nerevidované), se mráz (minimální teplota ve výšce 2 metry pod 0 °C) vyskytl na 54 stanicích. Z toho ve výšce do 600 m n.m. jsou údaje k dispozici ze 183 stanic a z nich se mráz vyskytl na 23 stanicích, a v nižších polohách (do 400 m n.m.) jsou k dispozici údaje ze 111 stanic, a z toho se mráz vyskytl na 2 stanicích.
TISK
ARCHIV
2014-09-26 19:31 UTC
informace
komentáře: 1
počet zobrazení: 390
Ve dnech 6.-10. října 2014 hostí Česká meteorologická společnost spolu s Českým hydrometeorologickým ústavem a Univerzitou Karlovou výroční zasedání Evropské meteorologické společnosti spolu s mezinárodní konferencí aplikované klimatologie, EMS/ECAC 2014, a to v pražském hotelu Clarion.

Hlavní motto konference je "Tvorba klimatických služeb prostřednictvím partnerství" s tématy monitorování klimatu a jeho změn, principy procesů klimatické změny,výzkum a služby pro socioekonomické sektory, komunikace, osvěta a vzdělávání, numerická předpověď počasí a atmosférické systémy a jejich vzájemné vazby. Více informací na adrese http://www.ems2014.eu/home.html. Hlavnímu tématu akce, tedy změně klimatu a potřebným klimatickým službám, se vedle jednotlivých odborných sekcí konference bude věnovat v zahajovacím dopoledni blok strategických prezentací a plenární diskuse ve středu odpoledne. Do 30.
TISK
ARCHIV
2014-09-22 11:40 UTC
klimatologie
komentáře: 2
počet zobrazení: 409
V měsíci srpnu dosáhla v Plzeňském kraji průměrná měsíční teplota 14.9 °C, což představuje odchylku -0.8 °C od teplotního normálu 1961 – 1990. Podle klasifikace extremity teplot můžeme měsíc charakterizovat jako teplotně normální. Nejvyšší průměrné měsíční teploty 16.4 °C bylo dosaženo na stanici Plzeň – Mikulka, o druhé místo se dělí stanice Klatovy a Kralovice (16.2 °C) a na třetím místě se umístil Staňkov (16.0 °C). Nejchladnější byla Horská Kvilda s průměrnou měsíční teplotou 10.6 °C, druhé místo obsadila Hojsova Stráž s teplotou 13.4 °C a třetí nejchladnější byla Přimda s teplotou 14.1 °C. Nejvyšší maximální denní teplota dosáhla 10. srpna 31.6 °C ve Staňkově, na druhém místě se umístila stanice Plzeň – Bolevec s teplotou 31.5 °C (10. 8.) a třetí příčku s teplotou 30.6 °C obsadila stanice Plzeň – Mikulka (10. 8.). Nejnižší minimální denní teplota dosáhla 25. srpna -4.
TISK
ARCHIV
2014-09-21 19:18 UTC
informace
komentáře: 7
počet zobrazení: 763
Šumava se od 20. září může pyšnit novou meteostanicí a to ne ledajakou. Po několika měsících příprav byla nainstalovaná meteostanice nedaleko nejvyššího vrcholu české strany Šumavy, hory Plechý v nadmořské výšce 1344 metrů n.m. Stanice, která je zařazena do sítě ČHMÚ, měří teplotu vzduchu a také výšku sněhové pokrývky, která bývá v této lokalitě opravdu velmi vysoká. Sněhová pokrývka se měří pomocí ultrazvukového čidla. Data jsou zasílána do ČHMÚ každých 30 minut a výstupy ze stanice jsou k dispozici v grafické podobě, jako jsme zvyklí u dalších stanic.

Poděkování při instalaci stanice patří Horské službě z Nové Pece a panu Václavu Šestákovi, provozující web o počasí novapec.cz. Instalaci provedl tým "počasářů" Šumava.eu.

Meteostanici vyrobili pracovníci firmy Meteoservis v.o.s.
TISK
ARCHIV
2014-09-19 20:46 UTC
klimatologie
komentáře: 2
počet zobrazení: 432
V komentářích pod článkem Minimální teploty v srpnu 2014 na horách i v nižších polohách se objevily komentáře s žádostí o informaci, kolik se v srpnu vyskytlo přízemních mrazíků. Tak se na to můžeme stručně podívat. Možná můžeme úvodem zopakovat, že teplota vzduchu se měří ve výšce 2 metry, v této výšce se měří i maximální teplota a minimální teplota, z termínových teplot v této výšce se počítá i průměrná teplota, a ve stejné výšce se měří i vlhkost vzduchu. Kromě toho se ve výšce 5 centimetrů měří i minimální přízemní teplota.
Podle Meteorologického slovníku z roku 1993 „mráz“ je „teplota vzduch nižší než 0 °C. V běžné meteorologické praxi se výskyt mrazu zjišťuje z měření v meteorologické budce, tj. zhruba ve výšce 2 m nad zemí.
TISK
ARCHIV
2014-09-16 06:30 UTC
naučný
komentáře: 1
počet zobrazení: 590
Předpověď výskytu mlh a nízké inverzní oblačnosti je pro meteorologii stejně obtížná jako předpověď bouřek, zejména určení lokalizace jejich výskytu. Výskyt mlh a inverzní oblačnosti závisí od vertikálního profilu vlhkosti, teploty a směru proudění vzduchu. V posledním období převládalo ve střední Evropě východní až severovýchodní proudění a s tím pravděpodobně souvisí četnější výskyt mlh a nízké oblačnosti v jihozápadní části Čech. Vztah mezi cirkulací a stavem počasí studuje dynamická klimatologie. Co to je, nám napoví citace z Meteorologického slovníku: "Klimatologie dynamická — klimatologický směr, který na rozdíl od klasické klimatologie nevychází při zpracování klimatologický materiálu z pevných časových úseků, jako je den, pentáda apod., ale z různě dlouhých období, po která v daném místě nebo oblasti působily určité cirkulační a radiační podmínky (např.
TISK
ARCHIV
2014-09-11 10:53 UTC
informace
komentáře: 2
počet zobrazení: 642
Měsíc srpen byl v Česku podle předběžných výsledků teplý, průměrná teplota vzduchu byla 15,7 °C (chladněji než normál o 0,7 °C, teplotně podnormální měsíc). Průměrná republiková srážka, 90,8 mm, odpovídá přibližně 116 % srážkového normálu, což hodnotíme jako srážkově normální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 155,5 hod., což odpovídá 74 % normálu.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 15,8 °C, což je o 0,1 °C nižší hodnota než normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 17,4 °C, což je chladněji oproti dlouhodobému průměru o 0,3 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v srpnu 11,0 °C (o 0,6 °C chladněji než dlouhodobý průměr). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 17,5 °C, byla naměřena v Osoblaze.
TISK
ARCHIV
2014-09-09 07:44 UTC
klimatologie
komentáře: 13
počet zobrazení: 972
Srpen 2014 měl v Praze — Klementinu průměrnou měsíční teplotu 19,2 °C, se kterou se umístil na 104. až 118. místě z dosavadních 240 srpnů, tedy téměř v polovině. Teplotní odchylka od normálu 1961-1990 i od dlouhodobého průměru 1775-2010 byla +0,1 °C. Měsíc srpen 2014 byl tedy v Klementinu teplotně normální.

Klimatologické léto 2014, tedy období od 1.6. do 31.8., mělo průměrnou teplotu 20,5 °C, se kterou se umístilo na 23. až 26. místě z 240 dosavadních let měření. Jeho odchylka od normálu i od dlouhodobého průměru dosáhla +1,5 °C. Letošní léto bylo teplotně nadnormální až silně nadnormální.

Nejteplejší srpen od roku 1775 byl naměřen v roce 1807 s průměrnou měsíční teplotou 25,2 °C, na druhém místě byl srpen 2003 s průměrnou teplotou 23,2 °C a na třetím místě srpen 1992 s průměrnou teplotou 23,0 °C.
TISK
ARCHIV
2014-09-04 07:17 UTC
klimatologie
komentáře: 3
počet zobrazení: 176
Při vyhodnocování minimálních teplot se ukazuje, že nejnižší teplotní minima bývají v horských mrazových kotlinách. Což je jistě důležitá informace, nicméně v souhrnné zprávě se tak zcela ztrácí minima naměřená mimo hory a v nižších polohách, která mohou být také zajímavá, zejména pro lidi bydlící mimo hory. Proto se tentokrát kromě horských stanic podíváme zvlášť i na stanice v nižších polohách.

Nejnižší minimální teploty byly v srpnu samozřejmě opět naměřeny v horských mrazových kotlinách. Podle dosud dostupných nerevidovaných údajů z cca 257 stanic byla nejnižší teplota na stanici Kvilda-Perla dne 25. 8., a to -6,0 °C. Celkem se mráz vyskytl na 13 stanicích, z nichž 12 je v nadmořské výšce nad 600 metrů. Celkem v 9 srpnových snech se aspoň na jedné stanici vyskytl mráz.
TISK
ARCHIV
2014-09-01 02:53 UTC
klimatologie
komentáře: 3
počet zobrazení: 563
Podle operativních nerevidovaných údajů meteorologických stanic byla v Ústeckém a Libereckém kraji v měsíci srpnu průměrná měsíční teplota od 10,3 °C na Klínovci (těsně za hranicí Ústeckého kraje) a 11,4 °C na stanici Jizerka-rašeliniště až do 17,4 °C na stanici Doksany. Mimo hory byla nejnižší průměrná měsíční teplota 14,9 °C na stanicích Tokáň a český Dub-Modlibohov.
Na stanicích, pro které je k dispozici teplotní normál za období 1961-1990, byla naměřena odchylka od normálu od -1,7 °C na stanici Žatec a -1,0 °C na stanici Ústí nad Labem-Vaňov až do +0,2 °C na stanici Liberec. Srpen byl na stanici Žatec teplotně silně podnormální, na stanicích Ústí nad Labem — Vaňov, Nová Ves v Horách a Varnsdorf teplotně podnormální a na stanicích česká Lípa, Teplice, Harrachov, Milešovka, Bedřichov, Desná-Souš, Jablonné v Podještědí, Doksany, Doksy a Liberec teplotně normální.
TISK
ARCHIV
2014-08-21 10:28 UTC
klimatologie
komentáře: 5
počet zobrazení: 689
V měsíci červenci dosáhla v Plzeňském kraji průměrná měsíční teplota 18.4 °C, což představuje odchylku +2.1 °C od teplotního normálu 1961 – 1990. Podle klasifikace extremity teplot můžeme měsíc charakterizovat jako teplotně silně nadnormální. Nejvyšší průměrné měsíční teploty 20.0 °C bylo dosaženo na stanici Plzeň – Mikulka, druhé místo obsadily Kralovice (19.8 °C) a na třetím místě se umístil Staňkov (19.7 °C). Nejchladnější byla Horská Kvilda s průměrnou měsíční teplotou 13.6 °C, druhé místo obsadila Hojsova Stráž s teplotou 16.7 °C a třetí nejchladnější byly Kašperské Hory s teplotou 17.3 °C. Nejvyšší maximální denní teplota dosáhla 20. července 33.7 °C ve Staňkově, na druhém místě se umístila stanice Plzeň – Bolevec s teplotou 33.4 °C (20. 7.) a o třetí příčku s teplotou 32.4 °C se dělí stanice Domažlice, Klatovy, Plzeň – Mikulka a Stříbro (20. 7.).
TISK
ARCHIV
2014-08-12 05:12 UTC
klimatologie
komentáře: 1
počet zobrazení: 693
V letošním červnu, ale i v poměrně teplém červenci se vyskytly dny, kdy na některých meteorologických stanicích, zejména v mrazových kotlinách, klesla minimální teplota pod nulu. V červnu se ze 30 dnů vyskytl mráz aspoň na jedné stanici ve 22 dnech. V červenci se vyskytlo 6 dní, kdy aspoň na jedné stanici z cca 245 dostupných stanic mrzlo.

V červnu se na největším počtu stanic vyskytl mráz dne 6. a 16. června, a to na 12 stanicích. V červenci byl na největším počtu stanic naměřen mráz dne 2.7., tehdy mrzlo na 9 stanicích.

V červnu 2014 se na stanici Kvilda-Perla vyskytl mráz v 18 dnech, na stanici Rokytská slať v 16 dnech a na stanici Březník v 15 dnech. Na těchto třech stanicích byl tedy mráz zaznamenán nejméně v polovině červnových dní.
TISK
ARCHIV
2014-08-08 02:04 UTC
informace
komentáře: 2
počet zobrazení: 729
V červenci 2014 byla v Praze-Klementinu naměřena průměrná měsíční teplota 22,7 °C, což znamená, že jeho odchylka od normálu 1961-1990 byla +3,0 °C a odchylka od dlouhodobého průměru 1775-2010 byla +2,9 °C. S touto průměrnou teplotou se červenec 2014 umístil na 11. až 12. místě z dosavadních 240 červenců od roku 1775. Červenec 2014 byl silně až mimořádně nadnormální.

Dosud nejteplejší červenec od roku 1775 byl zaznamenán v roce 2006, tedy docela nedávno, s průměrnou teplotou 25,0 °C. Na druhém místě byl červenec 1994 s průměrnou teplotou 24,3 °C a na třetím červenec 1834 s průměrnou teplotou 24,0 °C. Na čtvrtém místě byl červenec 2010 s průměrnou teplotou 23,4 °C.
Nejchladnější červenec od roku 1775 byl zaznamenán v roce 1844 s průměrnou teplotou 16,1 °C.

Nejteplejším dnem letošního července byl 20.
TISK
ARCHIV
2014-08-06 08:07 UTC
informace
komentáře: 1
počet zobrazení: 764
Měsíc červenec byl v Česku podle předběžných výsledků velmi teplý, průměrná teplota vzduchu byla 19,2 °C (tepleji než normál o 2,3 °C). Průměrná republiková srážka, 101,6 mm, odpovídá přibližně 129 % srážkového normálu, což hodnotíme jako srážkově normální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 227,7 hod., což odpovídá 104 % normálu.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 19,0 °C, což je o 2,7 °C vyšší hodnota než normál. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně mimořádně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 21,0 °C, což je tepleji oproti dlouhodobému průměru (1968–2000) o 2,8 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v červenci 13,9 °C (o 2,3 °C tepleji než dlouhodobý průměr 1961–2000). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 21,5 °C, byla naměřena na stanici Ostrava-Zábřeh.
TISK
ARCHIV
2014-08-03 05:10 UTC
informace
komentáře: 1
počet zobrazení: 634
Tento druhý letní měsíc vyšel po zhodnocení jako teplotně silně a srážkově mírně nadnormální, když průměrná teplota 18,7°C je 2,2°C nad dlouhodobým normálem a úhrn vodních srážek 114,3 mm představuje 131 % normálu, takže přece jen dlouho očekávaná vláha přišla. Převážně panovalo pravé letní počasí, letos i s četnými bouřkami a vydatnějšími srážkami.
Ve dnech od 1. do 4. 7. bylo beze srážek a oteplilo se z 20°C až na 28,8°C. Noci byly poměrně chladné, teploty klesaly pod 10°C a teplota naměřená ráno dne 2. 7. o hodnotě 7,0°C (při zemi jen 4,3°C) byla i nejnižší teplotou v měsíci. Převažovalo počasí jen s malou oblačností.
Období od 5. do 8. 7. bylo horké a bouřlivé. Ve dnech 6. a 7. 7. jsme prožili tropy s maximální teplotou shodnou po oba dny, totiž 30,2°C. Zvýšily se i noční teploty, které se pohybovaly od 14,2°C do 15,8°C. Ve dnech 7. a 8. 7.
TISK
ARCHIV
2014-07-29 11:14 UTC
tornáda a podobné jevy
komentáře: 0
počet zobrazení: 740
Obdrželi jsme pěkné snímky bouřkové oblačnosti (shelf cloud a roll cloud na čele bouřek) od Robina Duspary ze sdružení Lovci bouřek. První snímek, shelf cloud, byl vyfotografován 28. 7. 2014 v 15 hodin SELČ v oblasti Horoušan, druhý snímek, roll cloud, byl zachycen téhož dne v 17:30 SELČ u Nehvizd. Robinovi Dusparovi děkujeme, pokud by média měla zájem o publikování snímků nebo dalších informací, přikládám kontakt: zde. Stránky sdružení: Lovci bouřek.
TISK
ARCHIV
2014-07-23 05:09 UTC
informace
komentáře: 3
počet zobrazení: 24
Družice Suomi-NPP s polární drahou letu nese na své palubě přístroj VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite), který měří ve 22 spektrálních kanálech, z toho 5 kanálů je ve vysokém rozlišení — v poddružicovém bodě pořizuje snímky s rozlišením 375 m, což je nejdetailnější měření zemského povrchu a oblačnosti, které nám v dnešní době meteorologické družice poskytují.

Při svém přeletu nad naším územím v pondělí 21. 7. 2014 v čase 12:25 UTC družice zachytila právě se vyvíjející bouřky. Na prvním snímku je zobrazen RGB produkt VIS-IR blížící se vnímání lidským okem. Na druhém obrázku je tepelný kanál se zvýrazněnou barevnou škálou – nejchladnější partie oblačnosti jsou barevně odlišeny v rozmezí jasových teplot 200–240 K, kde nejchladnější naměřené pixely jsou tmavě červené (nejvíce nebezpečné). Třetí obrázek je pak kombinací viditelného a tepelného kanálu, tzv.
TISK
ARCHIV
2014-07-18 07:59 UTC
klimatologie
komentáře: 0
počet zobrazení: 517
V měsíci červnu dosáhla v Plzeňském kraji průměrná měsíční teplota 15.9 °C, což představuje odchylku +1.1 °C od teplotního normálu 1961 – 1990. Podle klasifikace extremity teplot můžeme měsíc charakterizovat jako teplotně nadnormální. Nejvyšší průměrné měsíční teploty 17.6 °C bylo dosaženo na stanici Plzeň – Mikulka, druhé místo obsadil Staňkov (17.5 °C) a na třetím místě se umístily Klatovy (17.1 °C). Nejchladnější byla Horská Kvilda s průměrnou měsíční teplotou 10.5 °C, druhé místo obsadila Hojsova Stráž s teplotou 14.4 °C a třetí nejchladnější byly Kašperské Hory s teplotou 15.1 °C. Nejvyšší maximální denní teplota dosáhla 11. června 35.5 °C na stanici Plzeň – Bolevec, na druhém místě se umístil Staňkov s teplotou 35.1 °C (10. 6.) a třetí příčku obsadilo Stříbro s teplotou 34.2 °C (10. 6.). Nejnižší minimální denní teplota dosáhla 16. června -4.
TISK
ARCHIV
AKTUALITY
2014-11-26 13:05 UTC
kom. 1
zobr. 154
Počasí v tomto týdnu nejen u nás, ale i v ostatních státech střední Evropy ovlivňuje svým okrajem rozsáhlá tlaková výše nad východní Evropou. Je zde mnoho nízké oblačnosti, která se občas přechodně prothrhá, ale jinak je počasí poklidné a většinou beze srážek.
Pokud by někdo chtěl zamířit za lepším počasím, tak by to v těchto dnech nemělo být do Středomoří.
TISK
ARCHIV
2014-11-25 21:02 UTC
kom. 4
zobr. 252
V noci na úterý dosáhly minimální teploty hodnot kolem nuly nebo slabě nad nulou, jen ojediněle zejména na severu a severozápadě se vyskytl významnější mráz. Nejnižší teplota byla naměřena na stanici Rolava v okrese Sokolov, a to -8,3 °C. Stanice Jelení v okrese Karlovy Vary naměřila -7,0 °C. Na stanici Šindelová bylo minimum -6,2 °C.
TISK
ARCHIV
2014-11-24 12:07 UTC
kom. 1
zobr. 533
V průběhu uplynulého víkendu se nad naším územím vytvořila mohutná teplotní inverze. Ve spodní vrstvě chladného vzduchu je slabé jihovýchodní proudění, v horní vrstvě proudí teplý vzduch od jihozápadu. Z přiloženého záznamu sondážního měření je vidět, že teplota od země směrem vzhůru klesá do výšky 900 m nad mořem, kde je teplota kolem 0 °C.
TISK
ARCHIV
2014-11-22 13:20 UTC
kom. 6
zobr. 800
Období od 24. listopadu do 21. prosince bude teplotně nadprůměrné až průměrné. První týden období vychází teplotně výrazně nadprůměrný, ostatní týdny lehce nadprůměrné až průměrné. Průměrné týdenní maximální teploty se budou zpočátku pohybovat kolem 6 °C, na konci období kolem 2 °C. Průměrné týdenní minimální teploty budou zpočátku kolem 2 °C, na konci období již kolem -1 °C.
TISK
ARCHIV
2014-11-21 18:54 UTC
kom. 2
zobr. 391
V uplynulých dnech se na hřebenech hor objevil nějaký sníh, ale na lyžování to většinou ještě moc není. Například Fichtelberg v Krušných horách uvádí 2 cm, sněhu, Kotel v Krkonoších podle webkamery Hydronetu sníh nemá, podle webkamery na Luční boudě to ani tam na lyžování nevypadá. Takže se ještě podíváme na podmínky na koupání.
TISK
ARCHIV
2014-11-21 13:12 UTC
kom. 2
zobr. 527
Další přívaly sněhu komplikují život obyvatelům v okolí amerického Buffala. K předchozímu množství až 1,5 metru sněhu se za posledních 24 hodin přidalo dalších cca 30-40cm nového sněhu. Zatím nejvíce sněhu hlásí z jižních a východních částí Buffala. Za přibližně tři dny sněhová pokrývka dosáhla přibližně 190cm například v Lancasteru nebo Gardenville. Vůbec nejvíc sněhu za 24 hodin spadlo od 18.
TISK
ARCHIV
2014-11-19 10:30 UTC
kom. 8
zobr. 497
K dispozici je letošní 10. číslo „Zpravodaje“ s informacemi o počasí, teplotách, srážkách, hydrologické situaci a přehledu úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském a Olomouckém kraji v měsíci říjnu.
Kromě obvyklého obsahu přináší toto vydání informace o naměřených neobvyklých koncentracích SO2 v Přerově, které se vyskytly v souvislosti v souvislosti s činností ve společnosti Precheza a.s.
TISK
ARCHIV
2014-11-19 07:12 UTC
kom. 0
zobr. 315
Tlaková níže, která včera postoupila na naše území od jihu, přinesla na celé území srážky (viz. přiložený obrázek: srážkový úhrn za období od 18.11.2014 07 SEČ do 19.11.2014 SEČ).
TISK
ARCHIV
2014-11-18 11:54 UTC
kom. 0
zobr. 290
Od začátku listopadu se průměrné denní teploty pohybují 2 až 5 °C, ojediněle až 7 °C nad dlouhodobým normálem. Největší odchylku od dlouhodobého normálu (až 9 °C) jsme zaznamenali 11. listopadu 2014 ve východních Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
TISK
ARCHIV
2014-11-17 09:27 UTC
kom. 0
zobr. 341
Po sedmi dnech s velmi slabými srážkami (většinou mrholením) a s úhrny do 1 mm, v neděli (16.11.) pršelo na většině území, úhrny do 3 mm, na severovýchodě spadlo až 5 mm, v oblasti Krkonoš ojediněle kolem 10 mm.
Dnes (pondělí) očekáváme místy slabý déšť nebo mrholení, v úterý, kdy počasí u nás ovlivní tlaková níže, bude pršet na většině území, v průměru naprší mezi 5 až 20 mm.
TISK
ARCHIV
2014-11-16 08:42 UTC
kom. 0
zobr. 181
Na střední a jižní Moravě a na Českomoravské vrchovině ještě v tuto chvíli (10 hod. SEČ) fouká čerstvý jihovýchodní vítr 5 až 9 m/s, od vyšších poloh s nárazy 15 až 20 m/s. Na horách na severu se stále objevují i nárazy kolem 25 m/s. Na ostatním území je vítr většinou mírný 2 až 6 m/s, v jihozápadní polovině Čech pouze slabý do 4 m/s.

Od půlnoci do 10 hod.
TISK
ARCHIV
2014-11-15 09:38 UTC
kom. 1
zobr. 330
Od pátečního poledne fouká na Svratouchu na Českomoravské vrchovině čerstvý jihovýchodní vítr. Od té doby pomalu zesiloval také na ostatním území Vysočiny, na jižní a střední Moravě, na horách na severu a severovýchodě území a v menší míře také ve východních a severních Čechách. V jihozápadní polovině Čech a v oblasti Moravské brány zůstává vítr slabý do 4 m/s.

Do sobotních 13. hod.
TISK
ARCHIV
2014-11-13 16:14 UTC
kom. 0
zobr. 171
Pokud bychom důvěřovali meteorologickýcm pranostikám mělo by nám proběhlé počasí na sv. Martina ukázat směr jakým se bude odebírat letošní zima. Pro připomenutí uvádím, že letošní den 11.11.2014 byl rekordně teplý (viz.aktualita P.Borovičky — Místy rekordně nejteplejší Martin), s průměrnou teplotou 11,4 °C, což je 8,2 °C nad dlouhodobým průměrem.
TISK
ARCHIV
2014-11-13 13:04 UTC
kom. 0
zobr. 237
V těchto dnech je to přesně 25 let, kdy od soboty 11. listopadu 1989 do pondělí 13. listopadu 1989 probíhaly v severočeských Teplicích demonstrace proti tehdy katastrofálnímu stavu ovzduší. Podrobnější informace o této věci vyšla v článku před 3 lety.
TISK
ARCHIV
2014-11-12 15:27 UTC
kom. 0
zobr. 391
Zatímco podmínky na koupání v přírodních vodních plochách teď skoro v půlce listopadu rozhodně nejsou ideální, podmínky pro lyžování naopak nejsou vůbec. A proto místo sněhového zpravodajství, které by dnes moc obsáhlé nebylo, bude lepší se podívat na teplotu vody.

Podle informací podniků Povodí nejteplejší voda je ve velkých nádržích a v místech ovlivněných vltavskou kaskádou.
TISK
ARCHIV
2014-11-12 15:20 UTC
kom. 0
zobr. 275
Ve středu 12.11. se odpolední teploty většinou pohybovaly mezi 9 až 13 °C, ve východních Čechách, na Moravě a ve Slezsku bylo místy až 16 °C. Na některých místech byl vyrovnán nebo dokonce překonán teplotní rekord pro 12.
TISK
ARCHIV
2014-11-12 14:12 UTC
kom. 1
zobr. 534
Přes severoamerický kontinent postupovala v předchozích dnech k jihu silná studená fronta, která sebou přinesla napříč územím Spojených států amerických výrazný pokles teplot, přesahujících až -20 °C v řádu několika hodin (obr. 1).
TISK
ARCHIV
2014-11-11 14:49 UTC
kom. 0
zobr. 466
V letošním roce Martin na bílém koni nepřijede. Teploty se 11. listopadu 2014 pohybují zhruba 7 °C nad dlouhodobým průměrem a k 15. hodině SEČ vystoupily nejvýše na 10 až 14 °C, na západě Čech byly většinou kolem 8 °C, naopak na Moravě a ve Slezsku, kde se nejčastěji protrhávala nízká oblačnost a fouká mírný jihovýchodní až jižní vítr 3 až 7 m/s, se teploty dostaly většinou na 15 až 19 °C.
TISK
ARCHIV
2014-11-11 12:05 UTC
kom. 0
zobr. 323
Dnes vede s prozatím nejvyšší teplotou vzduchu opět Karviná 19,6 °C (měření v 13.00 h), starý rekord měl hodnotu 19,5 °C z roku 2012. A podobně i dnes máme již v 13.00 h překročeny rekordní hodnoty pro dnešní den na 45 meteorologických stanicích s pozorovací řadou 20 let a více.
TISK
ARCHIV
2014-11-10 11:45 UTC
kom. 0
zobr. 324
Teplota vzduchu i dnes na některých místech překračuje rekordní hodnoty pro dnešní den. Aktuálně je nejvyšší teplota v Karviné 17,8 °C, starý rekord měl hodnotu 14,8 z roku 1997 a rekordní hodnoty jsou i na dalších 12 meteorologických stanicích s pozorovací řadou 20 let a více.
TISK
ARCHIV
2014-11-09 07:05 UTC
kom. 11
zobr. 864
Měsíční výhled počasí na období 10.11. až 7.12. 2014:

Teplé počasí bude v Česku pokračovat. První týden předpovědi od 10. do 16. 11. bude silně nadprůměrný na hranici teplotních extrémů pro tuto roční dobu. Průměrné denní teploty v tomto týdnu očekáváme 5 °C nad dlouhodobým průměrem. Další týden (17. až 23. 11.) očekáváme také nadprůměrný, i když už ne tak výrazně.
TISK
ARCHIV
2014-11-08 08:47 UTC
kom. 3
zobr. 833
Hluboká tlaková níže – bývalý supertajfun Nuri postupuje přes Beringovo moře směrem k Aljašce. Jedná se pravděpodobně o nejsilnější bouři, která tento region kdy zasáhla. Tlak ve středu níže již dosáhl rekordních 924 hPa, původní rekordní hodnota naměřená nad Beringovým mořem byla 926 hPa. Bouře způsobuje vlny o výšce až 14 metrů, nárazy větru překračují 160 km/h.
TISK
ARCHIV
2014-11-07 10:02 UTC
kom. 1
zobr. 504
Meteorologická informační zpráva_17/2014

Vydaná: Pátek, 07.11.2014, 11.00 (SEČ) (10.00 UTC)

Pro kraje: Pardubický (okresy SY, UO), Vysočina (okresy TR, JI, ZR), Jihomoravský, Zlínský, Moravskoslezský, Olomoucký

Zvlněná studená fronta bude postupovat přes Moravu a Slezsko zvolna k východu.

Na studené frontě se bude ve východní polovině České republiky vyskytovat vydatnější déšť.
TISK
ARCHIV
2014-11-06 09:48 UTC
kom. 11
zobr. 783
Dnešní noc byla v Česku výjímečně teplá. Na mnohých stanicích byly překonány dosavadní hodnoty pro tento den, zejména na Moravě a ve Slezsku, kde se nejnižší teploty v noci (teplotní minima) pohybovaly od 13 do 16 °C. Ze stanic s minimální dvacetiletou řadou pozorování, byly v Česku překonány rekordy na 69 stanicích z 161 stanic.
TISK
ARCHIV
2014-11-05 11:06 UTC
kom. 0
zobr. 404
Z pondělí (3. 11.) na úterý (4. 11.) začal na Moravě a ve Slezsku zesilovat vítr, který z úterý (4. 11.) na středu (5. 11.) dosahoval
na hřebenech hor v nárazech rychlosti 30 až 40 m/s (108 až 145 km/h), což podle Beaufortovy stupnice odpovídá mohutné vichřici až orkánu. Průměrná rychlost větru byla většinou od 20 do 25 m/s (70 až 90 km/h).
TISK
ARCHIV
2014-11-05 10:43 UTC
kom. 3
zobr. 512
Začátek listopadu v Evropě je poměrně stále teplý. Ze západní do střední Evropy postupuje studená fronta, která se vlní a zejména na Alpách se projeví výraznými srážkami. Úterní (4.11.) denní teploty v západní a ve střední Evropě se v průměru pohybovaly
od 14 do 20 °C, v místech se zvětšenou oblačností kolem 12 °C, v oblasti Středomoří kolem 24 °C.
TISK
ARCHIV
2014-11-04 11:59 UTC
kom. 6
zobr. 560
Zvlněná studená fronta, která začne zítra večer ovlivňovat od západu počasí u nás, přinese na jižní návětří Alp velmi vydatné srážky. Podle současných modelových výpočtů se očekávají nejvydatnější srážkové úhrny na pomezí Itálie a Švýcarska, kde by mělo spadnout do čtvrtečního rána při nejoptimističtějších odhadech 150 až 200 mm, dle pesimistických výpočtů až 400 mm.
TISK
ARCHIV
2014-11-03 07:41 UTC
kom. 0
zobr. 301
Sezóna hurikánů či tajfunů v Tichém oceánu ještě neskončila. Jihozápadně od Mexika se vyskytuje hurikán Vance, který dosahuje 2. kategorie a při postupu k severovýchodu by měl zítra slábnout. Pravděpodobně v noci na čtvrtek, nebo ve čtvrtek ráno dorazí na Mexické pobřeží již jako tropická cyklóna.
Severovýchodně od Filipín se nyní nachází tajfun Nuri, který dosáhl nejvyšší, 5.
TISK
ARCHIV
2014-11-02 15:39 UTC
kom. 0
zobr. 418
Dnešní teploty dosáhly svého maxima a proto můžeme nejvyšší teploty vyhodnotit již nyní, tj. 16:30 h SEČ. Z 161 stanic s minimální dvacetiletou řadou pozorování byly překonány nebo vyrovnány teplotní rekordy pro dnešní den na 11 stanicích. Nejvyšší hodnotu pro dnešní den naměřili ve Vimperku a to 19,6 °C. Druhá nejvyšší hodnota 19,0 °C byla naměřena v Hejnicích ve frýdlantském výběžku.
TISK
ARCHIV
2014-11-02 09:31 UTC
kom. 0
zobr. 366
V poledne se pohybuje teplota vzduchu na Vysočině, západě Moravy a severozápadě Čech při nízké oblačnosti nebo v oblastech s mlhou od 5 do 8 °C, naopak v místech s jasnou nebo skoro jasnou oblohou mají Karlovy Vary a Cheb 14 °C, České Budějovice 15 °C. Na horách má Pec pod Sněžkou 15 °C a Churáňov až 17 °C.
TISK
ARCHIV
EDITORIAL
Vydavatel
Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17
143 06 Praha 412 – Komořany
e-mail: podatelna@chmi.cz
Realizace webu
Petr Dvořák, tiskový mluvčí
e-mail: petr.dvorak@chmi.cz
tel. 724 342 542
Internetová prezentace
Telefonní kontakty
Ústředna
244 031 111

Předpověď počasí (placená linka)
900 300 900

Sekretariát ředitele
244 032 700

Sekretariát náměstka pro meteorologii a klimatologii
244 032 200

Sekretariát náměstka pro hydrologii
244 032 300

Sekretariát náměstka pro čistotu ovzduší
244 032 400

Sekretariát náměstka pro úsek ekonomicko–správní
244 032 600

Sekretariát odboru letecké meteorologie
244 032 232

Regionální pobočky ČHMÚ
Mozartova 1237/41
32300 Plzeň
377 256 611

Kočkovská 2699/18
40011 Ústí n. Labem
472 706 030

Antala Staška 32
37007 České Budějovice
386 102 241

Dvorská 410
50311 Hradec Králové
495 705 011

Kroftova 43
61667 Brno
541 421 011

K myslivně 3/2182
70800 Ostrava–Poruba
596 900 111
Telefonní seznam ČHMÚ