přesný výraz
2014-07-22 úterý   15:16 UTC
Slunce (N50 E15): 03:14_18:58 transit: 11:06 UTC
Délka dne (N50 E15): 15:44
Obč. soumrak (N50 E15): 02:35_19:37 UTC
Teplota vzduchu Křivoklát: 27.7 °C, měřeno: 2014-07-22 15:15 UTC graf
Toto je oficiální internetová stránka Českého hydrometeorologického ústavu. Slouží k externí a interní komunikaci mezi pracovníky ČHMÚ a mezi veřejností. Informace zde publikované je možno publikovat dále s uvedením zdroje ČHMÚ. Pro korektní zobrazení použijte prohlížeče Mozilla Firefox, Google Chrome, IE9 a vyšší. Kontakt webmaster.
MENU, REVIEW
2014-07-18 07:59 UTC
klimatologie
komentáře: 0
počet zobrazení: 89
V měsíci červnu dosáhla v Plzeňském kraji průměrná měsíční teplota 15.9 °C, což představuje odchylku +1.1 °C od teplotního normálu 1961 – 1990. Podle klasifikace extremity teplot můžeme měsíc charakterizovat jako teplotně nadnormální. Nejvyšší průměrné měsíční teploty 17.6 °C bylo dosaženo na stanici Plzeň – Mikulka, druhé místo obsadil Staňkov (17.5 °C) a na třetím místě se umístily Klatovy (17.1 °C). Nejchladnější byla Horská Kvilda s průměrnou měsíční teplotou 10.5 °C, druhé místo obsadila Hojsova Stráž s teplotou 14.4 °C a třetí nejchladnější byly Kašperské Hory s teplotou 15.1 °C. Nejvyšší maximální denní teplota dosáhla 11. června 35.5 °C na stanici Plzeň – Bolevec, na druhém místě se umístil Staňkov s teplotou 35.1 °C (10. 6.) a třetí příčku obsadilo Stříbro s teplotou 34.2 °C (10. 6.). Nejnižší minimální denní teplota dosáhla 16. června -4.
TISK
ARCHIV
2014-07-15 07:08 UTC
informace
komentáře: 5
počet zobrazení: 264
V červnu 2014 byla v Praze-Klementinu naměřena průměrná měsíční teplota 19,5 °C, což znamená, že jeho odchylka od normálu 1961-1990 byla +1,3 °C a odchylka od dlouhodobého průměru 1775-2010 byla +1,5 °C. To znamená, že měsíc červen 2014 byl v Praze-Klementinu teplotně nadnormální.
S touto průměrnou teplotou se umístil na 43. až 44. místě z dosavadních 240 červnů, tedy se zařadil mezi 20% nejteplejších červnů od roku 1775.

Dosud nejteplejší červen byl v roce 1811 s průměrnou teplotou 22,5 °C, druhý byl červen 2003 s průměrnou teplotou 22,4 °C a o třetí a čtvrté místo se s průměrnou teplotou 21,2 °C dělí červen 1917 a 2007.
Nejchladnější červen byl roku 1923 s průměrnou teplotou 13,2 °C.

Nejteplejším dnem letošního června byl 10. červen s průměrnou denní teplotou 28,1 °C, nejchladnějším dnem byl 25. červen s průměrnou denní teplotou 13,8 °C.
TISK
ARCHIV
2014-07-11 05:43 UTC
informace
komentáře: 5
počet zobrazení: 365
Měsíc červen byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně normální, průměrná teplota vzduchu byla 16,0 °C (tepleji než průměr 1961–2000 o 0,5 °C). Průměrná republiková srážka (37,2 mm) odpovídá přibližně 44 % srážkového průměru, což hodnotíme jako velmi suchý měsíc podle kritérií hodnocení normality. Průměrná délka slunečního svitu činila 234,8 hod., což odpovídá 114 % průměru.

Průměrná měsíční teplota vzduchu byla v Moravskoslezském kraji 15,3 °C, což je o 0,3 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 17,2 °C, což je tepleji oproti průměru 1968–2000 o 0,6 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v červnu 10,2 °C (o 0,3 °C tepleji než průměr 1961–2000). Nejvyšší průměrná měsíční teplota vzduchu, 17,9 °C, byla naměřena na stanici Ostrava-Zábřeh.
TISK
ARCHIV
2014-07-04 12:37 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 1965
V noci na dnešek byly opět viditelné NLC, čili noční svítící (nebo také mezosférické) oblaky. Potřebují hodně vlhkosti v mezosféře a pokles její teploty, nevyskytují se tedy každý den a u nás jen v červnu a červenci. Jde o velmi vzácná oblaka ve výšce 80 km. Byly fotografovány v průběhu noci na dnešek z jižního okraje Prahy (Točná).
Ještě dnes je možné, že budou, protože teplota mezosféry kolísá v určitých intervalech, teď se bude zvyšovat, nebo ještě malinko klesne, budeme tedy mít ještě silnější nebo naopak slabší jev (nebo žádný, pokud změna proběhne rychle).
Teplota mezosféry zde: http://www.geos.ed.ac.uk/~hcp/meso_ts/ (musíme jen odhadovat, kam to půjde, tohle je zpětné měření).
TISK
ARCHIV
2014-06-26 06:02 UTC
informace
komentáře: 4
počet zobrazení: 419
V souvislosti s kvalitou ovzduší a koncentracemi znečišťujících látek je často používán pojem rozptylových podmínek, které popisují míru promíchávání a ředění emisí ze zdrojů znečištění ovzduší a souvisí tak s úrovní imisních koncentrací. Informace o rozptylových podmínkách se již stala trvalou součástí předpovědi počasí a používá se pro porovnávání různých časových období při režimovém hodnocení kvality ovzduší. Jako vhodný parametr pro hodnocení rozptylových podmínek byl navržen tzv. ventilační index, který se vypočítává jako součin výšky mezní vrstvy a průměrné rychlosti větru v mezní vrstvě. Jeho predikce pomocí modelu ALADIN je nyní k dispozici veřejnosti na adrese: http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ov/aladin/results/ala.html. Interpretace ventilačního indexu je uvedena v nápovědě.
TISK
ARCHIV
2014-06-24 10:27 UTC
naučný
komentáře: 6
počet zobrazení: 589
V předpovědích počasí, vydávaných Českým hydrometeorologickým ústavem, je řada pojmů majících svůj jednoznačný význam.
Jedním z nich je vyjádření plošného výskytu meteorologických jevů. Jedná se o plošný výskyt srážek (deště, sněžení, deště se sněhem, dešťových i sněhových přeháněk), bouřek, mlh, někdy i tvorby náledí či ledovky, závějí apod. Vyjadřuje se poměrnou velikostí plochy území, kterého se předpověď týká. Podle velikosti plochy se rozlišuje pět stupňů plošného výskytu jevu.

Jestliže předpověď konkrétní jev neuvádí, znamená to, že se jev buď vůbec nevyskytne, nebo jeho výskyt bude na ploše menší než 4 procenta z celkové plochy území, pro které je předpověď vydána. Je-li u nějakého jevu slovo ojediněle, znamená to, že je jev předpovídán na 5 až 29 procentech (zhruba do jedné třetiny) plochy území.
TISK
ARCHIV
2014-06-19 08:41 UTC
klimatologie
komentáře: 5
počet zobrazení: 455
V měsíci květnu dosáhla v Plzeňském kraji průměrná měsíční teplota 11.5 °C, což představuje hodnotu teplotního normálu 1961 – 1990. Podle klasifikace extremity teplot můžeme měsíc charakterizovat jako teplotně normální. Nejvyšší průměrné měsíční teploty 13.1 °C bylo dosaženo na stanicích Plzeň – Mikulka a Staňkov, druhé místo obsadily Klatovy (12.5 °C) a na třetím místě se umístilo Stříbro (12.5 °C). Nejchladnější byla Horská Kvilda s průměrnou měsíční teplotou 7.2 °C, druhé místo obsadila Hojsova Stráž s teplotou 9.5 °C a třetí nejchladnější byly Kašperské Hory s teplotou 10.3 °C. Nejvyšší maximální denní teplota dosáhla 31.1 °C ve Staňkově (22. 5.), na druhém místě se umístila stanice Plzeň – Bolevec s teplotou 30.5 °C (22. 5.) a třetí příčku obsadily Domažlice s teplotou 30.4 °C (22. 5.). Nejnižší minimální denní teplota dosáhla 5. května -7.
TISK
ARCHIV
2014-06-18 03:17 UTC
klimatologie
komentáře: 0
počet zobrazení: 166
V květnu 2014 byla v Ústeckém a Libereckém kraji naměřena průměrná měsíční teplota od 6,4 °C na Klínovci (tato stanice leží těsně za hranicí Ústeckého kraje) do 13,8 °C v Doksanech. Mimo hory byla nejnižší průměrná měsíční teplota 11,3 °C na stanicích Český Dub-Modlibohov a Tokáň a 11,8 °C na stanicích Hejnice a Varnsdorf.
Na stanicích, ze kterých je k dispozici teplotní normál za období 1961-1990, měl květen teplotní odchylku od normálu od -0,9 °C v Žatci do +0,6 °C na stanici Desná-Souš. Na všech stanicích Ústeckého a Libereckého kraje byl květen teplotně normální.

Nejvyšší maximální denní teplota byla naměřena dne 23.5. na stanici Doksany, a to 29,5 °C. Nejnižší maximální denní teplota byla naměřena dne 3.5. na stanici Klínovec, a to 0,0 °C.
Nejnižší minimální teplota byla naměřena dne 4.5., a to na stanici Jizerka-rašeliniště -8,2 °C a na stanici Jizerka -7,6 °C.
TISK
ARCHIV
2014-06-17 07:17 UTC
klimatologie
komentáře: 6
počet zobrazení: 466
Již loni se zde psalo o tom, že jednou z charakteristik, kterými můžeme popsat zimu, je tzv. záporná teplotní suma. Letošní zima již byla popsána z hlediska průměrné zimní teploty (jako velmi teplá), z hlediska srážek (jako mimořádně suchá) i z hlediska sněhu (jako zima na některých stanicích rekordně chudá na sníh). A jak tedy vypadá letošní zima z hlediska záporné teplotní sumy?
Letošní zimu byla v Praze-Klementinu zaznamenána záporná teplotní suma 18,5, což je velice nízká hodnota, což potvrzuje, že zima byla velice teplá. Jak již bylo uvedeno v loňských článcích, "tuhá zima" je, když záporná teplotní suma přesáhne 300, a jako "mírná zima" se označuje zima, kdy záporná teplotní suma je nižší než 100.
TISK
ARCHIV
2014-06-11 10:43 UTC
informace
komentáře: 9
počet zobrazení: 762
Měsíc květen byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně normální, průměrná teplota vzduchu byla 12,1 °C (chladněji než průměr 1961 — 2000 o 0,2 °C). Průměrná republiková srážka, 110,5 mm, odpovídá přibližně 149 % srážkového průměru, což hodnotíme jako srážkově nadnormální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 175,7 hod., což odpovídá 85 % průměru.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 12,1 °C, což je o 0,2 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 13,8 °C, což je tepleji oproti normálu o 0,2 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v květnu 6,9 °C (o 0,1 °C chladněji než normál).
TISK
ARCHIV
2014-06-10 05:27 UTC
z domova
komentáře: 0
počet zobrazení: 426
Každoročně kolem letního slunovratu máme naději pozorovat noční svítící oblaka (NLC, Noctilucent Clouds). Letos zřejmě poprvé byla pozorována z našeho území v noci z 9. na 10. června. Zachytil je např. pozorovatel ze stanice na Churáňově Roman Szpuk (viz facebook ČHMÚ, zde), podstatně lépe byla NLC viditelná ve východní části naší republiky při ranním svítání 10. 6. Dobře je vyfotila webkamera ČHMÚ na vrchu Javorový v Beskydech.
TISK
ARCHIV
2014-06-09 05:01 UTC
tornáda a podobné jevy
komentáře: 0
počet zobrazení: 488
Dnes uplyne přesně 10 let od chvíle, kdy Litovel zasáhlo jedno z nejsilnějších tornád doložených u nás. Ve středu 9. června 2004 se na našem území vyskytly silné bouřky doprovázené silným větrem, přívalovými dešti a kroupami. Četné škody způsobil silný vítr, zejména v pásu od Litovle přes Olomoucko až do oblasti Zlínska. Zásadně se projevil v Olomouci, kde si vyžádal lidský život, dále v obci Fryšták a na Vizovické vrchovině.

Mimořádně závažné škody byly hlášeny především z Litovle, kde je podle mnoha indicií a některých svědeckých výpovědí mělo na svědomí poměrně silné tornádo (F3). Nejpostiženější částí města byla ulice G. Frištenského a nejbližší okolí. Byly tu zcela odnesené střechy, poškozené stropy, zlomené betonové sloupy (možná pod náporem trosek) a poškozené zdivo.
TISK
ARCHIV
2014-06-08 11:39 UTC
předpověď
komentáře: 2
počet zobrazení: 578
Příliv velmi teplého vzduchu od jihozápadu se projeví vysokými teplotami nejen na území ČR, ale i v okolních zemích. Kolegové z polské meteoprognózy předpovídají jako nejteplejší den na svém území úterý s teplotami do 35 °C. Stejně vysoké hodnoty předpokládají slovenští kolegové na středu a maďarští meteorologové na úterý a středu. I naše předpovědní služba očekává nejvyšší teploty do 35 °C od pondělí do středy. Připojujeme obrázky s modelovými předpovědmi (americký GFS a evropský z ECMWF) nejvyšší denní teploty vzduchu na neděli 8.6. až středu 11.6.2014.
TISK
ARCHIV
2014-06-07 07:34 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 382
Letos to zatím vypadá, že navzdory pranostikám na Medarda moc pršet nebude. Při té příležitosti se můžeme podívat, jak často se na Medarda vyskytovalo deštivé počasí v minulých letech podle záznamů meteorologických stanic. Na vybraných stanicích Ústeckého a Libereckého kraje a na některých dalších stanicích se podíváme, v kolika procentech případů se za dobu jejich dosavadního měření na Medarda vyskytly srážky, a pro srovnání se podíváme, kolik to bylo týden před Medardem, tedy na Den dětí, a týden po Medardovi, tedy na svatého Víta.
Tyto údaje jsou uvedeny v následující tabulce. Protože však "dny se srážkami" zahrnují i případy, kdy spadlo jen několik desetin milimetru srážek, čehož si v tom horku člověk ani nemusí všimnout, jsou v druhé tabulce údaje o počtu (procentu) případů, kdy se daný den vyskytl aspoň 1 milimetr srážek.
TISK
ARCHIV
2014-06-03 17:27 UTC
klimatologie
komentáře: 1
počet zobrazení: 422
V květnu 2014 byla v Praze — Klementinu naměřena průměrná měsíční teplota 14,9 °C, což znamená, že jeho odchylka od normálu 1961-1990 byla +0,1 °C a odchylka od dlouhodobého průměru 1775-2011 dosáhla +0,2 °C. Z toho je zřejmé, že květen 2014 byl v Praze — Klementinu teplotně normální.
S touto průměrnou teplotou se letošní květen umístil na 106. až 110. místě z 240 dosavadních květnů od roku 1775.

Nejteplejší květen byl v Praze-Klementinu zjištěn v roce 1811 s průměrnou teplotou 19,6 °C, na druhém místě byl květen 1868 s průměrnou teplotou 18,9 °C a na třetím 1789 s průměrnou teplotou 18,7 °C. Z méně dávné doby se na 7. místě umístil květen 1993 s průměrnou teplotou 18,1 °C a na 8. až 10. místě se kromě roku 1865 umístily květny 2000 a 2002 s průměrnou teplotou 18,0 °C.
TISK
ARCHIV
2014-06-02 20:45 UTC
klimatologie
komentáře: 0
počet zobrazení: 316
V dubnu 2014 byla v Praze — Klementinu průměrná měsíční teplota 13,3 °C, což znamená, že odchylka od normálu 1961-1990 byla +3,5 °C a odchylka od dlouhodobého průměru 1775-2011 dosáhla +3,9 °C. Měsíc duben byl v Klementinu silně nadnormální až mimořádně nadnormální.
Touto průměrnou měsíční teplotou se letošní duben umístil na 7. místě z 240 dosavadních dubnů od roku 1775.

Nejteplejší duben od roku 1775 byl zaznamenán v roce 1800 s průměrnou teplotou 16,2 °C, na druhém místě byl duben 2009 s průměrnou teplotou 15,1 °C, na třetím duben 1794 s průměrnou teplotou 13,9 °C, na čtvrtém duben 2007 s průměrnou teplotou 13,8 °C, na pátém duben 2011 s průměrnou teplotou 13,7 °C a na šestém duben 2000 s průměrnou měsíční teplotou 13,5 °C.
TISK
ARCHIV
2014-06-01 06:19 UTC
meteorologie
komentáře: 0
počet zobrazení: 539
V noci na zítřek uplyne přesně rok od nejvydatnější vlny srážek, které vyvolaly povodně na začátku června 2013. Během 1. června přišel do Čech od severu až severovýchodu trvalý déšť. Za 24 hodin do 8 hod. SELČ následujího dne spadlo v severozápadní polovině Čech většinou 20 až 60 mm srážek. V noci na 2. června se však v jižních Čechách, na východě středních Čech a ve východních Čechách udržoval prakticky bez pohybu pás bouřek. Díky tomu spadlo v jihovýchodní polovině Čech většinou kolem 70 mm, ojediněle i kolem 120 mm, zejména na Trutnovsku a Benešovsku, z toho velká část za dobu kratší než 3 hodiny. Na mnoha místech bylo dosaženo 3. SPA, zejména v jižních Čechách a na Trutnovsku, a někde byla překročena i úroveň padesátileté vody.

Zároveň jsou to přesně čtyři roky, co dorazila druhá vlna povodní, které v průběhu května a června 2010 zasáhly hlavně severovýchod našeho území.
TISK
ARCHIV
2014-05-30 05:31 UTC
předpověď
komentáře: 0
počet zobrazení: 312
Po bouřlivé první polovině týdne a deštivém čtvrtku se může spousta rodičů i dětí zajímat o to, zda počasí o nadcházejícím víkendu, kdy se budou pořádat dětské dny, bude příznivé. I ve srovnání s pátkem můžeme čekat sobotní a nedělní počasí lepší. Přesto nebude úplně jasno a zejména na Moravě a ve Slezsku se mohou vyskytnout i slabé přeháňky. Intenzivní srážky takové, jako v první polovině týdne, už nečekáme.

V noci na sobotu bude místy docházet k vyjasňování a ojediněle se vytvoří mlhy. Ranní teploty budou nízké, klesnou na 7 až 3 °C a při vyjasnění se ojediněle objeví i přízemní mrazíky. Během dopoledne se bude hlavně v jihovýchodní polovině Čech a na Moravě a ve Slezsku udržovat nebo vytvářet další oblačnost. Přes den tak bude převládat polojasno až oblačno, v jihovýchodní polovině území se místy objeví přeháňky, v té severozápadní pouze ojediněle.
TISK
ARCHIV
2014-05-21 10:59 UTC
klimatologie
komentáře: 3
počet zobrazení: 434
V měsíci dubnu dosáhla v Plzeňském kraji průměrná měsíční teplota 9.5 °C, což představuje odchylku +3.0 °C od teplotního normálu 1961 – 1990. Podle klasifikace extremity teplot můžeme měsíc charakterizovat jako teplotně silně nadnormální. Nejvyšší průměrné měsíční teploty 11.2 °C bylo dosaženo na stanici Plzeň – Mikulka, druhé místo obsadil Staňkov (10.7 °C) a o třetí místo se dělí Klatovy a Kralovice (10.6 °C). Nejchladnější byla Horská Kvilda s průměrnou měsíční teplotou 3.8 °C, o druhé místo se dělí Hojsova Stráž a Kašperské Hory s teplotou 8.3 °C a třetí nejchladnější byla Přimda s teplotou 9.2 °C. Nejvyšší maximální denní teplota dosáhla 24.2 °C na stanicích Plzeň – Bolevec (3. 4.) a Staňkov (26. 4.), na druhém místě se umístila stanice Plzeň – Mikulka s teplotou 23.2 °C (3. 4.) a třetí příčku obsadilo Stříbro s teplotou 23.0 °C (3. 4.). Nejnižší minimální denní teplota dosáhla 17.
TISK
ARCHIV
2014-05-16 05:33 UTC
klimatologie
komentáře: 25
počet zobrazení: 1528
Po skončení zimního období 2013/2014 se můžeme podívat na některé údaje o sněhové pokrývce za tuto zimu.
V současné době jsou v databázi dostupné údaje o sněhové pokrývce ze 687 stanic v ČR. Podle těchto údajů se tuto zimu na 12 stanicích vůbec nevyskytla sněhová pokrývka, a to na některých stanicích z jižní Moravy a na stanici Dolní Lutyně v okrese Karviná. Na dalších 16 stanicích, a to opět z jižní Moravy, dosáhla maximální sněhová pokrývka 1 cm, a na 46 stanicích, převážně z jižní Moravy, ale také z východních Čech a severní Moravy, dosáhla sněhová pokrývka za tuto zimu maximálně 2 cm. Na polovině stanic sněhová pokrývka za tuto zimu nepřesáhla 6 cm. Největší výška sněhové pokrývky byla zaznamenána v Krkonoších, Labská bouda naměřila 85 cm, Benecko 80 cm, Luční bouda 78, mimo Krkonoše bylo na Lysé hoře v Beskydech naměřeno 70 cm a na Klínovci 53 cm sněhu.
TISK
ARCHIV
2014-05-15 14:38 UTC
klimatologie
komentáře: 0
počet zobrazení: 228
V měsíci dubnu byl na cca 95 stanicích Ústeckého a Libereckého kraje naměřen měsíční úhrn srážek od 19 mm v Doksanech do 90-91 mm na stanicích Smědava a Smržovka v Jizerských horách.
Na cca 55 stanicích, ze kterých je k dispozici normál za období 1961-1990, bylo naměřeno od 50% normálu na stanici Žandov do 182 % normálu na stanici Teplice. Ze zmíněných 55 stanic napršelo na 38 stanicích méně než 100 % dubnového srážkového normálu.
Měsíc duben byl na stanici Teplice srážkově silně nadnormální, na stanici Milešovka srážkově nadnormální a na 11 stanicích, a to Žandov, Litoměřice, Měrunice, Ústí n.L.-Vaňov, Železný Brod, Křižany, Šluknov, Boleboř, Doksany, Rumburk a Úštěk-Habřina srážkově podnormální. Na ostatních cca 41 stanicích byl duben srážkově normální.
Nejvyšší denní úhrn srážek byl zaznamenán dne 22.4. na stanici Milešovka, a to 37,6 mm.

Na obrázku č.
TISK
ARCHIV
2014-05-15 08:57 UTC
informace
komentáře: 4
počet zobrazení: 530
Měsíc duben byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně nadprůměrný, průměrná teplota vzduchu byla 9,7 °C (tepleji než průměr 1961 — 2000 o 2,4 °C). Průměrná republiková srážka, 39,3 mm, odpovídá přibližně 84 % srážkového průměru, což hodnotíme jako srážkově normální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 161,8 hod., což odpovídá 101 % průměru.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 9,4 °C, což je o 2,7 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně silně nadnormální. V Ostravě-Porubě byla průměrná měsíční teplota vzduchu 11,1 °C, což je tepleji oproti normálu o 2,9 °C. Na Lysé hoře byla průměrná teplota vzduchu v dubnu 4,6 °C (o 2,9 °C tepleji než normál).
TISK
ARCHIV
2014-05-05 21:14 UTC
klimatologie
komentáře: 1
počet zobrazení: 458
V dubnu 2014 byly na stanicích Ústeckého a Libereckého kraje naměřeny průměrné měsíční teploty od 5,1 °C na stanici Jizerka-rašeliniště a 5,5 °C na stanici Jizerka až po 11,8 °C na stanici Ústí nad Labem — Vaňov. Mimo hory byla nejnižší průměrná měsíční teplota na stanici Český Dub-Modlibohov, a to 9,0 °C.
Na stanicích, ze kterých je k dispozici normál za období 1961-1990, byla odchylka od normálu od +2,3 °C na stanici Žatec až do +4,2 °C na stanici Milešovka. Z toho na stanicích Milešovka, Nová Ves v Horách, Desná-Souš a Bedřichov byl duben mimořádně nadnormální, na stanicích Harrachov, Liberec, Doksy, Teplice, Doksany, Ústí nad Labem — Vaňov, Jablonné v Podještědí, Varnsdorf a Česká Lípa byl silně nadnormální a na stanici Žatec byl "jenom" nadnormální.

Na obrázku je průběh průměrných denních teplot v dubnu na několika stanicích Ústeckého a Libereckého kraje.
TISK
ARCHIV
2014-04-23 08:33 UTC
klimatologie
komentáře: 3
počet zobrazení: 694
V měsíci březnu dosáhla v Plzeňském kraji průměrná měsíční teplota 5.4 °C, což představuje odchylku +3.4 °C od teplotního normálu 1961 – 1990. Podle klasifikace extremity teplot můžeme měsíc charakterizovat jako teplotně mimořádně nadnormální. Nejvyšší průměrné měsíční teploty 7.1 °C bylo dosaženo na stanici Plzeň – Mikulka, druhé místo obsadily Kralovice (6.6 °C) a na třetím místě se umístily Klatovy (6.5 °C). Nejchladnější byla Horská Kvilda s průměrnou měsíční teplotou 0.3 °C, o druhé místo se dělí Konstantinovy Lázně a Kašperské Hory s teplotou 4.9 °C a třetí nejchladnější byla stanice Plzeň – Bolevec s teplotou 5.1 °C. Nejvyšší maximální denní teplota dosáhla 22.8 °C 21. března na stanici Plzeň – Bolevec, na druhém místě se umístila stanice Plzeň – Mikulka s teplotou 21.9 °C (21. 3.) a třetí příčku obsadil Staňkov s teplotou 21.8 °C (21. 3.).
TISK
ARCHIV
2014-04-13 11:00 UTC
informace
komentáře: 8
počet zobrazení: 1483
Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change) pokračuje ve vydávání v pořadí již páté hodnotící zprávy (5th Assessment Report, AR5) svou třetí částí, která je věnována tzv. mitigacím (snižování vlivu člověka na klima). První část se věnovala fyzikálním základům změny klimatu (viz odkaz níže) a druhá adaptacím, dopadům a zranitelnosti (viz odkaz níže). V týdnu od 7. do 12. dubna 2014 se sešla v německém Berlíně třetí pracovní skupina, aby doladila text třetí části AR5, která je zaměřena na snižování vlivu člověka na klima (Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change).

Šestnáct kapitol, více než 2000 stran třetí části zprávy připravilo celkem 235 autorů, připomínkovaly stovky expertů a postupně bylo zapracováno více než 38 000 připomínek. Shrnutí pro politiky (SPM) bylo na jednání v Berlíně důkladně prodiskutováno.
TISK
ARCHIV
2014-04-11 05:20 UTC
informace
komentáře: 0
počet zobrazení: 569
Měsíc březen byl v Česku podle předběžných výsledků teplotně silně nadprůměrný, průměrná teplota vzduchu byla 6,1 °C (tepleji než průměr 1961 — 2000 o 3,6 °C). Touto průměrnou měsíční teplotou vzduchu byl vyrovnán teplotní rekord z roku 1990 za období let 1961 – 2013. Průměrná republiková srážka, 31,4 mm, odpovídá přibližně 79 % srážkového průměru, což hodnotíme jako srážkově normální měsíc. Průměrná délka slunečního svitu činila 172,2 hod., což odpovídá 149 % průměru.

Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji 6,0 °C, což je o 4,1 °C vyšší hodnota než dlouhodobý průměr. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně mimořádně nadnormální a stal se tak nejteplejším měsícem za období let 1961 – 2013 (překročen teplotní rekord 5,8 °C pro měsíc březen z roku 1990).
TISK
ARCHIV
2014-04-07 22:41 UTC
informace
komentáře: 9
počet zobrazení: 1332
V březnu 2014 byla v Praze — Klementinu naměřena průměrná měsíční teplota 9,4 °C, což znamená, že odchylka od normálu 1961-1990 byla +4,3 °C a odchylka od dlouhodobého průměru 1775-2011 dosáhla +5,2 °C. Měsíc březen byl tedy v Praze — Klementinu mimořádně nadnormální.
S uvedenou průměrnou teplotou byl letošní březen v Klementinu nejteplejším březnem od roku 1775. Na druhém místě byl březen 1990 s průměrnou teplotou 9,1 °C, na třetím až čtvrtém místě byl březen 1989 a 2012 s průměrnou teplotou 8,7 °C. Bez zajímavosti není ani zjištění, že dubnový měsíční normál je 9,8 °C a dlouhodobý průměr 9,4 °C, a že tedy letošní březen měl stejnou průměrnou teplotu, jako je dlouhodobý průměr pro duben.
TISK
ARCHIV
2014-04-06 08:28 UTC
meteorologie
komentáře: 4
počet zobrazení: 1133
Přestože sněžení a sněhová pokrývka, které byly v uplynulé sezóně 2013/14 opravdovou raritou, jsou především záležitostí zimních měsíců, mohou se sněhové srážky ještě poměrně běžně vyskytovat i v dubnu. Dokonce na našem území existují stanice, na kterých absolutní rekord celkové sněhové pokrývky nebo nového sněhu spadá právě do měsíce dubna. Ba co víc, zcela nejvyšší hodnota nového sněhu za 24 hodin ze všech stanic připadá právě na duben. 16. dubna 1916 napadlo na Lysé hoře 108 cm nového sněhu.

Drtivá většina stanic zaznamenala absolutní rekord celkové sněhové pokrývky v únoru nebo březnu, v obou případech je to zhruba třetina všech stanic. 33.3 % stanic připadá na únor, 37.5 % na březen. Duben je posledním měsícem, kdy se ještě vyskytují stanice s absolutním rekordem celkové sněhové pokrývky, a oproti nejpočetnějšímu březnu je jich už jen 12.
TISK
ARCHIV
2014-04-05 07:30 UTC
ze světa
komentáře: 1
počet zobrazení: 623
Před 40 lety, 3. a 4. dubna 1974, zasáhla Spojené státy do té doby nejničivější série tornád, která je do dneška známá pod názvem "Super Outbreak". V průběhu zhruba 18 hodin byl potvrzen výskyt 148 tornád, z čehož 7 dosáhlo nejvyššího stupně F5 Fujitovy stupnice a 23 druhého nejvyššího stupně F4. Postiženo bylo celkem 13 států — Illinois, Indiana, Michigan, Ohio, Kentucky, Tennessee, Alabama, Mississippi, Georgia, Severní Karolína, Virginie, Západní Virginie a New York — a také kanadská provincie Ontario. Tornáda tu způsobila závažné škody na ploše 2330 čtverečních kilometrů, dohromady podél dráhy o délce zhruba 4200 kilometrů. Vyžádala si 319 obětí na životech, nejvíc od roku 1936. Podobný počet mrtvých pak znamenala až série tornád z konce dubna 2011.

Mimořádně silné bouřky doprovázené tornády s sebou přinesla hluboká tlaková níže pohybující se jižně od Velkých jezer.
TISK
ARCHIV
2014-04-02 19:11 UTC
klimatologie
komentáře: 7
počet zobrazení: 1060
V březnu 2014 byla na stanicích Ústeckého a Libereckého kraje naměřena průměrná měsíční teplota 1,7 °C až 7,8 °C. V nižších polohách byla nejvyšší průměrná teplota na stanici Teplice, a to 7,8 °C, nejnižší 5,3 °C na stanici Český Dub — Modlibohov. Na horských stanicích byla nejnižší průměrná teplota na stanici Jizerka-rašeliniště, a to 1,7 °C, a Jizerka 1,9 °C, nejvyšší na stanici Milešovka, a to 5,4 °C.
Na stanicích, ze kterých je k dispozici normál na období 1961-1990, byla naměřena odchylka od normálu od +2,2 °C do +5,3 °C. Měsíc březen byl na stanicích Milešovka, Nová Ves v Horách, Desná-Souš, Bedřichov, Liberec, Harrachov a Teplice mimořádně nadnormální, na stanicích Doksy, Jablonné v Podještědí, Ústí nad Labem-Vaňov, Doksany a Varnsdorf silně nadnormální a na stanicích Česká Lípa a Žatec "jenom" nadnormální.
TISK
ARCHIV
AKTUALITY
2014-07-22 06:09 UTC
kom. 1
zobr. 132
Přechod tlakové níže přes naše území k jihovýchodu se projevil četnou bouřkovou činností. Bouřky se vyskytly na 65 % území ČR, nejprve se vytvářely na severozápadě a severu, postupně se jejich tvorba přesouvala k jihu a do středních Čech (viz. příloha 24hod blesky — stáří, zachyceno období od 08 hod. 21.7. do 08 hod. SELČ 22.7.
TISK
ARCHIV
2014-07-21 11:08 UTC
kom. 3
zobr. 484
V přílivu velmi teplého vzduchu od jihu vystupovaly včerejší teploty v průměru na 31 až 35 °C. Nejvyšší teploty dne byly naměřeny v nejnižších polohách Čech a jižní Moravy. Na více než 20 místech překročila teplota hranici 34 °C, nejvyšší maximum včera naměřili v Brandýse nad Labem 35,5 °C.
TISK
ARCHIV
2014-07-20 09:34 UTC
kom. 1
zobr. 416
Během soboty, podle předpokladů, teploty překročily tropických 30 °C v nížinách už na celém území ČR.
TISK
ARCHIV
2014-07-19 09:14 UTC
kom. 0
zobr. 294
Nejvyšší denní teploty během pátku často překročily tropických 30 °C, na některých místech bylo i přes 31 °C:
TISK
ARCHIV
2014-07-18 23:26 UTC
kom. 0
zobr. 186
V důsledku déletrvajícího teplého počasí s nedostatkem srážek se v některých vodních nádržích a koupalištích zhoršuje čistota vody. Podle internetových stránek Krajských hygienických stanic se na několika místech vyskytuje i nejhorší, pátý stupeň — zákaz koupání. Podle měření ze 14.7.
TISK
ARCHIV
2014-07-18 06:40 UTC
kom. 0
zobr. 221
V období od 19. — 20.07. 2014 budou hodnoty UV-Indexu převyšovat obvyklé letní hodnoty na území ČR. Příčinou bude částečné zeslabení ozonové vrstvy cca o -10%.

To bude mít za následek během jasného a polojasného počasí zvýšení škodlivého UV záření cca o +12 až + 15% .

Maximální UV-Index očekáváme v rozmezí 7.2 — 7.8 (vysoké hodnoty/velmi vysoké hodnoty).
TISK
ARCHIV
2014-07-17 11:45 UTC
kom. 4
zobr. 374
Přiložený obrázek ukazuje teplotu vody v mořích ze 17.7.2014. Nejteplejší vodu má východní Středomoří a oblast Kypru s teplotou kolem 27 °C. Naproti tomu nejchladnější ze Středomoří je francouzská Riviéra, kde teplota vody je 21 až 23 °C. Teplejší je Jaderské moře s 24 °C. Chladný Balt má teplotu vody stejnou jako Severní moře, 17 až 18 °C.
TISK
ARCHIV
2014-07-16 10:02 UTC
kom. 0
zobr. 215
Pěkné letní počasí s teplotami od 26 do 31 °C napomáhá, že se voda v přírodních nádržích dále prohřívá a teplota vody dosahuje v průměru od 20 do 23 °C.
V přiložené tabulce jsou některé vybrané nádrže.
TISK
ARCHIV
2014-07-15 11:41 UTC
kom. 4
zobr. 518
Množství srážek, které spadly v přeháňkách a bouřkách v pondělí 14.7. a v noci na úterý (většina z nich v pondělí odpoledne), bylo jak už to v přeháňkách a bouřkách bývá a jak ukazuje obrázek, plošně hodně rozmanité.
TISK
ARCHIV
2014-07-14 11:20 UTC
kom. 0
zobr. 294
V tomto týdnu nás čeká slunečné, teplé letní počasí. V odpoledních hodinách se budou ojediněle při zvětšené oblačnosti vytvářet přeháňky nebo bouřky z tepla. Ranní teploty očekáváme kolem 15 °C, odpolední se budou zvolna zvyšovat a o víkendu pohybovat kolem 30 °C.
TISK
ARCHIV
2014-07-13 09:37 UTC
kom. 0
zobr. 275
Vzhledem k vyjasnění teploty vzduchu v noci a dnešek klesly většinou na 11 až 7 °C (celorepublikový průměr byl 9,3 °C). Tedy měli jsme na červenec poměrně studené ráno. Během dopoledne teploty vzduchu šly díky slunečnímu svitu rychle nahoru a v 11 hodin na téměř celém území ČR již byly nad hodnotou 20 °C, ojediněle dosáhly 23 °C.
TISK
ARCHIV
2014-07-12 10:02 UTC
kom. 0
zobr. 406
Ve vlhkém severním až severovýchodním proudění na zadní straně tlakové níže se na většině území ČR vyskytly včera přeháňky nebo bouřky, v některých případech i s přívalovými srážkami.

Stanice s nejvyšším zaznamenaným úhrnem od 11.7. do 12.7.2014, 08 SELČ:

66,9 mm Štramberk (okr. Nový Jičín)
65,4 mm Frýdek-Místek
61,3 mm Hostašovice (okr. Nový Jičín)
59,1 mm Olešná (okr.
TISK
ARCHIV
2014-07-11 12:08 UTC
kom. 4
zobr. 390
Období od 1.7. do 10.7.2014 bylo na našem území teplotně normální se slabou kladnou odchylkou od dlouhodobého průměru teploty, která byla přibližně +1,2 °C. Nejteplejším dnem byl 7. červenec (7 °C nad normálem) a nejchladnějším 10. červenec (3 °C pod normálem). Z hlediska celkového úhrnu srážek byla první červencová dekáda vlhká.
TISK
ARCHIV
2014-07-10 07:45 UTC
kom. 5
zobr. 483
Pokud proudí vzduch podél rovnoběžek, mluvíme o zonálním proudění, pokud podél poledníků, mluvíme o proudění meridionálním. Podobně je to s rozložením meteorologických prvků, např. teploty vzduchu. V případě, že směrem od severu k jihu teplota roste (izotermy směrují přibližně podél rovnoběžek), tak jde o zonální rozložení teploty.
TISK
ARCHIV
2014-07-09 11:05 UTC
kom. 12
zobr. 890
V oblasti zvlněné studené fronty, která postupovala přes střední Evropu k severovýchodu, spadlo od včerejšího do dnešního rána na našem území většinou od 10 do 50 mm srážek. V průměru nejvíce srážek se vyskytlo v západní polovině Čech, jak dokumentuje přiložený obrázek. Jen výjimečně (přibližne 3 % území ČR) se srážky nevyskytly vůbec. Průměr za celou Českou republiku byl 18 mm.
TISK
ARCHIV
2014-07-08 13:11 UTC
kom. 3
zobr. 529
Nejvyšší denní teploty dosahovaly v průměru 28 až 32 °C ( průměrná maximální teplota 30,5 °C). Nejvyšší průměr maxim 31,5 °C zaznamenaly stanice ve středočeské oblasti a také v jihomoravské a severomoravské oblasti 31,2, resp. 31,1 °C. Nejvyšší teplota dne 34,2 °C byla zaznamenána shodně na 2. stanicích: Strážnice na východě Moravy a Brandýs nad Labem v Čechách.
TISK
ARCHIV
2014-07-07 08:28 UTC
kom. 18
zobr. 1227
Střední Evropu čeká v nejbližších dnech počasí se silnými bouřkami. Dnes by se měly nejsilnější bouřky vyskytovat v Německu, na západě Čech, nad Alpami a také na severu Itálie.
Výstraha na velmi silné bouřky platí na pondělí pro západní polovinu Čech, v úterý už pro celé území ČR. Bouřky budou ojediněle doprovázené přívalovým deštěm s úhrny kolem 50 mm, kroupami a silnými nárazy větru.
TISK
ARCHIV
2014-07-06 12:49 UTC
kom. 2
zobr. 546
Včera se v ČR vyskytly dešťové srážky na více než polovině území (viz.obrázek 24 h srážky: srážkový úhrn od 08 hod. SELČ 5.7. do 08 hod. 6.7.2014). Plošně nejvydatněji pršelo v oblasti Českomoravské vrchoviny s úhrny kolem 20 mm. Nejsilnější srážky spadly na Chomutovsku: Křimov 43 mm, Jirkov 51 mm (z toho 31 mm během hodiny), dle radaru mohlo napršet západně od Jirkova i ke 100 mm.
TISK
ARCHIV
2014-07-05 08:33 UTC
kom. 0
zobr. 259
Díky přítomnosti teplého vzduchu a oblačnosti byla noc na dnešek docela teplá. Minimální teploty se v ČR pohybovaly nejčastěji v rozmezí 18 až 14 °C a ani ve "vyhlášených studených lokalitách" v okolí Horské Kvildy neklesla teplota pod 10 °C. Nejnižší noční teplotu dnes naměřili na Sněžce (8,1 °C), na pomyslné druhé příčce se umístila Opava-Otice (9,1 °C).
TISK
ARCHIV
2014-07-04 11:01 UTC
kom. 0
zobr. 243
Včera se severovýchodně u Floridy vyvinul z tropické bouře hurikán, který v noci na dnešek při postupu k severu dosáhl u břehů Severní Karolíny 2. kategorie (z celkových 5 kategorií). Hurikán dostal jméno Arthur a jedná se o letošní první hurikán v oblasti Atlantiku. Projevuje se větrem o průměrné rychlosti kolem 25 m/s, v nárazech kolem 40 m/s a silnými srážkami.
TISK
ARCHIV
2014-07-03 09:11 UTC
kom. 1
zobr. 395
Průměrný úhrn atmosférických srážek byl včera v rámci celé ČR 1,7 mm, nejvyšší na severní Moravě 4 mm, na jižní Moravě 3,7 mm. Nejvyšší úhrn mělo Strání 32 mm, Moravská Třebová 30 mm, Šance 23 mm, Čeladná 21 mm a Lysá hora 20 mm.
TISK
ARCHIV
2014-07-02 11:10 UTC
kom. 1
zobr. 375
Průměrný úhrn atmosférických srážek byl včera v rámci celé ČR 0,7 mm, nejvyšší na severu Čech 2,1 mm. Nejvíce napršelo v Radvanicích na Trutnovsku, v Luhačovicích ve Zlínském kraji 13 mm. Na ostatním území to bylo od 0 do 5 mm.
TISK
ARCHIV
2014-07-01 06:54 UTC
kom. 0
zobr. 418
První červencová noc roku 2014 přinesla velkolepou podívanou v podobě nočních svítících oblak (NLC), zachycených řadou webových kamer ČHMÚ a jistě také mnoha astrofotografy. NLC se nyní, v době kolem maxima sluneční činnosti, vyskytují spíše zřídka; v příštích letech, kdy se sluneční cyklus bude blížit svému minimu, můžeme výskyt NLC očekávat četnější.
TISK
ARCHIV
2014-06-30 13:20 UTC
kom. 1
zobr. 449
V předcházejících 6 hodinách od 8 hod. do 14 hod. SELČ pršelo nejvíc na Třinecku. Na Moravě a ve Slezsku pokračoval trvalý déšť, který od jihozápadu postupně slábne. Ve východní polovině Moravy a Slezska spadlo většinou přes 15 mm/6 hod. V Čechách a nyní už i na západě Moravy se vyskytují četné přeháňky, ojediněle také bouřky, při kterých výjimečně spadlo kolem 10 mm.
TISK
ARCHIV
2014-06-30 09:21 UTC
kom. 2
zobr. 485
Od nedělního do pondělního rána pršelo na celém území ČR. Nejvíc srážek se vyskytlo na východě území, kde byly včera místy i bouřky. Více ukazuje přiložený obrázek.
TISK
ARCHIV
2014-06-28 10:54 UTC
kom. 5
zobr. 680
V neděli odpoledne očekáváme v Pardubickém kraji, na Českomoravské vrchovině, na Moravě a ve Slezsku místy bouřky, které budou ojediněle doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny kolem 40 mm, nárazy větru až 25 m/s (90 km/h) a kroupami. První bouřky se objeví nejdříve na Českomoravské vrchovině a ve Svitavském a Ústeckoorlickém okrese.
TISK
ARCHIV
2014-06-27 09:22 UTC
kom. 0
zobr. 348
Dnešní noc byla v Česku chladná. Republikový průměr minimální teploty byl 6,7 °C. Nejchladnější ráno bylo v Plzeňském a Karlovarském kraji, kde byl průměr minimálních teplot kolem 5,7 °C. Nejnižší minimální teploty byly naměřeny zejména na Šumavě a v Jizerských horách.
TISK
ARCHIV
2014-06-26 10:24 UTC
kom. 6
zobr. 661
Od včerejšího do dnešního rána spadlo na našem území většinou od 5 do 30 mm srážek. Místy se vyskytly i bouřky, ale nejvíce srážek se vyskytlo při trvalém dešti v severních horských oblastech během poslední noci. V průměru nejméně srážek spadlo na jihu Moravy, kde místy nepršelo vůbec. Průměr za celou Českou republiku byl 11,5 mm.

Stanice s nejvyšším zaznamenaným úhrnem od 25.6. do 26.6.
TISK
ARCHIV
2014-06-25 12:02 UTC
kom. 12
zobr. 833
Letošní červen na našem území zatím patří mezi nejsušší od začátku přístrojových měření. V období 1.-23.6.2014 spadlo v celorepublikovém průměru jen 9 mm srážek. Dlouhodobý průměr se pohybuje kolem 83 mm. Kdyby už do konce měsíce nepadaly žádné srážky, tak by se stal úplně nejsušším v historii.
TISK
ARCHIV
2014-06-24 09:41 UTC
kom. 0
zobr. 486
Dnes, v úterý 24.6. v 11:15 h občanského času, vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu na silné bouřky (nízký stupeň nebezpečí) pro kraje: Pardubický, Královéhradecký, Vysočina, Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký a  Moravskoslezský, s platností od středy 25.6. 2014 10:00 h SELČ do čtvrtka 26.6.2014 03:00 h SELČ.
Ve středu bude přes Čechy postupovat zvolna k jihovýchodu studená fronta.
TISK
ARCHIV
EDITORIAL
Vydavatel
Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 2050/17
143 06 Praha 412 – Komořany
e-mail: podatelna@chmi.cz
Realizace webu
Petr Dvořák, tiskový mluvčí
e-mail: petr.dvorak@chmi.cz
tel. 724 342 542
Internetová prezentace
Telefonní kontakty
Ústředna
244 031 111

Předpověď počasí (placená linka)
900 300 900

Sekretariát ředitele
244 032 700

Sekretariát náměstka pro meteorologii a klimatologii
244 032 200

Sekretariát náměstka pro hydrologii
244 032 300

Sekretariát náměstka pro čistotu ovzduší
244 032 400

Sekretariát náměstka pro úsek ekonomicko–správní
244 032 600

Sekretariát odboru letecké meteorologie
244 032 232

Regionální pobočky ČHMÚ
Mozartova 1237/41
32300 Plzeň
377 256 611

Kočkovská 2699/18
40011 Ústí n. Labem
472 706 030

Antala Staška 32
37007 České Budějovice
386 102 241

Dvorská 410
50311 Hradec Králové
495 705 011

Kroftova 43
61667 Brno
541 421 011

K myslivně 3/2182
70800 Ostrava–Poruba
596 900 111
Telefonní seznam ČHMÚ